Scandinavian Enviro Systems genomförde en framgångsrik spridningsemission under maj månad.

Publicerad 3 jun 2014

Enviros spridningsemission övertecknad


Nyemissionerna i Scandinavian Enviro Systems AB (publ), med sista teckningsdag
den 23 maj, har avslutats med ett gott resultat.

Intresset för emissionerna var stort och bolaget har genom dem säkrat upp ett totalt kapital om något mer än 32 miljoner kronor. Intresset från allmänheten var särskilt stor och spridningsemissionen övertecknades med 22 procent. Antalet nya aktieägare har därmed ökat från 95 till cirka 450 personer, vilket säkerställer spridningskraven inför noteringen på First North.

– Vi är nöjda med utfallet av våra emissioner. Trots den tuffa konkurrensen på marknaden för kapitalanskaffningar, har vi genomfört en framgångsrik emission, som tryggar vår framtida satsning. Dessutom har vi fått ett glädjande stort antal nya aktieägare, som förhoppningsvis kommer att få vara med om en framgångsrik utveckling både för vår anläggnings- och produktförsäljning och dessutom hjälpa till att lösa ett stort globalt miljöproblem, säger Martin Hagbyhn, vd på Scandinavian Enviro Systems.

Bolaget har utvecklat en patenterad teknik för att återvinna kimrök, olja stål och gas från uttjänta bildäck. Metoden skapar inte bara en lösning på ett stort miljöproblem utan möjliggör även en effektiv utvinning av värdefulla ämnen.

– Använda bildäck är ett enormt problem i många länder och kan leda till förgiftning av grundvattnet, farliga bränder och en spridning av skadedjur. Med vår teknik kan vi återvinna däcken och förädlingsvärdet är stort. Ur ett ton bildäck med ett inköpsvärde om 350 kronor, har vi möjlighet att utvinna ämnen till ett tio gånger så högt marknadsvärde, säger Martin Hagbyhn.

Tillsammans med den Pre-IPO-emission som genomfördes under vintern 2014, har bolaget nu tillförts ett totalt kapital på något under 89 miljoner kronor före emissionskostnader, vilket säkerställer bolagets fortsatta drift och möjliggör att samtliga mål för noteringsemissionen uppnås.

Finansiella rådgivare till bolaget har varit Birger Jarl Fondkommission och kommunikativa rådgivare har varit Laika Consulting. Bolaget har anlitat Erik Penser Bankaktiebolag som Certified Adviser för den kommande listningen på First North.