Liquid Winds anläggning som ska fånga upp koldioxid läggs intill en stor utläppare av koldioxid, till exempel ett pappersbruk.

Publicerad 5 maj 2020

De gör miljövänligt bränsle av koldioxid

Crowdfunding.
Med anläggningar i anslutning till stora utsläppare av koldioxid ska Liquid Wind tillverka klimat- och miljövänligt bränsle för försäljning till transportsektorn. Marknadspotentialen är gigantisk och målsättningen är en långsiktig försäljning på omkring 1,5 miljarder kronor per år från 2030.

Koldioxid är den bakomliggande orsaken till den globala uppvärmningen, och för att utsläppsmålen ska nås är det ett absolut måste med en snabb minskning av koldioxidutsläppen. Men bearbetad på rätt sätt, och blandad med vätgas, så kan koldioxid faktiskt omvandlas till eMethanol, som är ett klimat- och miljövänligt alternativ till fossila bränslen. 

– Behovet av alternativa bränslen är stort och vi har fantastiska möjligheter att fylla detta behov, säger Claes Fredriksson, vd och grundare av Liquid Wind. 

Det var efter en förstudie, som inkluderade nio västsvenska organisationer, som ett antal personer såg den kommersiella potentialen i detta. Resultatet blev företaget Liquid Wind. 

– Våra samarbetspartners har sett och förstått det unika i vår metod att tillverka eMethanol, fortsätter Fredriksson. 

Flera samarbeten med större aktörer 

Redan från starten har Liquid Wind nämligen haft samarbeten med företag och organisationer som den tyska elektronikjätten Siemens, danska teknikföretaget Haldor Topsoe samt brittiska CCSL (Carbon Clean Solutions), vars teknik handlar om att fånga upp koldioxidutsläpp.

– Det är vårt, vad vi kallar expertkonsortium, och som i vissa fall också gått in som ägare, säger Fredriksson. 

I korthet går Liquid Winds teknik ut på att i närheten av en stor utsläppare av koldioxid, till exempel ett pappers- och massabruk, installera en anläggning som ska fånga upp den koldioxid som bruket släpper ut. Redan på platsen tillverkas i nästa steg eMethanol. 

Läs mer om tekniken

– Vi har identifierat omkring femtio platser i Sverige där vi skulle kunna placera en anläggning. Så här långt har vi nått en överenskommelse med ett större pappersbruk, men vi har fler på gång, säger Fredriksson, som berättar att enligt planerna ska de första anläggningarna ska stå klara under 2023. 

Säljer förnybart bränsle till transportsektorn 

Den eMethanol som tillverkas ska i ett första skede säljas som bränsle till i första hand sjöfartsnäringen, det vill säga till större rederier. 

– Det finns två anledningar till att vi initialt siktar in oss på sjöfarten, säger Fredriksson. 

Den första, menar han, är att sjöfarten är stora utsläppare av koldioxid, och för att nå de globala utsläppsmålen är det viktigt att dessa utsläpp minskar. 

“Behovet av alternativa bränslen är stort och vi har fantastiska möjligheter att fylla detta behov”, säger Claes Fredriksson, vd och grundare av Liquid Wind.

– Och då eMethanol är ett miljövänligt och hållbart bränsle så bidrar vi aktivt till klimatomställningen, menar Fredriksson, som berättar att de tre första anläggningarna som är planerade beräknas kunna producera 135 000 ton metanol per år, vilket motsvarar 80 miljoner liter fossilt bränsle.

Den andra anledningen till att fokus är på sjöfarten är
kommersiell.

– Rederier, som är stora
bränsleförbrukare, köper mycket bränsle på ofta långa kontrakt, vilket gör att
det blir möjligt för oss att projektfinansiera varje anläggning, förklarar
Fredriksson.

Miljardförsäljning om
tio år

I ett längre perspektiv
– från 2030 – räknar Liquid Wind med att ha 6 anläggningar i drift. Den totala
försäljningspotentialen bedöms då vara kring 1,5 miljarder kronor per år. 

För att få in kapital
till förberedelserna av de första anläggningarna, vilket då inkluderar design
av anläggningarna och djuplodande analyser, beräkningar och miljötillstånd, så
tar bolaget in nytt kapital via aktiebaserad crowdfunding. 

Se Liquid Winds crowdfundingkampanj

Claes Fredriksson menar
att aktiebaserad crowdfunding är mycket lämplig finansieringskälla för den här
typen av bolag. 

– Vi når investerare som
är intresserade av just vår verksamhet. Det handlar om framtidsorienterade
investerare som ser att hållbarhet är viktigt, för att inte säga avgörande,
menar han.

Siktar på andra länder

Verksamheten är i
nuläget fokuserad på Skandinavien, men på några års sikt tror Fredriksson att
det kan bli aktuellt med etableringar också i andra delar av världen.

– Vi har tittat på både
USA och Australien, och vi har knutit flera viktiga kontakter i Storbritannien. 

När Claes Fredriksson
ska pekas ut bolagets främsta konkurrensfördel så menar han att det både inom
bolaget och inom expertkonsortiet finns såväl djupa som breda kunskaper om
procedurer kring tekniken, produktionen, och hur denna kan kommersialiseras
samt om hela energimarknaden.  

– Det är få bolag eller
organisationer som har den samlade kompetensen, säger han, och fortsätter:

– Det går framåt, och vi
har fått upp bra fart nu.

Besök Liquid Winds hemsida

Läs mer om equity crowdfunding