Publicerad 3 jun 2013

Emission i Guldfonden pågår fram till 7 juni


Missa inte chansen att investera i fonden som utvecklat en unik modell för att hantera guldmarknadens svängningar.

– Guldfallet var väntat efter rekordnivåerna och om priserna
fortsätter att falla till en viss nivå är det investeringsläge. Det
säger råvarugurun Jim Rogers i en intervju med Bloomberg News.

Toppnoteringar i början av året gjorde att många såg det som
osannolikt att guldpriserna skulle röra sig nedåt. Men under april 2013
föll de med tio procent, det konstaterar Matti Lilljegren, vd för
Guldfonden AB, som under
våren genomför en emission i bolaget för att ta
tillvara på möjligheterna som uppstått med de korrigerade
metallpriserna.

Fasta marginaler säkerställer
lönsamhetBolagets affärsidé går ut på att förvärva silver, finguld och
skrotguld i större volymer från
bolag i metallbranschen, exempelvis grossister och tradingbolag.
Metallerna  förädlas och säljs sedan vidare till institut, banker och
tillverkare. Efter kostnader för affinering, frakt, försäkring och
analys går
nettomarginalen till fondens ägare. Lönsamhet skapas bland annat genom
bestämda
marginaler, inarbetade handelskontakter och effektiv logistik.– Vi köper guld till ett lägre pris än dagspriset på ”London Metall Exchange” och säljer
samtidigt motsvarande mängd av förädlade ädelmetaller och finguld  till fullt dagspris.
Leveranser och försäljning sker veckovis och resultatet går till Guldfondens andelsinnehavare, förklarar Matti Lilljegren. Matti utvecklar och berättar att Guldfonden kan erbjuda lägre metallpriser
och snabbare utbetalning än de flesta av marknadens aktörer. Bolaget arbetar
enligt en modell där man säkerställer försäljnings- och inköpspriser, genom en
mycket snabb omsättning. Genom att Guldfonden köper och säljer i det närmaste simultant,
reduceras den största risken i branschen nämligen fluktueringen av
prisnivån.

– Affärsmodellen är uppbyggd med hänsyn
till variationerna inom priserna. Om vi hade legat inne med stora lager
hade prissänkningen under våren
inneburit förluster för bolaget, men tack vare våra rutiner kan vi
hantera fluktuationer inom marknadspriserna, vilket är vanligt inom
tillgångslaget, konstaterar
Matti Lilljegren.

En marknad med stor potentialGenomsnittspriset på guld har stigit över tiden och tillgången
passar långsiktiga investerare som är okänsliga för kortsiktiga
prisfluktuationer. Matti konstaterar att det  även är värt att notera
att guldet finns i begränsad tillgång och att centralbankerna, efter 18
år som nettosäljare,
nu i praktiken är nettoköpare, vilket medfört både en märkbar nedgång i
tillgången och en motsvarande uppgång i efterfrågan – Misstron mot penningpolitik och valutor, har gett guldet en
ökad
hävstång. Guldet är en universal valuta, som fungerar bra som
värdemätare i
oroliga tider och det är ingen slump att länders valutareserver
traditionellt
har utgjorts av guld. Tillgången har också ett historiskt facit som
talar för
sig. Guldvärdet har kontinuerligt stigit över tiden och har överlevt
hyperinflationer, deflationer och devalveringar, konstaterar
Matti. Emission öppen för teckning fram till 7 juni 2013För att ta tillvara på marknadens möjligheter och förbereda
bolaget inför den kommande ägarspridningen och noteringen genomför
Guldfonden en emission i bolaget under maj månad. Likviden kommer främst
att användas till veckovisa inköp av metaller, som förädlas och säljs
enligt modellen, samt till att finjustera omsättningshastigheterna.– Målsättningen är att 
hålla köp- och sälj volymerna stabila under året. Genom hög omsättning
och små marginaler kommer vi ha goda förutsättningar att skapa stabil
värdetillväxt och konkurrenskraftig utdelning till fondens ägare. Investerarmemorandum
samt anmälan om teckning av aktier ska göras på avsedd anmälningssedel som
finns att ladda ned från eminova.se samt via guldfonden.se.