Publicerad 1 apr 2015

Dags att åter titta närmare på Japan?


När körsbärsträden blommar firar miljontals japaner Hanami. Det är en kort men intensiv period. Frågan är om Japans ekonomiska återhämtning också är kortvarig?

I december i fjol omvaldes Shinzo Abe till Japans premiärminister och landets  ekonomi har stärkts. Under fjärde kvartalet 2014 ökade Japans BNP med 1,5 procent. Även hushållens konsumtion ökade, dock mindre än förväntat.  

– Sedan Shinzo Abe omvaldes har förutsättningarna för Japan förbättrats och landets näringsliv ser ljusare på framtiden. Att hushållens konsumtion ökade är positivt. Den ökningen ska ses mot bakgrund av att landet höjde momsen från fem procent till åtta procent i april förra året, säger Kwok Chern-Yey, Head of investment management på Aberdeeen Asset Management. 

Den japanska inflationen ökade endast med 0,5 procent under december jämfört med ett år tidigare. Chefen för Japans centralbank, Haruhiko Kuroda, har satt som mål att inflationen ska öka till 2 procent fram till april i år. 

– Den japanska centralbanken genomför massiva tillgångsköp och Haruhiko Kuroda har sagt att inflationsmålet kommer att nås. Men han säger även att inflationsutvecklingen är beroende av omvärldsfaktorer som till exempel oljepriset, säger Kwok Chern-Yey.

Ett lågt oljepris gynnar många japanska företag eftersom produktionskostnaderna blir lägre. Nackdelen är att det låga oljepriset även är inflationsdämpande. Men högre löner kan vara ett sätt att få fart på inflationen, enligt Kwok Chern-Yey.

– Trots att politiker har tryck på om lönehöjningar har stora företag motsatt sig det. Men tidigare i år ändrades det när företag som Toyota och Nissan gick med på lönehöjningar. Om andra bolag följer efter så kan den nuvarande konsumtionsökningen hålla i sig, säger Kwok Chern-Yey. 

Bra utveckling för aktiemarknaden

Det japanska indexet Nikkei står på sin högsta nivå sedan april år 2000. Och det bredare, och enligt Kwok Chern-Yey det mer representativa indexet, Topix, närmar sig 2007 års nivå. Räknat i dollar har den japanska aktiemarknaden utvecklats bättre än många andra större marknader. Aktiemarknadens uppgång har stärkts bland annat som en följd av att den japanska valutan, Yen, har försvagats mot den amerikanska dollarn, vilket har gynnat exportbolagen. 

Stor andel likvida medel 

Många japanska företag sitter på en stor andel likvida medel och allt fler investerare trycker på att detta kapital ska komma aktieägarna till godo. Det kan ske genom till exempel utdelningar eller återköp av aktier. 

– För investerare som har tålamod är detta en intressant utveckling. Även om det går långsamt så pekar utvecklingen på att allt fler företag är öppna för återköp eller för att höja utdelningarna, säger Kwok Chern-Yey. 

En anledning till att företagen har stora kassor är den svaga inhemska efterfrågan, som medför att bolag avstår från att investera. Men Shinzo Abes reformpaket ”Abenomics” ska även få fart på den inhemska konsumtionen. 

– Om Abenomics lyckas kan det leda till att företag investerar mer. Men man ska också komma ihåg att en investering i japanska bolag bara delvis är en investering i Japan. Landets största marknader är USA och Kina och dessa länder har blivit alltmer ekonomiskt sammanlänkade med Japan, säger Kwok Chern-Yey  och betonar att det finns många välskötta japanska bolag att investera i.

Aberdeen Asset Management tillhandahåller inte sådan finansiell rådgivning som avses i lagen (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter eller sådan investeringsrådgivning som avses i lagen (2004:46) om investeringsfonder

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet