Solcellerna börjar komma på plats

Publicerad 26 okt 2017

Få bra avkastning med solceller

Förmedlar lån till solenergibolag i Afrika
I dag saknar 1,2 miljarder människor el. Detta vill Göteborgsbaserade Trine råda bot på och samtidigt ge sina investerare en bra avkastning. Via crowdinvesting förmedlar Trine lån till solenergibolag i Afrika och ger sina investerare möjlighet till ränta på 5-6 procent samtidigt som beroendet av fossila bränslen minskar.

Att kombinera hållbara investeringar med en bra avkastning lockar allt fler. Detta har Göteborgsbaserade Trine tagit fasta på.  I början av 2016 lanserade bolaget en digital plattform som sammanför solenergiprojekt i Afrika med privata investerare. Trines målsättning är att kunna förbättra levnadsstandarden för människor som idag saknar elektricitet och samtidigt ge investerare en tillräckligt hög avkastning.

 

– Genom att byta ut fotogen och diesel mot solenergi kommer vi att nå långt. Det primära är att hjälpa människor som saknar el, men också att kunna erbjuda möjlighet till en bra avkastning för de som investerar i detta. Dessutom minskar användningen av fossila bränslen till förmån för ren solenergi, säger Trines grundare och vd Sam Manaberi.

 

Gör riskanalyser och kvalitetskontroll
Tanken är att företag i Afrika som säljer eller installerar solenergisystem till hushåll på landsbygden hör av sig till Trine, som då gör riskanalyser och kvalitetskontroller av företaget. Därefter läggs en kampanj upp på Trines plattform där investerare kan satsa pengar i projekt. Hittills har Trine varit med och finansierat 19 kampanjer med hjälp av över 3000 investerare.

 
Ett avgörande skäl till Trines framgång är att de gör det enkelt och tryggt att investera hållbart. Sam Manaberi menar att det är det som särskiljer Trines erbjudande från andra hållbara placeringar. Förvisso erbjuder alla förvaltare med lite självaktning möjlighet till olika former av hållbara och etiska investeringar. Men för investeraren är det ofta svårt att få reda på exakt vilken nytta ens investering gör. Hos Trine kan investeraren följa sin investering från att pengarna placeras i kampanjen till att solenergiföretaget installerar systemen, och börjar återbetala.

Det primära är att hjälpa människor som saknar el, säger Trines VD Sam Manaberi.

 

Får löpande uppdateringar
Varje lån är i dagsläget på mellan 100 000 och 300 000 euro. Så snart finansieringen via lån hos Trine är säkerställd stängs upplåningen för det projektet och det praktiska arbetet med att beställa och distribuera solenergisystemen tar fart. Därefter får investerarna löpande uppdateringar om hur det fortskrider.

 

– Det är här vi blir tydliga. Alla kan löpande följa utvecklingen och se att deras investeringar kommer till nytta, säger Manaberi.

 

Återbetalningstiden för ett projekt ligger på mellan ett och tre år och avkastningen på mellan 5 och 6 procent årligen. Trines finansierar sin verksamhet med att dela avkastningen med finansiären. Det innebär att den faktiska räntan för ett lån ligger på 10-12 procent.

 

– Det kanske låter mycket med 12 procent, men det är normalt svårt att få finansiering lokalt till den här typen av projekt. Dessutom är bankräntorna på många ställen i Afrika betydligt högre än det vi erbjuder, uppemot 20-25%, säger Sam Manaberi.

 

Hittills har det krävts mellan 400 och 600 privata investerare för att finansiera ett projekt. Det innebär att snittlånet ligger på omkring 500 euro. Det behövs dock inga större belopp för att vara med. Lägsta belopp är satt till 25 euro, vilket gör att i princip vem som helt kan delta. Någon övre gräns finns inte.

 

Faktaruta

Bolaget grundades 2015 av Sam Manaberi, som är civilekonom och civilingenjör från Luleås tekniska universitet, tillsammans med Andreas Lehner (COO), Christian Genne (CTO) och Christoffer Falsén (CFO). 

 

Sedan starten har Trine hjälp över 180 000 människor att få ren el. 

 

Bolagets målsättning är att se till att 66 miljoner människor får tillgång till el inom fem år.

 

Trine lyder under brittiska finansinspektionens, FCA, tillsyn.

 

I bolagets rådgivande kommitté sitter bland annat Lena Apler från Collector bank, Niklas Adalberth från Norrsken och Palle Stenberg från Nudie Jeans.

 

Vill du också vara med och investera i solenergiprojekt i Afrika, klicka här!

 

En investering hos TRINE innebär risker, precis som med alla andra investeringar. Hela eller delar av beloppet du investerar kan gå förlorat.