acrinova fastigheter utvecklar

Publicerad 1 december 2020

Fastighetsbolaget Acrinova ser stora möjligheter


Experten inom fastigheter står redo att trappa upp tillväxttakten ytterligare. Acrinova, som äger, förvaltar och utvecklar fastigheter i södra Sverige har höga målsättningar. Med sin breda kunskap i branschen och gedigna lokalkännedom är bolaget ett av de bäst positionerade fastighetsbolagen i södra Sverige. Nu ska Acrinova ta ytterligare ett kliv på sin tillväxtresa, där fokus är den expansiva Öresundsregionen.

Sedan Acrinova börsnoterades 2015 har bolaget på kort tid tagit sig till en stark position. Bolagets CEO Ulf Wallén, som har arbetat i fastighetsbranschen i över 30 år, menar att Acrinovas unika och lokalanpassade fastighetslösningar ska bereda väg för ytterligare framgångar. 

– Vi ser en ljus framtid för Acrinova, både på kort och lång sikt. Den expansiva marknaden som vi är verksamma inom växer så det knakar. Dessutom  känner vi marknaden mycket väl eftersom vi alltid arbetar geografiskt nära våra fastigheter. Vare sig det är våra egna eller extern förvaltning säger Wallén. 

Planerar för expansion

Det senaste året har bolaget ökat värdet på sitt fastighetsbestånd med nära 50 procent genom både förvärv och utveckling av befintliga fastigheter. Med sin offensiva strategi ser Acrinova stora möjligheter för fortsatt tillväxt i det geografiska området man är verksamma inom, där Öresundsregionen ingår. Regionen är ett av de områden i norra Europa som växer allra snabbast, och här vill Acrinova dra nytta av sin specifika kompetens om fastigheter på lokal nivå.

– Öresundsregionen är ett väldigt expansivt område. Med vår lokala närvaro och genom de samarbeten vi har med både företagare och kommuner, kan vi utnyttja vår kompetens och ledning till att utveckla ännu fler fastigheter på bästa sätt, berättar Wallén, och fortsätter: 

– Detta är en viktig del då vi ska öka vårt fastighetsbestånd rejält genom både traditionella förvärv av fastigheter och uppbyggnad av nya. Under de senaste tolv månaderna har vi ökat vårt fastighetsbestånd med hela 47 procent.

En framgångsfaktor för Acrinova är att fortsatt kunna identifiera projekt med god potential för förädling och utveckling. Bolaget utvecklar bland annat bostäder och samhällsfastigheter, men förvaltar också kommersiella fastigheter för kontor, lager och logistikverksamhet. 

– Ett bra exempel på vår bostadsutveckling är projektet i Hjärup, där vi ser stor potential. Där utvecklar vi nu 30 000 kvadratmeter samtidigt som vi har ett bra kassaflöde från projektet under resans gång, förklarar Wallén.

Rätt strategi och framtidstro

Acrinova har till skillnad mot många andra företag fortsatt växa under ett 2020 präglat av Covid-19. Det gör att bolaget ser mycket positivt på framtiden och den strategi man har valt. Nu står man redo att fortsätta sin tillväxtresa, där även miljömedvetenhet är ett viktigt inslag. 

–  Vi har lyckats väl med vår strategi och har haft en positiv nettouthyrning under coronaperioden, vilket är fantastiskt. Vi har investerat i rätt sorts fastigheter, med rätt hyresgäster i rätt kategori. Detta gör att framtiden ser ljus ut där vi kan fortsätta växa och bygga värde, berättar Wallén och avslutar: 

– Dessutom ska vi fortsätta med Miljöprogram Silver där vi arbetar för en fossilfri energiförbrukning i fastigheterna. Genom bergvärme och solceller ska elförbrukningen i fastigheterna vara helt egenproducerade. 

Här kan du läsa mer om Acrinova som är listat på Nasdaq First North Premier Growth Market.Denna artikel är information från Laika Consultings kund. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde.