Eternali – det hållbara råvarubolaget

Omställningen bort från den fossila ekonomin till en grön ekonomi skapar helt nya möjligheter för kreativa entreprenörer. Eternali är ett bolag som vill vara med och kapitalisera på den på den gröna omställningen. Med ett tydligt ESG-fokus har Eternali på kort tid skapat och byggt upp en verksamhet inom den bio-baserade cirkulära ekonomin. Nu tar bolaget in kapital, populärt kallat en pre-IPO, med syfte att finansiera den första stora ordern samt i en förlängning för notering av bolaget under 2022.

Eternali’s affärsmodell är att producera och leverera snabbväxande träråvara (eukalyptus) från Brasilien till europeiska pappers- och bio-energibolag. Men användningsområdena finns även utanför energisektorn. Eukalyptus kan även användas inom biobränsle- och klädindustrin samt som substitut för plastprodukter.

– Användningsområdena är många. Men för att snabbt kunna få fram biomassa krävs snabbväxande träd och detta råder det brist på i Europa. Vi har därför sökt oss till Brasilien, där vi de senaste åren byggt upp en unik landdatabas med över 100 plantager som vi undersökt och besökt för att säkerställa leveransvolym och kvalitet säger Eternali’s vd Andreas Forssell.

Gå direkt till anmälan

Säkerställer goda villkor

Andreas lyfter även fram vikten av att jobba med plantager som har justa villkor och att plantagen drivs på ett hållbart sätt samt säkerställa att Eternali inte bidrar till avskogning.  Alla plantager FSC-certifieras vilket är ett sätt att säkerställa goda villkor samt att de inte står på röjd urskog.

– För att vi ska klara av klimatomställningen enligt FN och EUs målsättningar krävs krafttag för minskade utsläpp. Samtidigt ska vi inte påverka världen negativt i form av försämrad biodiversitet. Detta klarar vi av genom vårt hållbarhets- och ESG fokus. Som ett exempel kommer vi att förvärva och äga naturlig skog i Brasilien för bevarande och för bibehållen biodiversitet. Här är den långsiktiga målsättningen att ha minimum 30 procent av befintlig arealanvändning för verksamheten i en ”Biodiversitetsbank”. Dessutom har vi inventerat 25 tusen hektar obrukad mark för förvärv och nyplantering av träd. En satsad krona i Eternali bidrar alltså till tre klimatmål: Mer biomassa för att ersätta fossila bränslen och produkter, bevarad biodiversitet och fler träd som binder koldioxid, säger Andreas Forssell.

Enorm marknad

De plantager som Eternali hittills gått igenom motsvarar 5 miljoner ton träråvara och ett värde hos slutkund på cirka 500 miljoner USD. Men marknaden för snabbväxande träråvara är enorm och Eternali ser inga problem med att få avsättning för sin produkt.

– Just nu håller vi på med en första leverans till kund och det är för att kunna gå vidare med den som vi tar in kapital. Men vi förhandlar även med ytterligare kunder. Om vi får avtal med häften av dessa ska vi nå våra finansiella mål. Vi har långt framskridna förhandlingar om ett fyrårigt kontrakt på 200 miljoner USD säger Andreas Forssell. Eternali’s initiala målsättningar är att med det första kontraktet under 2022 nå en omsättning på 435 miljoner kronor på årsbasis och generera en vinst över tid före finansieringskostnad och skatt på cirka 20 procent, motsvarande cirka 80 miljoner kronor. Detta klarar vi av redan vid första kontraktet, vilket vi siktar på att ha klart under första delen av 2022. Sedan ska vi fortsätta och ingå fler kontrakt för leveranser för att nå en stark tillväxt därefter.

Kol- och kärnkraft stängs

Den gröna omställningen går snabbt och takten är ökande. Både kol- och kärnkraft stängs ned och måste ersättas med annan energi och bioenergi kommer vara en del av detta. Plast byts ut mot papper. Marknaden för eukalyptus i Europa har stor potential. Bara på pappersmassasidan spås tillväxten globalt ligga kring 9 % per år fram till 2030 och troligen högre i Europa i takt med att avverkningsregler för europeisk skog förväntas bli tuffare. När väl Eternali fått sina avtal på plats räknar bolaget med att snabbt kunna påbörja sina leveranser.

– Vi har rätt personal på plats i Brasilien och vi har säkerställt att infrastrukturen fungerar Vår bedömning är att kunna leverera råvara från Brasilien var 45:e dag i framtiden, avslutar Andreas Forssell.

Teckna direkt med bankid