Publicerad 17 maj 2016

Det våras för tillväxtmarknaderna


Tillväxtmarknaderna har upplevt en relativt tuff period under den senaste tiden. Men efter en turbulent inledning på året med fallande råvarupriser verkar länderna gå en ljusare framtid till mötes. Mona Stenmark, förvaltare på Carnegie Fonder, berättar mer om potentialen på marknaderna och varför ekonomiska kriser generellt är nyttiga för tillväxtländer.

–  Tillväxtmarknader är ett klurigt tillgångsslag och det blir allt svårare att tala om dem som en samlad grupp. Förutsättningarna för tillväxt i länderna ser väldigt olika ut beroende på hur de klarar av att tackla utmaningar med hjälp av ekonomiska och strukturella reformer, beskriver Mona Stenmark som är tillväxtmarknadsförvaltare på Carnegie fonder.

Inledningen av 2016 har varit relativt svår för tillväxtmarknader och bland annat på grund av fallande oljepriser. Under mars och april har framtidsutsikterna däremot sett betydligt ljusare ut. Federal Reserve har avvaktat med sina räntehöjningar vilket bidragit till att investerare på den amerikanska marknaden sökt avkastningsmöjligheter på andra håll. Råvarupriserna har också börjat återhämta sig samtidigt som en del länder börjar se resultaten från nödvändiga reformer som har implementerats för att skapa tillväxt i ekonomin. 

– Ur ett investerarperspektiv blir tillväxtmarknaderna väldigt intressanta när du tittar på enskilda länder. Vissa länder har kommit långt och framförallt när du ser till de bolag som lyckats gå igenom kriser och anpassat sina verksamheter efter de nya förutsättningarna, säger Mona Stenmark.
Ett exempel på två tillväxtmarknader som just nu genomför genomgripande reformer är Kina och Brasilien. I Kina strävar regeringen efter att rikta om ekonomin genom att få fart på konsumtionen och göra den mindre beroende av investeringar. I Brasilien önskar ledningen skapa tillväxt genom att göra det motsatta. Utvecklingen av förändringarna på dessa marknader är av stor betydelse för hur de väntas prestera framöver. 

“Det ska vara enkelt att se hur bolagen skapar lönsamhet”

Mona Stenmark förvaltar tillväxtmarknadsfonderna Carnegie Emerging Markets och Carnegie Emerging Markets Corporate bond. I förvaltningen tittar hon selektivt på varje land för att identifiera förutsättningarna att skapa tillväxt oberoende av det rådande marknadsklimatet. Det är bland annat viktigt att regeringen i landet visar på långsiktighet och förmåga att hantera utmaningar som kan uppstå i ekonomin. 

– Tillväxtmarknaderna ger en väldigt intressant investeringsmöjlighet men utmaningen ligger i att vägen till avkastning är långt ifrån rak. Utvecklingen kan snarare liknas vid en guppig grusväg än en spikrak motorväg. Det är därför viktigt att det finns en reformvilja hos ledarna i landet som ger ekonomin en möjlighet att växa, säger Mona Stenmark och fortsätter:  

– I analysen av investeringarna använder vi oss av en “bottom up-approach” och utgår från en noggrann analys av enskilda bolag. Och ett av våra grundkriterier är att verksamheterna ska vara enkla att förstå sig på. Bolagen ska vara transparenta och vi ska tydligt kunna se hur de skapar sin lönsamhet och vilka förändringar i landet eller omgivningen som kan påverka resultaten.

Ljusa framtidsutsikter för tillväxtmarknader
Det som är utmärkande i förvaltningsstrategin för Carnegies tillväxtmarknadsfonder är en aktiv förvaltning och koncentrerade portföljer. Fonderna investerar helt oberoende av index och är koncentrerade till mellan 25-50 innehav. Detta för att förvaltarna selektivt ska kunna fokusera på de mest lovande aktierna och de marknader som har bäst förutsättningar att ge avkastning framöver.

–  Framtidsutsikterna för många tillväxtländer ser positiva ut men det är viktigt att vara selektiv i analysen. Vi märker att många marknader – efter ett par gyllene år med hög tillväxt – nu drar lärdom av den senaste tidens motgångar medan andra halkar efter, säger Mona Stenmark och fortsätter:

–  Generellt sett brukar ekonomiska kriser vara nyttiga för tillväxtländer. Vi har också märkt att många marknader visar på starkare reformer, en tydligare genomlysning av bolagen och en ökad transparens.