lightcircle notering hållbar energibesparing
Lightcircles vd Morten Revill ser ljust på framtiden.

Publicerad 3 december 2020

Elsäkerheten allt viktigare i det hållbara samhället – Lightcircle till börsen


Det allt mer elektrifierade samhället ställer allt högre krav på säkerhet och energibesparing.  Lightcircle är ett innovativt teknikföretag som fokuserar på just dessa faktorer. Nu har bolaget tagit bakvägen till börsen genom ett omvänt förvärv och gör en nyemission på 11,4 miljoner kronor.


Vem har inte oroat sig för att laddaren ska börja brinna när telefonen laddas på natten. Oron är befogad och en studie från svenska energimyndigheter från 2018 visar att omkring 25 procent av alla mobilladdare är felkonstruerade.

Just den oron fick Morten Revill att starta Lightcircle 2017. Tillsammans med norska ingenjörer har Lightcircle utvecklat Kokong-tekniken som gör laddning av elektronik betydligt säkrare.

– Vi människor kopplar in fler och fler elektroniska produkter i gamla uttag med teknik som inte har uppdaterats sedan mitten av förra seklet. Många av dessa produkter som vi fyller våra hem, hotell, kontor eller andra fastigheter med, är uppladdningsbara och innehåller litiumjonbatterier. Framtiden möter det förflutna och det skapar en ökad risk för brand, meltdowns och close calls. Det ville jag ändra på, säger Morten Revill.

Minskar passiv elförbrukning

Lightcircle har som första företag utvecklat ett eluttag som identifierar när hemelektronik, elbil eller annat elfordon ansluts för att först då påbörja laddning. Laddningen avbryts automatiskt när enheten är fulladdad eller om ett fel uppstår. Tekniken gör inte bara laddningen säkrare, den minskar även den passiva elförbrukningen och kan användas av vem som helst.

– Förut oroade man sig för om man släckt ljusen hemma, då var det den största anledningen till bränder. Nu oroar sig folk, med all rätt, för om man dragit ur sladden till elcykeln eller om mobilladdaren sitter kvar i vägguttaget. Det slipper man göra med vår teknik, säger Morten Revill.

Samtidigt leder även dagens elektrifierade samhälle till en stor passiv elförbrukning. 

– Många tror att laddare inte förbrukar ström när de inte är anslutna till något, eller tror att den bärbara datorn inte använder ström när den är avstängd. Det är fel. Det finns en enorm passiv energiförbrukning. Bara i USA spenderas mer än 20 miljarder USD per år på passiv energiförbrukning. Detta ska vi på Lightcircle hjälpa till att minska, säger Morten Revill.

Säkerheten är det viktigaste

Han understryker dock att den viktigaste aspekten för Lightcircle är ökad elsäkerhet, men säger även att i bolagets vision ingår ett tydligt hållbarhetstänk, där minskad energiförbrukning är ett tydligt mål.

Lightcircles produkt, Kokong, är ett smart eluttag känner sedan av vilken typ av produkt som är ansluten. Laddning avslutas sedan automatiskt när den är klar eller om något inte fungerar som det ska. 

– Det här ökar säkerheten enormt och minskar även energiförbrukningen. Energispillet från en mobiltelefon kanske inte är så stort, men ska du ladda elbilen blir det betydligt större. Med tanke på att elektrifieringen i samhället ökar lavinartat ligger våra produkter helt rätt i tiden, säger Morten Revill.

Viktiga distributionsavtal på plats

Även om Lightcircle är relativt nystartat har bolaget redan distributionsavtal med Amazon Sverige, Bygghemma, Elgiganten och Power Norden. 

Lightcircles smarta eluttag säljs redan på marknaden, distributionskanalerna är säkrade och nu ska bolaget skala upp. Bolaget har därför tagit genvägen till börsen genom ett omvänt förvärv av NTG, som också blir det nya namnet. Samtidigt genomförs en företrädesemission om 11,4 miljoner kronor.

Bolagets produkter säljs idag i Norden och emissionslikviden ska bland annat användas att expandera till andra delar av Europa samt USA. Dessutom ska den gå till marknadsföring för att öka kunskapen om bolagets produkter i samband med de förväntade ökande försäljningsvolymerna.

NTG kommer även investera i säljorganisation med Key Accounts inriktade mot större bolag (försäkringsbolag, fastighetsbolag mm.) samt förbereda organisationen för lanseringen i USA. NTG kommer även att använda delar av emissionslikveden för produktutveckling. Produktutvecklingsbudgeten täcker främst amerikanska produkter, certifiering och inköp av gjutverktyg samt komplettering av ytterligare banbrytande funktioner i Kokong-serien, som kommer att lanseras under första halvåret 2021.


Här kan du läsa mer om Lightcircle/NTG eller teckna direkt i emissionen utan företräde.


Snabbfakta om affären

NTG beslutade i januari 2020 att avveckla sin befintliga verksamhet och istället genomföra ett omvänt förvärv, som i slutet av september blev Lightcircle. I och med förvärvet byter bolaget helt verksamhet och inriktning. I samband med det omvända förvärvet genomför även NTG en företrädesemission om 11,4 miljöer kronorför att stärka kassan och ta vara på de möjligheter som uppstår i och med den nya verksamheten.


Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid: 30 november – 11 december 2020
Handel med uniträtter: 30 november – 10 december 2020
Teckningskurs: 0,40 SEK/unit
Emissionsbelopp vid full teckning: Ca 11,4 MSEK
Bolagsvärde för emission: Ca 28,5 MSEK
Garantiåtaganden: Ca 8 MSEK motsvarande ca 70 % av emissionen

En teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie under perioden 16 – 30 december 2021. Teckningskursen uppgår till 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktier under perioden 1 – 15 december 2021, dock lägst kvotvärdet (0,052 SEK) och högst 0,600 SEK.

Övertilldelning: Upp till 5 MSEK

Läs mer här!
Denna artikel är information från Laika Consultings kund. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde.