Erik Hansén, marknadsanalytiker på IG.

Publicerad 30 apr 2015

Dags att vikta ned aktier inför sommaren?


Stockholmsbörsen har gått starkt under en lång period och värderas nu till ett p/e-tal på omkring 17.
– Miljön är extremt gynnsam för aktier. Men vi har kommit till ett vägskäl och det kan vara läge att vikta ned andelen aktier inför sommaren, säger Erik Hansén, marknadsanalytiker på IG.

Det mesta har gått aktiemarknadens väg. Redan rekordlåga räntor har pressats ned ytterligare, kronan har försvagats och i brist på andra placeringar köper institutioner och hushåll aktier. Den positiva börsutvecklingen har medfört att Stockholmsbörsen värderas till ett p/e-tal på cirka 17 räknat på nuvarande vinster, vilket är över det historiska snittet på cirka 14. 

– I takt med börsuppgången har värderingen av den svenska börsen blivit allt högre. Justerar vi för bankerna är p/e-talet cirka 21. Det är multipelexpansion där vinsterna inte riktigt hängt med kursuppgångarna, säger Erik Hansén, marknadsanalytiker på IG som erbjuder handel i CFD:s, och fortsätter: 

– Även om värderingen i absoluta tal blivit mer ansträngd framstår aktier som attraktiva med dagens extremt låga räntor. Vidare är det bara två månader sedan som ECB sjösatte sitt enorma stimulanspaket, vilket till stor del har drivit marknaden, säger han. 

I skrivande stund befinner vi oss mitt i rapportsäsongen. I Investerarbrevets förra intervju med Erik Hansén [https://www.investerarbrevet.se/pages/812 ] var han positiv till aktier fram till utdelningssäsongen, det vill säga under april och maj. Bolag som till exempel Ericsson har levererat en svag rapport medan andra överraskat positivt. Enligt Erik Hansén kommer rapporterna att ge vägledning om börsens framtida utveckling. 

– Rapportfloden kommer att bli avgörande för börsens utveckling. Hittills ser det bra ut där många av bolagen levt upp till marknadens förväntningar på vinstlyft, men det är lite för tidigt att sia om utvecklingen. Vi ska också ha i åtanke att vi nu går mot en svagare period av året för börsen. Detta motiverar att man bör sänka sitt avkastningskrav något efter den starka inledningen på året, säger han. 

Erik Hansén har studerat den månatliga avkastningen för den svenska börsen. Diagrammet nedan visar den månadsvisa börsutvecklingen, mätt som AFGX, från 1950 till 2014. Svaga månader för den svenska börsen har till exempel varit maj, juni, augusti och september. Speciellt augusti och september har historiskt varit dåliga månader att vara på den svenska börsen. 

– Den mer försiktiga, eller mycket aktiva, investeraren ska definitivt ha den historiska utvecklingen i åtanke. Med tanke på den höga värderingen, och att årets utdelningar snart är över, kan det vara klokt att vikta ned andelen aktier inför sommaren och därmed säkra kursvinster, säger Erik Hansén som inte anser att man ska blanka börsen.

Håll ögonen på verkstad

För den del av portföljen som är kvar på aktiemarknaden finns det möjligheter. Bland enskilda aktier tror Erik Hansén framför allt på innehav i verkstadssektorn. En svagare krona och en ekonomisk återhämtning i Europa är två faktorer som kan gynna sektorn. 

– Verkstadssektorn tror jag kommer fortsätta överprestera andra sektorer. Inom verkstad tror jag på uppvärdering för SSAB och Sandvik som visade fina rapporter. Bland fastighetsaktierna gillar jag Fabege med sin höga exponering mot Stockholm. Räntorna kommer vara låga en bra tid framöver och bolaget fortsätter höja fastighetsvärdena, säger Erik Hansén. 

Bland råvaror har oljepriset börjat stabiliseras. WTI-oljan handlas i skrivande stund till 56 dollar och Erik Hansén har satt en målkurs på 70 dollar.

– Många har spekulerat i en nedgång genom att ligga korta i olja och har nu ”flippat” om positionerna. Rent tekniskt har priset brutit upp från en klassisk bottenformation. Förväntningar om lägre produktionsnivåer i USA ger stöd. På kort sikt styr psykologi prisutvecklingen och jag tror att många kommer att ompositionera sig för ett stigande oljepris, säger Erik Hansén. 

Den kinesiska börsen har stigit med drygt 100 procent det senaste året, en uppgång som leder tankarna till en bubbla. Enligt Erik Hansén råder extremt höga förväntningar på att staten ska stödja ekonomin och småsparare har öppnat aktiedepåer som aldrig tidigare. 

– Varningsflaggorna är många och en stor del av börsuppgången har drivits av att allt fler privatpersoner placerar i aktier. Om vi har en bubbla eller inte är svårt att säga, men det kan vara läge att minska exponeringen mot Kina, säger Erik Hansén som även tror att Europa kan bli en relativt bra placering.