”Vi ska nu trycka på gasen när det gäller försäljningen i USA”, säger Dignitanas vd Jan Richardsson.

Publicerad 27 maj 2016

Dignitana genomför emission för att stoppa håravfall

Uppmärksammad i amerikansk media
Långt gångna kontakter med kliniker i USA har tillsammans med godkännande från kontrollmyndigheten FDA gjort att svenska Dignitana ligger i startgroparna. En nyemission ska tillföra medicinteknikbolaget – vars produkt DigniCap motverkar håravfall vid cancerbehandling – kapital för expansion i USA.

Bolaget, som är noterat på Nasdaq First North, genomför med start den 27 maj en nyemission som kommer att tillföra bolaget som mest 19,4 miljoner kronor, varav 75 procent är säkerställt. Tillsammans med den riktade emissionen som gjordes tidigare i maj i år får bolaget in totalt 52,5 miljoner kronor. 
 
Emissionen består av två delar: en riktad emission på 33,1 miljoner kronor där det Dallas-baserade kapitalförvaltningsbolaget Hodges Capital Management är huvudinvesterare, samt en företrädesemission på 19,4 miljoner. 
Det främsta syftet med emissionen är att finansiera en utbyggnad av den organisation som redan finns på plats i USA. Dignitana har fått stor uppmärksamhet och har ett mycket gynnsamt utgångsläge. Att Hodges Capital Management går in som huvudinvesterare är i sig en indikation på hur stort genomslaget kan bli i USA. 
– Vi ska nu trycka på gasen när det gäller försäljningen i USA, säger Dignitanas vd Jan Richardsson, som poängterar att den amerikanska marknaden är världens största för den produkt som Dignitana utvecklat. 

Studier har visat stor positiv effekt
Många cancerpatienter upplever en kraftigt försämrad livskvalitet i samband med att de under cellgiftsbehandling förlorar sitt hår, berättar Dignitanas vd Jan Richardsson.
DigniCap motverkar håravfall genom att kyla ned patientens huvud, närmare bestämt skalpen, vilket i sin tur minskar blodflödet till hårsäckarna (se faktaruta).
– Vår studie på amerikanska kliniker visar att sju av tio som använder DigniCap behåller minst 50 procent av sitt hår, säger Jan Richardsson.
Godkänt för försäljning i USA sedan december
Det var den nämnda studien som gjorde att myndigheten Food and Drug Administration (FDA) i december i fjol godkände DigniCap för försäljning i USA.
DigniCap har ett godkännande också i Europa, samt i stora delar av resten av världen, däribland Kina och Australien. Men det är på den amerikanska marknaden som Jan Richardsson ser den absolut största potentialen. 
– I Europa ser sjukhusen vården och patienterna som en kostnad, vilket skapar ett visst motstånd mot tilläggsbehandlingar. Det motståndet finns inte i USA. Där har de flesta patienter privata sjukförsäkringar, säger Jan Richardsson, och tillägger att sjukhusen ser DigniCap ”som ett konkurrensmedel för att attrahera fler patienter”.
Den amerikanska marknaden bedöms vara värd 400 miljoner dollar, där den största delen utgörs av patienter med bröstcancer. Detta är en god illustration på potentialen och Dignitanas verksamhet i USA är nu inriktad på att få upp omsättningen. Målet är minst 100 order i år, och minst 250 order nästa år. Bolaget startade sin försäljning i januari i år och har redan skrivit kontrakt med 21 sjukhus.  Eftersom bolaget leasar ut DigniCap och tar betalt per behandling kommer antalet behandlingar ha en stor betydelse för omsättningen. Standardkontrakt ger mellan 600-1000 USD i månadshyra samt 200-350 USD per behandling.
– Modellen med hyreskontrakt har blivit väl mottaget bland kunderna. För oss innebär det en långsiktigt god lönsamhet, säger Jan Richardsson 
– Vi har dessutom fått stor uppmärksamhet i amerikanska medier, säger Richardsson och berättar hur flera av de största TV-kanalerna såsom NBC, ABC och Bloombergs har rapporterat om DigniCap, fortsätter Jan Richardsson.
Förutom att stärka bolagets expansion genom det helägda dotterbolaget i USA ska en mindre del av emissionslikviden finansiera framtagandet av en ny, något mindre och kompaktare modell av DigniCap. 
 • DigniCap – Fakta
 • Cellgifter – som används vid behandling av cancer – förstör hårsäckarna, vilket ofta leder till håravfall. Genom att kyla huvudet så drar blodkärlen ihop sig och en mindre mängd cellgifter når hårsäckarna. 
 • Även om skalpkylning medför en minskad lokal effekt av cellgifterna i skalpen, föreligger inte någon ökad risk för cancer lokalt i skalpen.
 • DigniCap består av en tätsittande silikonmössa som är kopplad till en kyl- och kontrollenhet.  Silikonmössan är utrustad med sensorer varigenom temperaturen på skalpen bevakas och regleras kontinuerlig och automatiskt. Dignitana har patent för sensorsystemet.
 • Det var i slutet av 1990 talet som onkologisköterskan Yvonne Olofsson och ingenjören John Kern utvecklade det första DigniCap-systemet. 
 • Emissionen – sammandrag
 • Teckningstid: 27 maj – 10 juni 2016.
 • Emissionskurs: 15 SEK.
 • Emissionsvolym: Totalt 52,5 MSEK, uppdelat på en riktad emission på 33,1 MSEK och en företrädesemission på 19,4 MSEK.
 • Företrädesemissionen är garanterad till 75 procent genom teckningsförbindelser och garantier. 
 • Dignitana är noterat på Nasdaq First North.
 • För memorandum klicka här.