Publicerad 27 maj 2021

Eljun skapar ett 100 procent grönt energisystem med delad energi


Delad ekonomi är idag ett välkänt uttryck, men delad energi däremot är någonting nytt. Lägg därtill förnyelsebar energi, artificiell intelligens och blockchain-teknik, och vi har en skymt av framtiden. Elbolaget Eljun tar nu in pengar via FundedByMe för att kapitalisera på en marknad värd 520 miljoner euro enbart i Norden. 


De svenska elnäten är gamla och har en begränsad kapacitet. Genom att låta privatpersoner dela med sig från sin egenproducerade energi från solceller, vill Eljun skapa ett delat energi-samhälle där vi hjälper varandra.  

 – Ambitionen vi har är sammankopplad grön energi som drivs av samhället. Vi har hittat en hållbar och teknisk lösning som skapar en samhörighet där vi alla kan vara delaktiga i energiomställningen, säger Eljuns vd och grundare Fredrik Billing. 


Eljun har precis erhållit 3,7 miljoner kronor från Energimyndigheten, men tar nu in ytterligare kapital via FundedByMe för att snabba på teknikutvecklingen. Läs mer om Eljun och kapitalanskaffningen här.

Attraktiv marknad

Marknaden för delad energi som Eljun är på väg att slå sig in på är attraktiv. Bara i Norden var den adresserbara marknaden 520 miljoner euro år 2020. I Europa var den 15 miljarder euro. Att det är en marknad som många vill åt syns inte minst på oljejätten Shells uppköp av Eljuns konkurrent Sonnen Community. 

– Det finns en enorm marknad, både i Sverige och utanför Sverige, som vi siktar på. Att vi utvecklar teknisk spets i vår tjänst gör att vi också särskiljer oss mot konkurrenter och öppnar möjligheter för att växa, säger Billing. 

Förnyelsebar energi

Huvudsyftet med Eljuns affärsidé är att låta privatpersoner och samhällen dela med sig av sin egenproducerade energi till varandra. Den egenproducerade energin kommer främst från solceller, men kan även komma från andra hållbara källor. I samarbete med Kraftpojkarna säljer Eljun hårdvarupaket där privatpersoner kan få hjälp att komma igång med egen produktion av förnyelsebar energi. 

– Vi har byggt upp en e-shop där vi säljer olika hårdvarupaket. I samarbete med Kraftpojkarna, en distributör av bland annat elstolpar och solceller, kommer sedan energi och service för det valda paketet att ombesörjas, berättar Billing. 

Läs mer om Eljun och kapitalanskaffningen här.

Energiklubben social energi

För att kunna utnyttja energidelning via Eljuns nätverk av medlemmar krävs ett medlemskap i tjänsten Energiklubben. Via Energiklubben finns det både möjlighet att köpa grön energi från andra medlemmar i närsamhället och dela med sig av sin egenproducerade energi. 

– Energiklubben är vår tjänst för social energi och delningsekonomi. Man blir del av en community där man hjälper varandra och blir självförsörjande på el, samtidigt som man är en del av den gröna energiomställningen, säger Billing.

Teknik som ligger i framkant

Det som gör Eljuns affärsidé ännu intressantare är hur bolaget drar nytta av tekniken. Med tekniska lösningar kan bolaget förenkla för sina kunder och medlemmar att både få ner energipriset, optimera användningen, men också öka andelen grön energi i samhället. 

– Vi vill utnyttja den teknik som finns på bästa sätt. Genom blockchain-teknik kan vi förenkla och förbättra handeln mellan våra medlemmar och med artificiell intelligens kan vi optimera energiförbrukningen samt energiproduktionen för medlemmarna, säger bolagets medgrundare och CTO Tore Stenbock och avslutar:

– Man kan kalla det för smart schemaläggning av energiförbrukningen.

Läs mer om Eljun och kapitalanskaffningen här.

www.eljun.com


Faktaruta: Eljuns teknik

Genom Eljuns mobilapp kan medlemmar bland annat kommunicera med varandra, få prisinformation och se var man kan utnyttja energi från andra medlemmar. Via AI-teknik ger bolaget även medlemmar möjlighet att köpa smarta energikontrakt, vilket är en digital tjänst som hjälper till att köpa energi när priset är som lägst. Slutligen blir medlemmar även tilldelade tokens, en form av digitalt mynt i en blockkedja, när de säljer sin egenproducerade el. Med dessa tokens kan medlemmar sedan utnyttja energi från andra medlemmar, exempelvis en laddstation för sin elbil.
Denna artikel är information från Laika Consultings kund. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde.