Emelie Hansson, hållbarhetsansvarig på Lidl, Einrides vd och grundare Robert Falck och Lidls vd Johannes Fieber.

Publicerad 30 okt 2017

Einride i avtal med Lidl om självkörande transporter

Viktigt avtal för Einride
Utvecklingen mot självkörande fordon går i rasande fart. Redan under 2018 kommer svenska Einride tillsammans med livsmedelskedjan Lidl att inleda försök med självkörande och dessutom helt fossilfria transporter.

Under 2016/2017 övergick livsmedelskedjan Lidl helt till alternativa bränslen vid sina transporter. Det medförde att bolagets klimatpåverkan minskade med 25 procent. Men Lidl vill gå betydligt längre än så och ska på sikt bli helt fossilfria. Ett stort steg i den utvecklingen tas nu genom det avtal som tecknats med internationellt uppmärksammade Einride.Einride är ett transport- och teknikföretag som på kort tid blivit ledande med sitt självkörande eldrivna transportfordon, T-pod. Einride, som bildandes så sent som 2016, har i sin T-pod lösningen på transportsektorns logistiska och miljömässiga utmaning.Einrides T-pod har redan fått mer än 500 pressklipp världen över. I USA skrev bland annat Washington Post och techcrunch.com om den och i Kina blev det drygt 100 pressklipp. I Sverige har såväl Dagens industri som Ny Teknik uppmärksammat Einride och T-poden.Regeländring skapar möjligheter
En viktig anledning till att utvecklingen nu kan ta fart på allvar är en regeländring som trädde i kraft 1 juli i år. Regeländringen ger Transporstyrelsen mandat att bevilja tillstånd för försöksverksamhet med självkörande fordon på allmänna vägar. Einride och Lidl har inlett en dialog med Transportstyrelsen och räknar med att lämna in en ansökan under november. Om allt går enligt plan kan tester med Einrides T-pod inledas under tredje kvartalet 2018. Försöksverksamheten kommer att inledas i Halmstad.– Livsmedelsbranschen är mycket transportintensiv, vilket betyder stora utsläpp så länge man fortsätter med fossil teknik. Genom att ta nästa steg och gå över till elektriska lastbilstransporter kan transportens utsläpp minska med uppemot hundra procent. Einrides självkörande T-pod kan göra detta jättesteg i vårt arbete mot fossilfria transporter, säger Johannes Fieber, VD på Lidl Sverige.Avtalet ett kvitto på att det är rätt
Avtalet med Lidl är ett kvitto på att Einrides T-pod med dess klimatsmarta och effektiva lösningar ligger rätt i tiden. Lägg där till att priset för en T-pod kommer att ligga på 600 000–700 000 kronor, vilket är betydligt lägre än för en traditionell lastbil, som kostar ungefär det tredubbla. Den traditionella lastbilsindustrin ligger dessutom långt efter Einride när det kommer till klimatfrågan.– Även om det låter konstigt så har ingen av de stora lastbilstillverkarna kompetens inom eldrift. De sitter fast i gamla strukturer där allt utgår från dieselmotorn, säger Einrides VD och grundare Robert Falck.I dag står vägtransporter för ungefär 30 procent av de svenska utsläppen av växthusgaser. Einrides mål är att stå för 40 procent av de svenska vägtransporterna 2035. Infrias målet innebär det även att utsläppen av växthusgaser från sektorn minskar med lika mycket.– Vi kommer att rita om transportsektorn från grunden, slår Robert Falck fast. Fakta: Einride kommande investeringsrunda
Einride befinner sig i en kraftig expansionsfas och planerar att inom kort genomföra en investeringsrunda till en utvald krets av investerare. Du kan anmäla ditt intresse att bli kontaktad i händelse av ett erbjudande om att investera genom att lämna dina uppgifter via formuläret nedan. På www.einride.eu kan du läsa mer om bolaget.