Peter Nielsen,

Publicerad 8 jan 2016

Europeiska utdelningsbolag kan ge en stabilare aktieportfölj under 2016

Fokus på utdelningsbolag
En investering i högutdelande bolag kan sänka risken i en aktieportfölj samtidigt som det finns goda möjligheter till konkurrenskraftig avkastning. Det har Danske Invests fond Europe High Dividend visat i mer än tio års tid, och dess förvaltare Peter Nielsen ser positivt på potentialen inför 2016.

Danske Invests fond Europe High Dividend lanserades 2005 och har sedan starten levererat en genomsnittlig avkastning i nivå med jämförelseindex trots en relativt försiktig investeringsstrategi. Bakom dessa resultat står ansvarige förvaltaren Peter Nielsen som haft en viktig roll för utvecklingen av den bakomliggande strategin.

– Sedan vi börjat att använda strategin med europeiska utdelningsaktier insåg vi snart att vi kunde leverera resultat på internationell toppnivå. Idag utgör detta Danske Capitals, som är Danske Invests primära förvaltare, största europeiska strategi och omfattar 30 miljarder svenska kronor, säger Peter Nielsen.

Jakten på högutdelande kvalitetsbolag

Fonden investerar i högutdelande bolag, vilket innebär att de har en högre utdelning än genomsnittet. Peter Nielsen menar dock att det är viktigt att hitta bolag som har en balans i verksamheten snarare än de som ger allra högst utdelning för tillfället. 

– Vi investerar i företag som har en rimlig balans mellan att betala ut utdelning och investera i verksamheten för att öka den framtida vinsten. Företagen bör inte betala ut en för stor andel av överskottet i utdelning, eftersom man måste investera för att upprätthålla eller förbättra det förväntade framtida resultatet. 

Normalt representeras utdelningsaktier av företag som har en ganska stabil utveckling och relativt få tillväxtmöjligheter utan att vara konjunkturkänsliga. Den kombinationen leder normalt till att mer än 50 procent av vinsten betalas ut i utdelning enligt Peter Nielsen.

Stabilare avkastning över tid

Den ekonomiska styrkan hos högutdelande aktier gör att de tenderar att klara sig väl under perioder med svag eller negativ börsutveckling, vilket kan skapa en mer stabil avkastning över tid. Det gäller dock att hitta de bästa bolagen inom segmentet, och för att lyckas med detta kombinerar Peter Nielsen och hans team kvantitativa modeller med företagsmöten och djupare bolagsanalys.

– Vi använder en kvantitativ modell som sorterar aktiemarknaden och ger oss en lista med de 40 procent av företagen som har den bästa kombinationen av en hög utdelning i relation till aktiekursen, en låg värdering och en hög stabil avkastning på eget kapital. Vi går kontinuerligt igenom listan i jakt på nya potentiella investeringar som vi kan analysera mer ingående. Det kan också uppstå idéer när vi träffar de olika företagen, berättar Peter Nielsen.

De bolag som slutligen hamnar i portföljen uppfyller förvaltarnas krav inom kvalitet, delta och värdering. Med kvalitet menas en sund balansräkning, men även att bolaget har en bra, stabil affärsmodell, en kompetent ledning samt en god avkastning på det investerade kapitalet. Delta handlar om att upptäcka företagets utvecklingspotential, medan värderingen är det som redan är inräknat i aktiekursen.

Lägre värdering ingen källa till oro

Peter Nielsen menar att marknaden tenderar att ha lägre tillväxtförväntningar på de bolag som fonden investerar i, vilket ger en lägre värdering än aktiemarknaden generellt. Det är dock inte något som oroar honom.

– Vi har inte något problem med att tillväxtförväntningarna på våra företag är låga, eftersom vi befinner oss i en period där den globala ekonomiska tillväxten inte är särskilt hög sett i ett historiskt perspektiv. Den låga värderingen minskar risken för att våra företag missar marknadens förväntningar.

Attraktiva investeringar under 2016

Under 2016 ser Peter Nielsen framförallt två områden som särskilt attraktiva för fonden att investera i. För det första handlar det om försäkringsbranschen där de låga räntorna kommer att innebära en låg investeringsavkastning.

– Detta tvingar försäkringsbolagen att fokusera på försäkringsverksamheten, vilket innebär att det ska finnas ett överskott när kostnader och skadeutgifter dras från premien. Vi ser att vinsten inte påverkas nämnvärt av om det är bra eller dåliga tider, eftersom människor alltid behöver försäkringar. En annan fördel för försäkringsbolagen är att de inte har stora behov av att investera i ny teknik varje år. Vi uppskattar att 70–80 procent av vinsten varje år blir ett överskott som går till aktieägarna inom försäkringssektorn. Sektorn är också lågt värderad och företagen välkapitaliserade.

Den andra sektorn som Peter Nielsen anser kommer ha god investeringspotential under 2016 är reglerade kraft- och vattenbolag, alltså företag som äger och driver infrastrukturen för el och gas.

– I Europa vill man se utbyggnad och mer flexibilitet vad gäller produktion, transmission och distribution av el och gas. När de här företagen uppgraderar infrastrukturen avtalar de med en offentlig myndighet om ett investeringsprogram och myndigheten bestämmer hur mycket bolaget får lov att tjäna. Programmen löper oftast mellan fyra och åtta år och under den perioden vet bolagen vad resultatet blir, vilket innebär att vinstrisken är mycket liten, säger Peter Nielsen.

För mer information om fonden, klicka här