”Dance (While The Music Still Goes On)”

Så lyder rubriken på Söderberg & Partners senaste strategirapport. I rapporten tar bolaget tempen på marknaden. Övervikten mot aktiemarknaden behålls, men blir mer defensiv. Bland de globala sektorerna får hälsovård och dagligvaror högre betyg. Material och sällanköpsvaror får sänkt betyg.

Söderberg & Partners anser att de konjunkturella utsikterna är bra, även om tillväxttakten avtar.

”En lugnare ekonomisk utveckling ger på nytt att mer defensiva sektorer bör få ett uppsving och vi lyfter därför fram hälsovårdssektorn och sänker materialsektorn i ett taktiskt perspektiv”, skriver Söderberg & Partners i strategirapporten.

Rubriken – Dance (While The Music Still Goes On) – syftar på att Söderberg & Partners anser att det finns positiva förutsättning för marknadsutvecklingen, trots att aktiemarknaden generellt har gett en god avkastning under året.

Penningpolitik ger stöd för risk
Söderberg & Partners skriver att penningpolitiken medför att avkastningen för traditionella lågrisktillgångar är mycket låg eller negativt. Och för att behålla en positiv realavkastning är det nödvändigt att ta högre risk.

”Investeringsklimatet är därför att betrakta som synnerligen positivt i ett risktagningsperspektiv”.

Läs rapporten här