“Det kan vara en god idé att ha med en global indexfond i portföljen, både under perioder med hög volatilitet och löpande, för att enkelt kunna sprida riskerna med hjälp av dess globala aktieexponering”, säger Niklas Ekmark på Danske Invest.

Publicerad 1 jun 2016

Därför är det bra att sprida riskerna med en global indexfond

Global indexfond lockar
Danske Invest märker av ett stort intresse för bolagets indexfond Global Index som ger smidig exponering mot det breda aktieindexet MSCI World. Enligt Niklas Ekmark, Sales Manager, Fund Distribution på Danske Invest, finns det flera goda anledningar att inkludera denna typ av fond i sin portfölj.

Danske Invest är framförallt kända för sina aktivt förvaltade fonder, men bolaget erbjuder även sina kunder en bred, global indexfond av hög kvalitet i form av Danske Invest Global Index. Niklas Ekmark lyfter fram tre huvudanledningar till varför den kan vara bra att ha med i sin sparportfölj.

1. Tillgång till hela världens aktiemarknad på en gång
Många investerare tenderar att endast investera på ett fåtal aktiemarknader, och ofta allokeras en stor del av kapitalet till hemmamarknaden. Det kan skapa en alldeles för hög risknivå helt i onödan.
– För den som är aktiv i sitt sparande och kan hantera en hög risknivå kan det vara lämpligt att fokusera på enstaka marknader, men annars är det viktigt att sprida sina investeringar mellan olika tillgångar och marknader. En global indexfond ger tillgång till den globala aktiemarknaden på en gång och är därmed ett enkelt sätt att sprida risken i sin portfölj, säger Niklas Ekmark.
Niklas Ekmark betonar samtidigt att det inte är nödvändigt att sälja sina aktivt förvaltade aktiefonder bara för att man även lägger till en global indexfond. Att kombinera en bred indexfond med aktivt förvaltade fonder på de aktiemarknader som man tror mest på är en strategi som har blivit allt mer populär de senaste åren. Det är ett smidigt sätt att skapa balans i portföljen och samtidigt hålla nere kostnaderna som uppskattas av såväl småsparare som professionella investerare.
2. Enkelt, transparent och smidigt
En av de stora fördelarna med en global indexfond är att det är så enkelt att köpa och sälja andelar, och att du hela tiden kan vara säker på vilken exponering du får. Det är något som enligt Niklas Ekmark kan utnyttjas för att justera portföljen över tid beroende på hur de finansiella marknaderna utvecklas.
– Ett exempel är den kommande omröstningen om EU i Storbritannien nu i juni. Den kan ge upphov till ökad volatilitet i Europa under sommaren, inte minst om Storbritannien skulle rösta nej. Det gör att det kan vara intressant att se över fördelningen mellan global och regional exponering på aktiemarknaden, och det kan göras på ett mycket smidigt sätt med hjälp av en indexfond. 
Danske Invests fond Global Index har dessutom en mycket god likviditet och daglig handel, vilket gör den lämplig för såväl privatpersoner som institutionella investerare.
3. För både engångsinsättningar och löpande sparande
Niklas Ekmark nämner även möjligheterna att använda en global indexfond till såväl engångsinsättningar som månadssparande. Det gör det enkelt att få en bättre kontroll över sitt sparande, både löpande och när möjligheter ges att sätta av lite extra. Fonden finns tillgänglig via såväl finansiella rådgivare och banker som nätmäklarna Avanza och Nordnet.
– Sammanfattningsvis kan det vara en god idé att ha med en global indexfond i portföljen, både under perioder med hög volatilitet och löpande, för att enkelt kunna sprida riskerna med hjälp av dess globala aktieexponering. Det är helt enkelt en lösning som är väldigt praktisk att ha med i verktygslådan, avslutar Niklas Ekmark. 
Faktablad och Informationsbroschyr finns att tillgå på danskeinvest.se. Kom ihåg att investeringar i aktier alltid är förenat med risk och att du i värsta fall kan förlora hela ditt investerade kapital. Konsultera alltid en rådgivare innan du gör en investering, och ta reda på om en viss investering passar din investeringsprofil.