Publicerad 21 jan 2019

En stabil fond värd namnet

En fond mot strömmen
Långsiktig stabilitet är vad många eftersträvar i sitt sparande. En fond som lever upp till detta är SPP Aktiefond Stabil, som under fjolåret levererade en positiv avkastning när de flesta andra fonder backade.

Fjolåret var tufft för många investerare. Det började i dur och slutade i moll, samtidigt som svängningarna under året var ganska kraftiga. Att hantera den typen av rörelser är ofta vanskligt, men det går om man väljer rätt strategi.

SPP Aktiefond Stabil är ett lysande exempel på hur ditt sparande kan bli stabilt även i orostider. Under 2018 levererade fonden en avkastning på +2,19 procent, samtidigt som MSCI World backade -1,15 procent.

– Vår målsättning är att övertid leverera en god och stabil avkastning. För att uppnå detta har vi identifierat en rad kriterier som ligger till grund för vår förvaltning. Några av de viktigaste kriterierna är en historiskt stabil kursutveckling och höga stabila utdelningar, säger Henrik Wold Nilsen som förvaltar fonden.

Bred förvaltning

SPP Aktiefond Stabil är en global aktiefond som investerar i cirka 80-150 bolag, som tillsammans förväntas ge en stabil riskjusterad avkastning. För att välja ut de mest attraktiva företagen används en kvantitativ analysdriven modell. Det innebär att man slipper de känslomässiga aspekterna i förvaltningen och därmed kan undvika den typ av misstag som detta ofta för med sig.

– När marknaden svänger snabbt tar många förvaltare förhastade beslut för att hänga med. Vi har en modell som vi inte avviker från och som fungerar bra i många typer av marknader, säger Wold Nilsen.

Prioriterar stabilitet

Han säger vidare att den modell man använder sig av inte har som primärt mål att gå bättre än marknaden när den går extremt starkt. För att lyckas med detta krävs en otroligt bra timing eller att förvaltningen är tung mot högvolatila bolag. Den metod SPP/Storebrand använder sig av har målet precis som fonden heter, att genererar en stabil avkastning. Det innebär att fonden passar mycket väl för långsiktiga investerare som prioriterar stabilitet före volatilitet.

– Över tid är den här typen av förvaltning minst lika bra som börsen, men du får avkastningen till en betydligt lägre risk, säger han.

Utöver de grundläggande kriterierna med bra balansräkningar och stabil kursutveckling strävar SPP Aktiefond Stabil efter att ha en bred diverifiering bland sina innehav.

– Vi vill uppnå en stor geografisk spridning. De bolag vi investerar i får gärna ha verksamhet i flera länder och en bred kundbas, säger Wold Nilsen.

Hög direktavkastning

Som exempel lyfter han bland annat fram amerikanska dagligvarujätten Procter & Gamble, som är verksamt i mer än 80 länder och säljer alltifrån tvättmedel till batterier och blöjor. Bolagets direktavkastning uppgår för närvarande till 4,3 procent. Ett annat exempel är läkemedelsjätten Pfizer, som säljer sina produkter i de flesta av världens länder. Direktavkastningen ligger i dagsläget på omkring 5 procent.

Men det finns även med svenska bolag i portföljen. Swedbank är ett av bolag som Wold Nilsen lyfter fram.

– Även om det var lite turbulent kring Swedbank i fjol, så anser vi att det i grunden är en stabil aktie. Direktavkastningen ligger på goda 6 procent, samtidigt som banksektorns underliggande intjäning är stabil, säger han.

Utifrån de bolag som fonden investerar i går tankarna till Warren Buffen och hans långsiktiga investeringsfilosofi i bolag med starka balansräkningar och breda verksamheter.

– Vår målsättning är att förvaltningen ska fungera som en bra bas för alla investerare oavsett marknadsklimat. Att fonden levde upp till den målsättningen blev tydligt under det turbulenta 2018, avslutar Wold Nilsen.

Faktaruta

Fonden följer vår standard för hållbara investeringar som bland annat innebär att vi avstår från att investera i bolag som bryter mot internationella normer och konventioner. Det omfattar mänskliga rättigheter, arbetsrätt och folkrätt, korruption, allvarlig klimat– och miljöskada, kontroversiella vapen (landminor, kluster- och kärnvapen) samt tobak. Vi exkluderar även bolag som har för låg hållbarhetsnivå enligt vår hållbarhetsanalys. Därutöver avstår vi från att investera i bolag vars omsättning till mer än 5 procent kommer från produktion och/eller distribution av fossila bränslen, vapen, alkohol, spel, pornografi och bolag med stora fossilreserver.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. På sppfonder.se hittar du faktablad och informationsbroschyrer.