Mats Dahlström på Realcap vill göra det lättare för investerare och onoterade bolag att hitta varandra

Publicerad 3 sep 2012

Entreprenörer talar bäst med varandra


Många spännande affärsidéer blir aldrig förverkligade. Alltför många gånger handlar det om att företag har svårt att locka rätt finansiärer. Realcap är ett bolag som sammanför entreprenörer och investerare med varandra.

–Vår affärsidé är att låta entreprenörer, både på investerarsidan och  bolagssidan, kommunicera direkt med varandra. Vi har byggt upp ett nätverk bestående av dels investerare som söker intressanta investeringsmöjligheter och dels onoterade  bolag i olika faser som söker externa finansiärer, berättar Mats Dahlström, Vd och grundare av företaget.

 

Intresset är stort från båda sidor

Mats Dahström grundade Realcap tillsammans med en kollega år 2009. De hade då arbetat länge inom finansbranschen och företagsidén väcktes eftersom de tyckte sig se en trend; Investerare och bolag efterfrågade varandras tjänster, men  verkade ha svårt att hitta varandra.

 

–Turbulensen på aktiemarknaden har bidragit till att många investerare aktivt söker efter investeringsmöjligheter i onoterade bolag, som bidrar till en god diversifiering. Samtidigt har hårdare krav på bankerna lett till att dessa bolag, stora som små, fått det svårare att komma igenom bankernas kreditprövningar. Mot bakgrund av detta kände vi tydligt att Realcaps  affärsområde, där vi skulle sammanföra entreprenörer och investerare, hade  framtiden för sig, konstaterar Mats.   

 

Unikt nätverk skapar unika möjligheter

I nätverket finns också ett antal firmor inom Corporate Finance och Private Equity-området. Hos dessa utvärderar Realcap kontinuerligt  investeringsmöjligheter och återkopplar till de investerare som visat intresse för respektive område.

 

–Eftersom våra medlemmar gärna ser att vi återkopplar med något ”utöver det vanliga” så har fokus hamnat på tillväxtmarknader så som e-handel, gaming och spel. Vi arbetar med många spännande bolag idag. Under hösten kommer vi bland annat arbeta med ett bolag med en unik positionering inom e-handeln i Kina, som många svenska investerare visat intresse för. Vi kommer även som det ser ut arbeta med en svensk bolagsgrupp inom gaming med ett genomtänkt industriellt synsätt som vi tror väldigt mycket på. Men vi håller oss självklart ajour även med mer traditionella marknader, berättar Mats.

 

Tidig kontakt med intressanta möjligheter 

Realcap utvärderar löpande bolagen inom nätverket och söker kontinuerligt efter nya upplägg. De attraheras särskilt av nytänkande idéer som kan bidra till samhällsnyttan.

 

–Intressanta möjligheter inom Private Equity och Private Placement är öppna under begränsade investeringsperioder, även tillgången på intressanta bolag är begränsad. Därför använder vi inte bara våra samarbetspartners för att hitta projekt, utan nyttjar även proaktivt vårt nätverk av kunder som själva utgörs till största delen av entreprenörer. Vår erfarenhet är att entreprenörerna ofta själva sitter på de intressantaste möjligheterna, berättar Mats.

 

Nyligen har Realcap stärkt kompetensen inom företaget genom ett samarbete med företaget ScandCap avseende strategisk rådgivning. ScandCap är en oberoende corporate finance butik som fokuserar på företagsöverlåtelser och skuldrådgivning.

 

Under den närmaste tiden planerar Realcap att rekrytera fler medarbetare till kontoret samt öppna verksamhet i Göteborg  alternativt i Malmö/Köpenhamnsregionen. På lite längre sikt hägrar möjligheten att sätta upp en fondstruktur och därmed även kunna erbjuda förvaltningstjänster inom onoterade bolag. 

 

–Under de kommande åren kommer vi satsa mycket på expansion samt att utvidga nätverket. Ambitionen är att inom kort bli den självklara länken mellan onoterade bolag med bra affärsidéer och investerare som söker intressanta investeringsprojekt, sammanfattar Mats.

 

Vill komma i kontakt med nya medlemmar

Realcap söker ständigt efter nya medlemmar. Investerare och onoterade bolag är därför varmt välkomna att kontakta Mats Dahlström genom att skicka e-post till [email protected]