Publicerad 9 mars 2021

FarmPharma utvecklar eftertraktat alternativ till antibiotika


Den omfattande antibiotikaanvändningen inom djurhållningen är ett stort globalt problem. FarmPharma utvecklar ett effektivt och hållbart läkemedel till antibiotika och vacciner. Lyckas bolaget väntar en enorm uppsida. Notering planeras till slutet av året och nu genomförs en Pre-IPO.


Antibiotika har räddat – och räddar – många liv. Men det finns allvarliga problem och dit räknas antibiotikaresistens. Ökningen av antibiotikaresistenta bakterier skördar årligen omkring 700 000 människoliv och 2050 väntas den siffran ha stigit till 10 miljoner under ett år. 

Men det är långt ifrån bara människor som använder antibiotika. Djurhållningen står för omkring 80 procent och djur behandlas inte bara när de är sjuka, utan även i förebyggande syfte. Ju mer antibiotika som konsumeras i ett land, desto mer resistens finns det mot antibiotika i landet. 

Störst användning inom djurhållning i Europa står Cypern, Italien och Spanien för. 

– Det råder en bred koncensus om att situationen är mycket allvarlig och att användningen måste minska. Det är här vi kommer in i bilden, berättar FarmPharmas vd Irina Zaitseva. 


FarmPharma genomför en nyemission, läs memorandum här.

EU stramar åt användningen av antibiotika

2018 röstade EU igenom en ny förordning om veterinärmedicinska läkemedel. Reglerna har blivit striktare och antibiotika får till exempel inte användas rutinmässigt. I år ska ett nytt direktiv implementeras för att ytterligare minska antibiotikaanvändningen. Därför är veterinärer och jordbrukare alltmer pressade i kampen mot smittsamma sjukdomar medan registrerade alternativ till antibiotika nästan saknas.

Utvecklar kraftfullt läkemedel

FarmPharma, som sedan 2019 är noterat på NGM Pre Market, utvecklar ett läkemedel för boskapsdjur, primärt nötdjur, mot infektioner orsakade av bakterier och virus. I dag behandlas bakteriella infektioner med antibiotika och virusinfektioner med vaccin. 

– Med InterferOx ska vi erbjuda lantbrukarna en hållbar och effektiv behandling av sjuka djur, oavsett om det handlar om en bakteriell eller virussjukdom. Att läkemedlet är biologiskt nedbrytbart, till skillnad mot antibiotika, är mycket viktigt, säger Irina Zaitseva. 

Läs mer om InterferOx här

Ett hållbart jordbruk

Genom att minska användningen av antibiotika kan producenter skapa en sundare djurhållning, en utveckling som främjar friska djur och hållbara natur. 

– Konsumenterna får tillgång till produkter vars negativa inverkan på miljön har minskat enormt. Det kommer i sin tur att gynna efterfrågan, säger Irina Zaitseva.


Fler läkemedel ska utvecklas

InterferOx är ett immunstimulerande läkemedel, vilket innebär att det stärker kroppens eget immunförsvar och dessutom utvecklas ingen resistens, se fakta längst ned. Även om bolaget först börjar med läkemedel för nötboskap så planeras för fler terapiområden. 

– Vi ska ta fram en grupp av läkemedel som utvecklas från vår plattform. På sikt kan det innebära att vi även vänder oss till exempelvis husdjursmarknaden, berättar Irina Zaitseva.

Viktiga samarbeten påskyndar processen

Eftersom InterferOx baseras på en redan befintlig substans talar mycket för att utvecklingen av det nya läkemedlet kommer att gå relativt snabbt. Målet är att det ska finnas på marknaden om tre år. Bolaget har samarbete med Karolinska Institutet med finansiellt stöd från Vinnova. Farm Pharma har även tecknat ett samarbetsavtal med ryska Federal Scientific Center. 

– Under det gångna året har många viktiga pusselbitar fallit på plats. Vår verksamhet utvecklas i rekordhög takt, avslutar Irina Zaitseva. 


Fakta: InterferOx

Bolagets produkt består av interferoner, vilka är naturligt förekommande proteiner i kroppen som deltar i immunförsvaret och kan bekämpa bakterier och virus. Interferonerna i FarmPharmas produkt är redan beprövade och används som behandlingsmetod inom humanmedicin, där interferonet ingår som beståndsdel i flertalet läkemedelspreparat. Interferoner motverkar förökningen av virus i infekterade celler och dessutom aktiverar proteinerna andra delar av immunförsvaret som kan ta död på dessa celler. Av de olika typer av interferoner som har identifierats har flertalet samma antivirala inverkan samt positiva inverkan på immunsystemet, medan andra typer av interferoner även har antimikrobiella effekter samt samordnar immunsvar. Bolagets slutliga produkt väntas använda sig av tre olika typer av interferoner.
Denna artikel är information från Laika Consultings kund. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde.