“Vi har en komplett lösning som är precis rätt för den marknad som vi nu ska bearbeta”, säger Joachim Samuelsson, vd för fintechbolaget Crunchfish.

Publicerad 30 mar 2020

”Det här kan bli en riktig jackpott”


Med helt egenutvecklade interaktionslösningar för digitala betalningar har svenska fintech-bolaget Crunchfish skaffat sig en avgörande konkurrensfördel på den marknad som växer snabbast i världen. Här finns över 50 miljoner potentiella handlare, och bolaget står nu redo att snabbt skala upp verksamheten.

– Vi har en komplett lösning som är precis rätt för den marknad som vi nu ska bearbeta. Det kan utan tvekan bli en riktig jackpott, säger Joachim Samuelsson, vd för Crunchfish, med anledning av att bolaget nu satsar hårt på den indiska marknaden för mobila betalningar. 

– Det är en marknad med över 50 miljoner handlare och som också är den snabbaste växande marknaden i världen när det gäller digitala betalningar, fortsätter Samuelsson. 

Crunchfish, som är noterat på Nasdaq First North, var tidigare mest känt som utvecklare av interaktionslösningar baserade på geststyrning med fokus på smarta AR-glasögon. I dag kraftsamlar bolaget mer mot fintech-hållet och framförallt inom mobila betalningar. 

Då bolaget utvecklat både en appterminal, kallad Blippit, samt en mjukvara, kallad aBubbl, så har Crunchfish en helhetslösning för fysiska mobila betalningar (se faktaruta). 

Friktionsfri mobilbetalning offline 

– Framförallt möjliggör våra lösningar friktionsfria betalningar även när betalaren eller handlaren har bristfällig uppkoppling, vilket är vanligt i länder som Indien, säger Samuelsson, som menar att det är en av bolagets stora konkurrensfördelar när satsningen mot just den indiska marknaden nu intensifieras. 

– Förra året var något av ett förberedelse-år när vi utvecklade appterminalen Blippit, men i år fokuserar vi på lansering i först Sverige, och sedan Indien, säger han, och berättar att bolaget redan har etablerat kontakt med nyckelspelarna på den indiska marknaden. 

– På plats har vi bland annat fört diskussioner med landets tre dominerande betaltjänster samt ledande tillverkare av point of sale-terminaler, berättar han.

Den indiska marknaden växer snabbast i världen

Något som starkt talar för Crunchfishs satsning ligger
rätt är den starka ambitionen hos den indiska regeringen om att göra landets
betalningssystem mer digitalt. Redan syns en snabb och stark tillväxt – tillväxten
för mobila realtidslösningar ligger på över 100 procent på årsbasis – men det
finns fortfarande cirka 30 miljoner handlare i Indien som bara tar betalt i
kontanter.  Under de kommande åren är
målet att en stor del av dessa ska digitaliseras genom att de ska kunna erbjuda
sina kunder möjligheten att betala med mobilen.

– Vi siktar på att Crunchfish ska bli standard på den
indiska marknaden säger Samuelsson.

Bolaget kommer att ta betalt av betaltjänsterna genom månatliga abonnemangsavgifter som de i sin tur debiterar handlarna, och det är främst den stora volymen av handlare som förväntas driva på intäkterna. 

Genomför nyemission 

– En stor fördel vi har är att vår lösning är skalbar. Vår offline-lösning och aBubbl är ren mjukvara, och när det gäller vår appterminal så har vi har redan i dag möjlighet att lägga en beställning på 50 000, säger Samuelsson. 

Under Q2 skall Crunchfish interaktionslösning pilottestas av flera handlare i Sverige, och därefter räknar bolaget med svenska intäkter från sina interaktionslösningar. 

– I Sverige är vår lösning integrerad med Swish, och kan kopplas mot alla typer av fysiska kassor, säger Samuelsson. 

Satsningen i Indien bedöms bara ligga tre månader efter Sverige i utrullning. 

För att möjliggöra satsningen genomför Crunchfish under två första veckorna i april en fullt garanterad företrädesemission på totalt 25,5 miljoner kronor. 

Samuelsson har inga problem att peka på vad han ser som bolagets stora fördelar. 

– Vi har en extremt skalbar affärsmodell, och vi erbjuder en komplett lösning för mobila betalningar. Vidare har Crunchfish en patentportfölj med 26 patenterade unika uppfinningar, plus många andra ansökningar som ligger inne för granskning, vilket betyder att det finns stora värden i bolaget, säger han, och fortsätter: 

I Indien är det officiella målet att allt fler betalningar ske ske digitalt med mobilen. Det innebär att Crunchfish ligger rätt i sin satsning. 

– Men, framförallt så har bolaget en ledning och en styrelse som förstår marknaden och som kan anpassa lösningarna efter marknadens behov.


Fakta

Blippit appterminal är en två-vägs länk mellan kundens
mobil och den fysiska kassan. Lösningen är i Sverige integrerad med Swish och
kan kopplas mot alla typer av fysiska kassor. Som komplement till appterminalen
har Crunchfish även utvecklat aBubbl, en mjukvarubaserad två-vägs länk som
möjliggör mobilbetalning där handlaren tar emot betalning i en app i en mobil
eller surfplatta, istället för en fysisk kassa. I Sverige är denna lösning
fortfarande relativt ovanlig, medan i utvecklingsländer är det en mycket vanlig
lösning. Genom bolagets patenterade interaktionslösningar aBubbl och Blippit har
Crunchfish skapat en heltäckande lösning för alla typer av POS-terminaler hos
handlaren och har nyligen annonserat att realtidsbetalningen även kan ske när
såväl betalare som mottagare är offline, utan uppkoppling till betaltjänsten.

Emissionen i sammandrag

Teckningstid: 30 mars – 14 april 2020

Emissionsvolym: 25,5 miljoner kronor

Teckningskurs: 9,90 kronor per aktie

Befintliga aktieägare har företräde. Företrädesemissionen
10:1 är säkerställd till 100 procent då sex större ägare har lämnat
teckningsåtagande för halva emissionen och garanterat bolaget resten av emissionen.

Crunchfish är noterat
på Nasdaq First North Growth Market.

Läs memorandumet här.


Klicka här för att se Joachim Samuelsson presentera Crunchfish och dess affärsmodell på eventet Småbolagsjakten Live.