Därför noterade sig Spiltan på NGM PepMarket

NGM PepMarket är ett nytt handelsegment på Nordic Growth Market för tillväxtbolag och långsiktiga ägare. Handel sker endast en gång i veckan, på tisdagar. Och just det faktumet är en viktig anledning för mindre bolag med lägre likviditet att notera sig på NGM PepMarket. Men även större bolag med många aktieägare som Spiltan med ett börsvärde på omkring 8 miljarder ser uppenbara fördelar.

För noterade bolag är god likviditet i aktien A och O. Då fungerar prissättningen som den ska och investerare kan enkelt både köpa och sälja aktien. Och ju fler som äger en aktie, desto större är sannolikheten att nå god likviditet. Därför har de olika handelsplatserna, som till exempel Nordic Growth Market och Nasdaq, krav på hur många aktieägare som ett bolag ska ha när det noteras.

Men trots det är det vanligt med lägre likviditet i aktien och det gäller i synnerhet bolag noterade på de mindre listorna som First North, NGM Nordic SME och Spotlight.

– Ofta är det omkring 300 ägare som krävs vid notering, men ett bolag behöver minst 2-3 000 ägare för att kunna fylla fem handelsdagar i veckan, säger Carl Johan Högbom, tidigare börschef på Stockholmsbörsen och nu ansvarig för Kvalitet och Kontroll på Pepins och bland annat ledamot i Nasdaq Stockholms Disciplinnämnd.

NGM PepMarket

Carl Johan Högbom är en av initiativtagarna till NGM PepMarket som är resultatet av ett samarbete mellan Pepins och Nordic Growth Market (NGM). Precis som First North, Nordic SME och Spotlight är NGM PepMarket en så kallad MTF-marknad. Därför omfattas bolag som är noterade där av samma regelverk och den enda skillnaden är handeln som endast är öppen på tisdagar.

Läs mer om NGM PepMarket

Stora fördelar med veckovis handel

Själva poängen med NGM PepMarket är just den veckovisa handeln. Förutom att likviditeten sannolikt förbättras eftersom all handel koncentreras till en dag – i stället för att spridas ut under fem dagar – innebär den veckovisa handels en rad fördelar för såväl det noterade bolaget som för investerare.

– Bolaget får mer tid att koncentrera sig på att driva företaget. Man kan till exempel planera så att viss information som ska ut till marknaden, till exempel bokslut och delårsrapporter, publiceras några dagar före handelsdagen, säger Carl Johan Högbom och fortsätter:

– Då har alla investerare tid att i lugn och ro ta till sig informationen innan handeln öppnar den följande tisdagen.

Spiltan: NGM PepMarket är delägarvänligt

Just den demokratiska aspekten – att alla får tillräckligt med tid för att ta till sig bolagsspecifik information – är viktigt för Spiltan som noterade sin aktie där hösten 2021.

– För oss var det viktigt med den delägarvänliga aspekten. Förutom möjligheten att förvara sina aktier på ett ISK-konto innebär PepMarket att alla får information på samma villkor och det främjar långsiktigt ägande som en är grundbult för oss på Spiltan, säger Spiltans vice vd Göran Pallmar.

Under Spiltans tio första handelstillfällen så blev aktien den andra mest handlade aktien på hela NGM, likviditeten var god och antalet aktieägare ökade från cirka 5 500 till omkring 13 000 motsvarande en tillväxt på drygt 130 procent.

Fakta: NGM PepMarket

  • NGM PepMarket är ett nytt handelssegment hos Nordic Growth Market med samma krav på bolagen som på NGM Nordic SME, NGM:s marknadsplats för tillväxtbolag. Skillnaden är att på NGM PepMarket sker handeln veckovis, på tisdagar.
  • Att det är just på tisdagar beror på att det är den dag i veckan som det generellt är mest handel på. Dessutom är det den veckodagen med minst antal röda dagar.
  • Investerare kan äga aktier via ISK, kapitalförsäkring eller depå samt handla aktierna via NGM:s alla anslutna banker och nätmäklare.
  • När du handlar på NGM PepMarket gäller samma courtage som för NGM och Nordic SME.