“Jag är övertygad om att företaget kommer utvecklas i snabb takt även efter vd-skiftet”, säger Ranplans avgående vd Alastair Williamson .

Publicerad 17 jun 2019

Kursraketens vd kliver åt sidan

UPPDATERAD: “Övertygad om att övergången kommer ske smidigt”.
Ranplan dubblade intäkterna och levererade vinst under första kvartalet 2019. Trots framgångarna meddelade vd Alastair Williamson att han från september kliver åt sidan för att istället ta en plats i styrelsen. Under jakten på en permanent ersättare tar Ranplans styrelsemedlem Per Lindberg över jobbet som tillförordnad vd.

Efter vd-skiftet kommer Alastair Williamson ansluta sig till styrelsen som en ordinarie ledamot och han ser inga skäl till att Ranplans fortsatta utveckling kommer hämmas av bytet. 

– Jag är övertygad om att övergången kommer vara väldigt smidig. Det är en stor förmån att en så insatt och erfaren person som Per Lindberg kan kliva in som vd fram tills vi hittat en ersättare. Som styrelsemedlem kommer jag fortsätta jobba för att Ranplan ska nå sin fulla potential som bolag, i synnerhet nu när utvecklingen av 5G börjar visa resultat på allvar, säger Alastair Williamson.

5G kommer driva affärer
Trots förändringar på vd-posten råder det inga tvivel över att Ranplan har vind i seglen.  Ett stort bidrag till det finansiella resultatet i första kvartalet kom från den viktiga affären som nyligen ägde rum i Japan och som stärkt orderstocken betydligt och banat väg för framtida affärsmöjligheter. Mjukvaruexperten, som åtnjuter en bruttomarginal på över 90 procent, är ett av de bolag som gynnas när operatörer världen över på allvar rullar ut sina 5G-nät.

Vid det här laget har Ranplan visat hur attraktiv dess verksamhetsmodell är. Kort efter den banbrytande affären i Japan genererades en nettovinst på 0,17 MSEK vid en omsättning på 12,8 MSEK för årets tre första månader. Den av analytiker omsorgsfullt observerade bruttomarginalen – ett mått på andelen fasta kostnader i förhållande till totala kostnader – uppgick till närmare 100 procent. Det reflekterar det faktum att leveranserna är i stort sett fria från tredjepartsinnehåll.

Även om större delen av intäkterna fortfarande kommer från 3G- och 4G-näten blir den 5G-hype som nu sveper fram över världen allt mer påtaglig. Diskussionerna med operatörer i de länder som ligger i framkant för 5G – Japan, Korea och USA – är fortsatt livaktiga. Det breda och djupa intresset för Ranplans allt rikare programvarusvit för planering och optimering av trådlösa nätverk är skäl för Alastair Wiliamsons fortsätta tro på Ranplans mål om intäkter på 25 MUSD år 2022.

Med tanke på att 5G har varit samtalsämnet under ett antal år och att du, i din senaste rapport, berättar om hur era investeringar har börjat löna sig: kan du utveckla detta?
– 5G förkroppsligar flera faktorer och krav – snabbare svarstider, ultrahög tillförlitlighet, IoT, automatisering programmerbarhet, millimetervågor, nätverksdensitet – som gör Ranplans mjukvaruverktyg ännu mer nödvändiga och användbara. Sedan lanseringen av våra första 5G-färdiga funktioner i början av 2018 har vi noterat ett tydligt ökat intresse från befintliga och potentiella kunder i hela världen, säger Alastair Williamson.

Tror du att 5G blir ännu större än 4G(LTE), och i så fall, när?
– I den utsträckning 5G bedöms vara avskiljbar från 4G kommer 5G med all säkerhet att stå för merparten av de investeringar som operatörerna väljer att genomföra. Hur smidig övergången från 4G till 5G än blir kommer den att ske etappvis, från region till region. Japan, Korea och USA befinner sig mitt i denna resa från 2019–2020. Kina kan komma igång på allvar nästa år med kolossala investeringar som påminner om utvecklingen inom 4G.  

– Större delen av EU, Latinamerika, Mellanöstern och Afrika kommer sannolikt att påbörja utrullningen av 5G om några år. Med andra ord kommer i stort sett hela världen att ha tillgång till 5G i mitten av nästa årtionde. Observera att vår uppräkning inte framhåller några individuella länder, såsom Australien, Kanada och vissa nordiska länder, vilka, om man ser till historien, också lär införa 5G tidigt.

Endast 2 procent av alla kommersiella fastigheter har egna mobilnät (2G/3G/4G).  Kan övergången till 5G sätta fart på utrullningen av Ranplans planerings- och optimeringsverktyg för inomhusbruk?

– Utan tvekan. 5G förebådar en förtätning av radionoder – antenner, användningen av millimetervågor som har sämre fortplantningsegenskaper, industrialiseringen av mobilteknik för användningen av robotar, sensorer, maskiner, drönare och så vidare.

– Allt detta ökar efterfrågan på Ranplans mjukvara. Ju mer komplexa nät, desto mer kritiska blir applikationerna; ju strängare krav, exempelvis vad gäller latens, desto mer behövs Ranplans expertis, som byggts in i programmerbar mjukvarukod.

När kommer vi att få se Ranplans första kommersiella 5G-order?
– Med tanke på att det banbrytande avtalet i Japan, som offentliggjordes i februari 2019, främst rör den kommande utrullningen av 5G-näten – genom interaktion med befintliga 4G-noder – kan man gott säga att Ranplan redan har vunnit ett betydande 5G-kontrakt.