atlant opportunity fonder

Publicerad 1 december 2020

Ett utmärkt alternativ till ränteplaceringar – Atlant Opportunity


Det är allmänt känt att en investeringsportfölj ska ha en god diversifiering för att få en minskad risk. Med fonden Atlant Opportunity kan du på ett fördelaktigt sätt minska risken i din portfölj och samtidigt förvänta dig en god avkastning. Fonden är därför ett mycket bra alternativ till ränteplaceringar och ger en trygg avkastning när ränteläget är fortsatt lågt.


Atlant Fonder står bakom den aktivt förvaltade fonden Atlant Opportunity som höjer din avkastning till en avsevärt lägre risk. Förvaltarna är mycket fokuserade på strikt riskhantering, vilket gör att fonden kan leverera en jämn avkastningsprofil över tid. 

– Atlant Opportunity har en väldigt god riskjusterad avkastning och har i fem av sju nedgångar på börsen gett en positiv avkastning. Fonden har slagit samtliga räntefonder och gett en avkastning i paritet med aktiemarknaden. Detta har den gjort till en fjärdedel av risken, berättar Nikos Georgelis, förvaltare av Atlant Opportunity.

Hjälper din portfölj på traven

I dagsläget är det svårt att hitta en rimlig avkastning från räntor. Samtidigt, med en börs på toppnivåer, är riskerna i aktiemarknaden höga. Sammantaget finns det få möjligheter till diversifiering, vilket leder till att många privatpersoner har en riskfylld balans i sina portföljer. Atlant Opportunity passar därmed utmärkt i en portfölj då den ger en hög diversifieringseffekt mot både räntor och aktier.

– Fonden korrelerar varken med aktier eller räntefonder. Många privatpersoner har i dagsläget för låg diversifiering i sin portfölj, och här försöker vi att fylla en funktion, förklarar Georgelis och fortsätter: 

– Avkastningsmålet för Atlant Opportunity är den riskfria räntan plus fem procent över tid, oavsett hur börsen går. Detta är lite det man letar efter i en ränteplacering, därför kan man se fonden som ett bra komplement till vanliga räntefonder exempelvis.

En investeringsstrategi med utrymme för möjligheter

Atlant Opportunity är inte bara en motståndskraftig fond, utan ger även bra möjligheter till en god uppsida. På ena sidan ger fonden dig skydd mot nedgångar på aktiemarknaden, medan den å andra sidan även investerar i möjligheter som kan förhöja avkastningen. 

– Man kan säga att det finns två delar i fonden. En del där vi köper skydd och en del som vi kallar opportunity. I den delen vi kallar opportunity finns det exempelvis köpoptioner, aktier och biotech som kan göra det extra roligt på uppsidan, berättar Georgelis och fortsätter: 

– Opportunity-delen består dock av så pass små insatser att det inte ska kosta så mycket vid fel utslag. 

Enligt Georgelis är Atlant Opportunity en fond som kommer att fortsätta att leverera en stabil avkastning på sikt. Han ser fonden som den ultimata stötdämparen i en investeringsportfölj. 

– Fonden är inget som man kommer att ligga sömnlös över, utan den kommer att tuffa på med en god riskjusterad avkastning, avslutar Georgelis. 

Läs mer om Atlant Fonder här.

Fakta: Atlant Opportunity

Förvaltare: Nikos Georgelis, Taner Pikdöken, Anders Kullberg 

Förvaltat kapital: 2,1 miljarder kronor

Mål: Årlig avkastning om 5 procent över den riskfria räntan över en cykel.

Geografisk spridning: Norden, Europa och USA med övervikt på Norden.

Innehav: Företagsobligationer, aktieindexderivat och kreditderivat

Läs mer om Atlant Opportunity här!Denna artikel är information från Laika Consultings kund. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde.