– Vi kombinerar sedvanlig fundamental företagsanalys med trendanalys, säger Öyvind Fjell, som förvaltar fonden Delphi Nordic.

Publicerad 3 nov 2015

Delphimetoden genererar avkastning

Norden som en marknad
Med en egen utvecklad analysmetod har aktiefonden Delphi Nordic uppvisat en stark utveckling de senaste åren. Fonden har slagit index med råge, och fondens förvaltare ser en stor fördel i att ha hela Norden som marknad.

– Fonden ska framförallt ses som ett alternativ till de landfokuserade aktiefonder som finns i respektive land. En fördel med Delphi Nordic är att placerare får en större diversifiering med placeringar i hela Norden.

Det säger Öyvind Fjell, som förvaltar aktiefonden Delphi Nordic. Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond som placerar i aktier i de fyra nordiska länderna Sverige, Norge, Danmark och Finland. Öyvind Fjell anser att Norden sammantaget är en attraktiv region när det gäller investeringar, inte minst för att marknaderna kompletterar varandra på ett fördelaktigt sätt. 

– Sverige är ju en stor marknad och den svenska börsen har ledande bolag i flera olika sektorer. Men det är förhållandevis ont om mindre bolag inom sektorerna hälsa och konsumtion, och därmed utgör Danmark, som har stort fokus på just mindre bolag, ett bra komplement, säger Fjell.

– Norge å sin sida har många bolag inom sektorerna energi, shipping och fiske, vilket de andra länderna inte har. Finland är ganska likt Sverige med industrier inom främst skog och stål, fortsätter Fjell, som också anser att länderna har en hel del gemensamt som utifrån ett investerarperspektiv är positivt.

– Alla länderna har hög kreditrating. Institutionerna är välutvecklade och graden av korruption är låg, säger han.

Egen analysmetod bakom avkastningen

Delphi Nordic har de senaste åren haft en mycket starkt utveckling. De senaste fem åren – 2015 till och med september inkluderat – har fonden slagit sitt jämförelseindex VINX Benchmark Cap Net fyra år av fem. Fram till och med tredje kvartalet i år uppgick avkastningen till 16,8 procent, vilket är 11,6 procentenheter högre än index. 

Fjell förklarar fondens goda utveckling med en placeringsstrategi som han kallar Delphimetoden.

– Vi kombinerar sedvanlig fundamental företagsanalys med trendanalys. Med trendanalysen identifierar vi de aktier vars kurs har en tendens, eller en trend, att utvecklas starkare än index, säger Fjell, som poängterar att han ändå lägger 80 procent av sin tid på den fundamentala analysen.

En ytterligare förklaring till att fonden utvecklats så pass väl, anser Fjell, är att de lyckats med ambitionen att ha placeringar som inte korrelerar starkt med varandra.

Villa av de nordiska länderna och vilka sektorer anser du är mest intressanta just nu? 

– Sverige ligger bäst till i dagsläget. Tillväxten är hygglig, och även om jag anser det ohälsosamt med en minusränta när ekonomin växer, så är det bra för aktiemarknaden. Danmark ser också ganska bra ut, med en bra och stabil återhämtning. Finland brottas med en del strukturella problem, varav en del har att göra med närheten till Ryssland, säger Fjell, som är mest negativt inställd till sitt hemland Norge.  

– Vi ser en ekonomisk avmattning i Norge. Det påverkar konsumtions- och finanssektorn negativt, säger han. 

Delphi Nordic har också högst andel placeringar i Sverige och Danmark, följt i tur och ordning av Norge och Finland. 

Goda utsikter för konsumtion och hälsa

När det gäller sektorer i Norden är Fjell positivt inställd till konsumtion och hälsa. Däremot tror han att det kommer mer hämmande regleringar inom finanssektorn, vilket kan slå negativt mot bolagen inom finans. Och han anser att är det är för tidigt att gå in i oljesektorn.

– När det gäller industriföretag gäller det att vara selektiv, säger Fjell som också nämner några specifika bolag som intressanta.

Ett är SCA. Bolaget verkar dels i en sektor som till stor del är icke-cyklisk, dels kan bolaget ha en del intressanta och värdehöjande affärer på gång. Vindkraftbolaget Vestas Wind är ett annat bolag som Fjell gärna för fram.

– Vindkraft är en framtidsbransch som förväntas växa de kommande 10-15 åren. Det är också en bransch som myndigheterna har intresse av att stimulera, säger han. 

Fjell anser även att hälsa och läkemedel är en intressant sektor, och ett bolag han då nämner är läkemedelsbolaget Novo Nordisk.

– De ligger långt framåt när det gäller behandling av diabetes, som är en sjukdom som tyvärr beräknas öka de kommande åren, säger Fjell, som även generellt tror på aktier som placeringsalternativ det kommande året.

– Det låga ränteläget påverkar börserna positivt. När det gäller den globala marknaden så tror jag att en amerikansk räntehöjning ligger i dagens kurser, och oron för Kina är något överdriven. 

Delphi Fonder ägs av försäkringsbolaget Storebrand och är en del av Storebrand Asset Management. 

Läs mer om fonden här.