Dividend Swedens vd Bo Lindén.

Publicerad 2 dec 2015

Dividend utökar verksamheten och tar in nytt kapital


Dividend Sweden breddar verksamheten och kommer vid sidan av rådgivningen och ägarspridning i framtiden också erbjuda finansieringslösningar. I början av nästa år genomförs en nyemission och bolaget har ansökt om notering på NGM Nordic MTF.

Dividend Sweden bildades 2013, och har sitt ursprung i det privata investerings- och rådgivningsföretaget Capensor Capital. Affärsidén är att erbjuda bolag som är listade på de mindre marknadsplatserna tjänster inom rådgivning, ägarspridning och finansiering. 

¬¬

– För mindre bolag listade på någon av de mindre listorna i Sverige, är finansieringssituationen i nuläget ofta svår. Bank är sällan ett tillgängligt alternativ, riskkapital är svårt att attrahera för mindre bolag, samtidigt som aktieägare förväntar sig fortsatt god utveckling för det bolag man investerar i, skriver Dividend Swedens vd Bo Lindén i memorandumet.   


Erfarenheten är att det finnas en hög efterfrågan på de tjänster som Dividend Sweden erbjuder. Bolagets intäkter utgörs i huvudsak av arvoden och avkastning från korta finansieringslösningar.   


Målet med Dividend Sweden är att verksamheten ska generera en hög och stabil avkastning till aktieägarna. Det mer precisa målet är satt till en årlig direktavkastning på minst 10 procent. 


Emissionen påbörjas i januari 2016 och listning på NGM Nordic MTF beräknas ske i februari.