Den sparare som väljer GodFond Sverige & Världen bidrar också till att förbättra tillvaron för människorna i den fattiga delen av världen, som till exempel att öka tillgången till rent vatten.

Publicerad 1 jun 2017

Den goda aktiefonden som ger mer

Stöder hjälporganisationer
Stefan Persson, Claes Dahlbäck och Lasse Åberg. Det är tre i raden av investerare som har placerat i den indexnära fonden GodFond Sverige & Världen. Överskottet från verksamheten går oavkortat till välgörande ändamål – och det är spararna som bestämmer ändamålen.

– Det är visserligen ett slitet uttryck, men att spara i GodFond är att investera med både hjärta och hjärna, säger Peter Roland, som är vd för GodFond.
Bolaget GodFond ingår i den ideella GoodCause-koncernen, där bland annat också elbolaget GodEl ingår. 
Själva fonden, GodFond Sverige & Världen – som sjösattes 2009 – är en indexnära aktiefond. 50 procent placeras i Sverige, 35 procent i den utvecklade världen och 15 procent i tillväxtmarknader. Att den betecknas som en indexnära fond, och inte som en ren indexfond, beror på att vissa typer av bolag exkluderats. 
– Ett syfte med fonden är naturligtvis att spararna ska få en bra avkastning, vilket våra jämförelser visar att de också får. Men utgångspunkten när vi drog igång verksamheten var: ”Vi är duktiga på företagande och på att tjäna pengar. Våra partners är duktiga på att göra världen bättre, och till det behöver de pengar”, säger Peter Roland, som berättar att det var ett antal företagare som kläckte idén till GodFond. 
De partners om Peter Roland syftar på är de hjälporganisationer som fondbolaget slussar pengar vidare till. Dessa utgörs av SOS Barnbyar, Hand in Hand, Läkare Utan Gränser, Stockholm Stadsmission, Rädda Barnen, Barncancerfonden samt IOGT-NTO.
Tär inte på avkastningen
Peter Roland vill poängtera att spararna får behålla hela avkastningen. Det är fondbolagets överskott som går till vidare till GodFonds samarbetspartners. Hur pengarna fördelas mellan de olika mottagarna bestäms för övrigt av spararna.
När de börjar spara hos oss får de välja vilken organisation de främst vill stödja, säger Peter Roland, som poängterar att alla sparare, oavsett hur mycket de sparar, har lika stort inflytande över hur fördelningen mellan de olika organisationerna ser ut. 
– En sparad krona ger en röst för hur vinsten ska fördelas, förklarar han. 
Vid den senaste utdelningen, som var i april i år, delade GodFond totalt ut 2,4 miljoner kronor till de olika hjälporganisationerna. Den organisation som fick mest pengar var SOS Barnbyar. Sedan starten 2009 har fonden delat ut totalt 10,2 miljoner kronor.
Följer standarden för hållbara placeringar
Fonden förvaltas sedan 2014 av SPP Fonder, som ingår i Storebrandkoncernen. Därför omfattas den av SPP/Storebrands standard för hållbara placeringar. GodFond investerar inte i företag som medverkar till kränkning av mänskliga rättigheter inklusive arbetsrätt, korruption, allvarlig klimat- och miljöskada, kontroversiella vapen (landminor, kluster och atomvapen), tobak och bolag med låg hållbarhetsrating. 
Snävare regler
– GodFond har utöver det också lite snävare regler. Vi investerar inte i bolag vars omsättning till mer än 5 procent kommer från produktion eller distribution av fossila bränslen, vapen, alkohol, spel, pornografi eller bolag med stora fossilreserver, säger Henrik Wold Nilsen som förvaltar fonden från Oslo.  
Att det är en indexnära fond innebär också att fondens utveckling till stor del följer index. De avvikelser som förekommer beror i så fall på fondens hållbarhetsprofil. 
– I år har vi utvecklats 0,5 procent bättre än index. Det beror på att vi inte investerat i oljeaktier, som ju gått ned under året, säger Wold Nilsen, som tillägger att fondens utsläpp av koldioxid är en fjärdedel jämfört med en ren indexportfölj (räknat på de samlade utsläppen från de bolag som fonden placerat i).
GodFond Sverige & Världen förvaltar i dag omkring 1 miljard kronor.
Läs mer om GodFond här och här.
Läs om GodFonds hållbarhetsprofil här.
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. På sppfonder.se hittar du faktablad och informationsbroschyr.