Gareth Isaac, ränteförvaltare inom Schroders, menar att kvantitativa lättnader och lågräntemiljön bidragit till att andelen naturliga konkurser försenats bland företag.

Publicerad 1 feb 2016

”Domedagsprofeter överdriver marknadsrisken”


Investerare bör vara försiktiga under 2016, men än så länge är det för tidigt att kasta in handduken inom de finansiella marknaderna. Det menar Gareth Isaac, ränteförvaltare inom brittiska Schroders.

– Inledningen av året har präglats av oro kring Kinas inbromsande ekonomi och en sviktande råvarumarknad. Den globala ekonomin står nu inför ett sent uppvaknande när stigande räntor leder till att företag med svaga affärsmodeller får allt svårare att attrahera kapital, säger Gareth Isaac, ränteförvaltare inom kapitalförvaltaren Schroders.

Han menar samtidigt att domedagsprofeternas värsta farhågor kring den globala ekonomin kan vara överdrivna:

– Inbromsningen i Kina gör oss bekymrade men samtidigt ser vi ingen risk för en omvälvande kreditåtstramning likt den vi upplevde 2008. Vi menar också att skuldtillväxten i landet – som är koncentrerad till branscher med överutbud – är ett problem men eftersom den finansieras av statsägda banker gäller inte tidspressen på riktigt samma sätt som i öppna ekonomier.

Regeringen i Kina fortsätter att styra landet från en tillverkningsmarknad mot en allt mer serviceinriktad ekonomi. Gareth ser flera utmaningar när landet som står för 17 procent av världens totala BNP på kort tid ska genomföra en förändring som normalt sett brukar ta flera decennier:

– Kinesiska staten – liksom världens leverantörer av råmaterial –  kommer med all säkerhet stöta på problem under resans gång. Utmaningen för övriga världen består i att servicesidan av den kinesiska ekonomin till skillnad från tillverkningssidan är inhemskt driven. Det är utgifter för infrastruktur som driver priser för råvaror och material, inte kinesiska servicebolag.

När det gäller råvarupriser så har investerare noterat en nedgång under inledningen av året – och inte minst för olja. Raset i oljepriserna har lett till att producenter blivit tvungna att pumpa ut allt mer olja, vilket i sin tur bidragit till överflödet och pressat priserna ännu mer. Gareth tror nu på en återhämtning för oljan under 2016 tack vare dynamiken kring utbud och efterfrågan. 

– Det kommer förmodligen fortsätta att blåsa kring oljeproducenterna och deras obligationer under året, men så småningom väntas de lägre priserna stimulera hushållskassorna och därmed även efterfrågan, säger Gareth.

De utvecklade ekonomierna i sin tur står inför motverkande krafter på väg in i det nya året.  Försämrade globala utsikter – som uppkom under andra halvan av 2015 – slåss mot en robustare konsument. Kontrasten syns tydligast i USA där konsumenter sparar allt mer samtidigt som nettoförmögenheten förbättras – en ovanlig situation som skapar viss uppåtrisk för de ekonomiska prognoserna om det normala förhållandet börjar råda. 

– Riskaversionen har ökat trots att den disponibla inkomsten blivit större, vilket kan ge fart på ekonomin om sparkvoten faller. Samtidigt står de utvecklade ekonomierna inför fortsatta utmaningar när det gäller att få igång produktiviteten som alltjämt ligger långt under nivåerna före krisåren, säger Gareth och summerar:

– Sammantaget ser vi flera tänkbara scenarier för den globala ekonomin under 2016 men menar på att vissa aktörer riskerar att ha räknat ut marknaden för tidigt.