Atlant Fonder, kreditmarknad

Publicerad 1 april 2021

Dysfunktionell kreditmarknad skapar fördelar för Atlant Fonder


För lite över ett år sedan slogs det fast att spridningen av Covid-19 var en pandemi. I samma skede kollapsade kreditmarknaden och många blev tagna på sängen. Atlant Fonder, vars strategi gynnas av en dysfunktionell marknad, räknar med fler händelser av samma sort.


Atlant Opportunity har de senaste fem åren avkastat 35 procent. I relation till snittet för nordiska företagsobligationer som ligger på 13,5 procent, kan det inte beskrivas som annat än en succé. Överavkastningen motsvarar mer än det dubbla jämfört med det nordiska företagsobligationsindexet.

– Vår prestation kommer från vår förmåga att alltid vara likvid för att kunna köpa värdepapper när alla andra måste sälja, berättar Taner Pikdöken, förvaltare på Atlant Fonder. 

Läs mer om Atlant Fonder här.

Det kommer hända igen

Det är svårt att kortsiktigt sia om vad som kommer hända på marknaden, men marknaden för företagsobligationer tenderar att upprepa sig. 

– Vi ser egentligen inga större förändringar i dynamiken i företagsobligationsmarknaden och har därför skäl att tro att marknaden är fortsatt dysfunktionell. Under långa perioder är volatiliteten låg och marknaden svagt uppåttrendande, vilket sedan följs av en bred korrektion där fonder får stora utflöden och behöver fatta irrationella försäljningsbeslut. Detsamma kommer att hända igen, konstaterar Pikdöken. 

Diversifiering är A och O

Många fonder med inriktning mot företagskrediter är snarlika. Vissa fonder har dessutom väldigt koncentrerade portföljer med enbart ett fåtal innehav där de största innehaven ges en väldigt stor exponering. Avsaknaden av diversifiering kan få stora konsekvenser i en illikvid marknad menar Pikdöken:

– Detta tycker jag är ren och skär galenskap i en dysfunktionell marknad. Många fonder har dessutom likadana innehav inom samma sektor, vilket ger en falsk bild av diversifiering för de som köper flera olika obligationsfonder.

Rekord bakom kraschen 2020

Under 2019 slog investeringarna i företagsobligationer rekord. Hela 23,6 miljarder kronor flödade in under året. När pandemin var ett faktum i mars 2020 kraschade dock kreditmarknaden. I princip hela inflödet 2019 såldes då av på mindre än en månad i en marknad med låg likviditet. 

– Vi har varnat för detta i flera år. Det är en missmatch i likviditet på marknaden. Många fonder har för illikvida innehav för att snabbt kunna hantera utflöden, men detta blottläggs inte förrän vi har en bred korrektion, berättar Pikdöken. 

För att inte hamna i en situation där man är tvingad att sälja innehav i en nedgång, har Atlant Fonder en annan vy på likviditetshantering än många andra fonder. Detta är den stora anledningen bakom fondens framgångar. 

– Vår strategi är att generera överavkastning med likvida medel. Vi har alltid uppemot 50 procent av fonden likvid för kunna täcka utflöden i en svag marknad. Detta ger oss också möjlighet agera köpare och skapa överavkastning när värderingarna kommer ner, förklarar Pikdöken. 

Riskprofilen urholkas 

När marknaden går ner säljer fonder av de innehav som är möjliga att sälja för att täcka utflöden. De innehav som då går att sälja består främst av företagsobligationer med låg risk. Obligationer med hög risk saknar motsatsvis köpare vid samma tillfällen vilket gör att många fonder får en lägre kvalitet. 

– I mars förra året såldes bolag med hög kvalitet till irrationellt låga kurser. Volvo är ett exempel som såldes ned 20 procent, där det samtidigt inte fanns någon konkursrisk, förklarar Pikdöken och avslutar: 

– För de investerare som är kvar i en fond efter en sådan situation betyder det att de nu äger en fond med lägre kvalitet och högre risk. Anledningen är att större stabila innehav såldes av för att täcka utflödena. Många innehav som finns kvar är då krediter med hög risk. 

Fakta: Atlant Opportunity

Förvaltare: Taner Pikdöken, Nikos Georgelis, Anders Kullberg 
Förvaltat kapital: 2,5 miljarder kronor
Mål: Årlig avkastning om 5 procent över den riskfria räntan över en cykel
Geografisk spridning: Norden, Europa och USA med övervikt på Norden
Innehav: Företagsobligationer, aktieindexderivat och kreditderivat

Läs mer om Atlant Opportunity här!

 

 Denna artikel är information från Laika Consultings kund. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde.