“Jag ser stor potential i Karelska Guldlinjen där Endomines bedriver sin guldbrytning”, säger Saila Miettinen-Lähde, som i maj i år blir gruvbolagets vd.

Publicerad 3 apr 2017

Endomines nya vd: ”Vi tittar på möjliga samarbeten”

Tror på marknaden och det egna bolaget
I slutet av mars blev det klart att Saila Miettinen-Lähde blir ny vd för gruvbolaget Endomines. Saila Miettinen-Lähde berättar att hon ser positivt på bolagets framtid, och hon utesluter inte ett framtida samarbete med en annan aktör inom gruvnäringen.

– Naturligtvis ser jag jobbet som en stor utmaning. Jag tror också att det passar mig med mina erfarenheter från gruvindustrin.
Det säger Saila Miettinen-Lähde, som nyligen utsågs till ny vd för gruvbolaget Endomines. Hon tillträder den 1 maj, och efterträder då Markus Ekberg som varit Endomines vd sedan 2009.
Saila Miettinen-Lähde har tidigare bland annat varit vice vd och ekonomichef på Talvivaara Mining, och hon säger att hon ser positivt både på gruvnäringen generellt och på företaget Endomines specifikt.
Stor potential i Karelska Guldlinjen
– Jag ser stor potential i Karelska Guldlinjen där Endomines bedriver sin guldbrytning, säger hon. 
Hon är också av den uppfattningen att bolagets nuvarande strategi med selektiv gruvdrift har varit den rätta under rådande omständigheter.
– Sedan får vi bestämma hur strategin ser ut i framtiden. Mycket beror på hur marknaden utvecklas, säger Saila Miettinen-Lähde. 
När det gäller Endomines långsiktiga strategi så ser Saila Miettinen-Lähde positivt på eventuella strategiska samarbetet med andra bolag.
– Lite längre fram kommer vi nog att titta på möjliga samarbeten, berättar hon.
Politisk oro gynnar guldet
När det gäller guldmarknaden – och i synnerhet guldpriset – så anser hon att marknaden har gynnats av det senaste halvårets internationella politiska oro.  
– Naturligtvis vill ingen ha en alltför orolig marknad. Men guldets roll som ”safe haven” gör att priset tenderar att gå upp under mer osäkra tider, vilket gynnar guldbolagen, säger Saila Miettinen-Lähde, som ändå hoppas på en stabilare framtida utveckling.
– Ja, naturligtvis. I längden är stabilitet betydligt bättre, slår hon fast.
Saila Miettinen-Lähde säger sig ha en fortsatt gradvis uppgång i guldpriset från dagens nivå i sitt grundscenario.

Priset på Guld, 1 år
Dollar per uns
Källa: Plus500
Selektiv gruvdrift gav bättre resultat
Endomines, som är noterat både på Nasdaq Stockholm och Nasdaq Helsingfors, bedriver guldbrytning i östra Finland längs Karelska Guldlinjen. Till följd av det sjunkande guldpriset lade bolaget under förra året om produktionen till så kallad selektiv gruvdrift. Det innebär en minskning av den faktiska produktionen, men att produktionen samtidigt inriktas på malm med högre guldhalt. Endomines minskade under 2016 produktionen till omkring hälften, jämfört med 2015, men samtidigt stärktes resultatet.       
I samband med Brexit-omröstningen i somras steg guldpriset från den tidigare bottennivån, för att sedan på nytt falla tillbaka. Hittills under 2017 har priset varit i en uppåtgående trend, och låg i slutet av mars kring 1 240 dollar per uns.   
Läs mer om Endomines här.
Se Endomines hemsida här.