Nu kan du ta del av oberoende analyser inom strukturerade placeringar

Publicerad 4 sep 2013

De blir strukturerade placeringars svar på Morningstar


Nu inleder Investerarbrevet ett samarbete med Struktanalys som utvecklat en objektiv analys för risker och möjligheter inom strukturerade placeringar.

– Målsättningen har varit att skapa en oberoende analys som kan hantera alla typer av strukterade placeringar, oberoende av konstruktion och exponering, berättar Tim Mortimer, verkställande direktör på Future Value Consultants.

Det finns idag flera ratinginstitut som granskar fondmarknaden för att kartlägga fondernas historiska utveckling, avkastningsmöjligheter och risknivå. Inom marknaden för strukturerade placeringar är det däremot betydligt svårare för investerare att sätta sig in i risker och möjligheter inom olika placeringar. 

Det brittiska analysföretaget Future Value Consultants har under mer än tio års tid analyserat tusentals produkter på den brittiska och amerikanska
marknaden. Nu erbjuds även svenska investerare möjligheten att ta del av bolagets analyser genom ett samarbete med svenska Struktanalys som gör oberoende rapporter kring alla produkter.
– Struktanalys bygger på tanken om att varje konsument av
finansiella tjänster, som väljer att ta hjälp av en rådgivare, har rätt till en
oberoende och professionell bedömning av marknadens erbjudanden, säger Johan Tjeder, som är vd och initiativtagare till sajten 
Struktanalys.se. 


I samarbete med Struktanalys kommer Investerarbrevet löpande att publicera analyser över strukturerade placeringar. Nedan följer ett litet smakprov med tre placeringar som har fått betyget fem stjärnor: