Publicerad 28 mar 2014

Enzymatica har produkten mot världens vanligaste sjukdom


Förkylning kostar miljardbelopp varje år och tillhör de vanligaste sjukdomarna globalt. Nu har ett svenskt bolag lyckats där mängder av läkemedelsjättar gått bet. Enzymatica har tagit fram en unik produkt med kliniskt påvisbar effekt mot förkylning.

Röda ögon, rinnande näsor och
vård av barn i hemmet. Vi känner nog alla igen oss på ett eller annat sätt och
enligt uppskattningar kostar förkylningar samhället miljarder kronor varje år i
förlorad produktivitet, sjukersättning och vårdkonsumtion. Sjukdomen är också
den överlägset största orsaken till korttidssjukfrånvaro. Trots att
läkemedelsbolagen investerar mycket tid och pengar i att försöka utveckla
läkemedel mot förkylning så är det inga som hittills har lyckats.

– Det är få produkter som kan uppvisa någon effekt mot förkylning, och ingen
lika bra som vår, säger Michael Edelborg Christensen, VD för bioteknikbolaget
Enzymatica AB.

Siktar på världsmarknaden
Enzymatica är nu i inledningsfasen av en internationell lansering av ColdZyme®
Munspray. En produkt som inte enbart lindrar förkylningsbesvären utan även kan
förebygga och förkorta förkylningen. Munsprayen har redan väckt stor
uppmärksamhet inom den svenska apoteksmarknaden och Enzymatica planerar nu att
expandera till andra marknader i Skandinavien och övriga Europa.

– Det är vår bedömning att marknadsandelen för ColdZyme® Munspray kommer att
öka i betydande omfattning, i både värde och volym. Under 2014 kommer vi även
att lansera produkten i Danmark och Norge i egen regi. För resten av Europa och
andra marknader kommer bolaget att arbeta med distributörer, säger Michael
Edelborg Christensen

Det globala värdet för produkter som säljs receptfritt inom
förkylningskategorin uppgår till hela 30 miljarder amerikanska dollar per år.
Värdet för förkylningskategorin för de fem största marknaderna inom EU uppgår
till 4,9 miljarder dollar per år. Den svenska apoteksmarknaden i
förkylningskategorin utgörs av cirka 150 artiklar och värdet 2013 uppgick till
cirka 736 miljarder kronor.

Rakt upp i försäljningstoppen
Hösten 2013 lanserade Enzymatica munsprayen i Sverige genom en bred nationell
mediesatsning för att positionera produkten inom förkylningskategorin.
Kampanjen gav en stark försäljningsutveckling och sprayen placerade sig på
topp-10-listan över mest sålda produkter inom förkylningskategorin för andra
halvåret 2013.

Lanseringen understöddes av en klinisk studie på Skånes universitetssjukhus i
Lund. Resultatet från studien visade att hos de försökspersoner som blev
infekterade av förkylningsviruset reducerade ColdZyme® Munspray både mängden
virus och antal förkylningsdagar jämfört med placebo.

Många produkter i pipeline
Enzymatica har flera spännande produkter i portföljen med potential att erövra
betydande marknadsandelar. Bolaget har två registrerade medicintekniska
produkter – PeriZyme® Tugggummi mot munhålans sjukdomar samt ColdZyme® Munspray
mot förkylning. Bolaget har också flera intressanta projekt i pipeline mot
sjukdomar på hud, svalg- och slemhinna. Enzymaticas produkter baseras
huvudsakligen på ett köldanpassat enzym från djuphavstorskens bukspottskörtel
som används för att skapa skyddande barriärer mot sjukdomsrelaterade
mikroorganismer såsom virus, bakterier och svamp.

Under 2014 kommer bolaget också att introducera en portfölj av produkter för
veterinärmarknaden i USA inom områdena dental hälsa och dermatologi för djur. Produkterna ska användas mot tandköttsinflammation och plack hos smådjur samt
mot eksem och irriterad hud hos exempelvis hundar, katter och hästar.
Målgruppen är i första hand djurägare med distribution genom veterinärkliniker.
Enbart i USA finns totalt cirka 44 000 veterinärkliniker.

– Vår nya produkt mot tandköttsinflammationer, PeriZyme® Munskölj, är under
registrering och vi bedömer att lanseringen i Sverige kan ske under senare
delen av 2014. Det nya produktområdet och lanseringen i Nordamerika är också
strategiskt viktig för bolaget och ett första steg i satsningen på en
internationell etablering, säger Michael Edelborg Christensen.

Företrädesemission öppen för teckning fram till 2 april
För att finansiera den fortsatta geografiska expansionen genomför Enzymatica en
företrädesemission. Teckningsperioden pågår fram till 2 april och
kapitaltillskottet kommer delvis att användas till den fortsatta lanseringen av
ColdZyme® Munspray samt registrering och lansering av den nya
munsköljsprodukten i Sverige.

Enzymaticas styrelse har även fattat beslut om att påbörja processen om ett
listbyte ifrån AktieTorget där bolaget handlas idag till NASDAQ OMX Stockholm.
Styrelsens bedömning är att listbytet kommer att äga rum senast under tredje
kvartalet 2014.


 • Emissionsvolym:

  63,3 MSEK

  Antal emitterade
  aktier:

  4 692 287 st

  Teckningskurs:

  13,50 SEK

  Sista teckningsdag:

  2 april 2014

  Prospekt:

  Emissionen är
  garanterad upp till 53,8 MSEK via teckningsförbindelser och
  emissionsgarantier.? I den mån företrädesemissionen
  blir full- tecknad kommer en övertilldelningsoption om högst 1 500 000 aktier
  om 13,50 SEK per aktie att utnyttjas vid stort intresse.

  Anmälningssedel och
  inbjudan till teckning av aktier hittar du här:

   

  Anmälningssedel

  Prospekt

  Informationsfolder