“Vi är fokuserade på utveckling, vilket är den konkreta delen av läkemedelsprocessen. Det är där vi kan göra skillnad, säger Kjell Stenberg, vd på Cyxone.

Publicerad 13 apr 2016

Cyxone tryggar finansieringen med en noteringsemission

Nytt läkemedelsbolag till First North
För att finansiera ytterligare studier av läkemedlet mot multipel skleros (MS) genomför läkedelsbolaget Cyxone under april månad en noteringsemission. Samtidigt ansöker bolaget om en notering på First North. Cyxones vd Kjell Stenberg gör bedömningen att finansieringen under några mycket betydelsefulla år därmed är tryggad.

– Vi kan inte bota MS. Det är därför jag föredrar att tala om en bromsmedicin, säger Kjell Stenberg, som är vd och en av grundarna av läkemedelsbolaget Cyxone. 
Bolaget är på väg att utveckla ett medel, benämnt T20K, som ska bromsa den kontinuerliga fysiska försämringen som drabbar patienter som lider av sjukdomen multipel skleros (MS). 
– De första testerna av det medel vi har utvecklat visat att det har effektfull verkan, men utan svårare biverkningar. Tanken är att preparatet ska kunna tas kontinuerligt under en väldigt lång tid, i de flesta fall livet ut, säger Stenberg, som menar att det främst är det som skiljer deras framtagna läkemedel mot de redan existerande.
Det stora problemet med dagens mediciner är nämligen att de är förknippade med allvarliga biverkningar.
Innan Cyxone kan gå vidare med den första studien på människor, en så kallad Fas 1-studie, krävs ytterligare pre-kliniska studier. För detta behövs nu ytterligare kapital, och därför genomför bolaget en nyemission om totalt 50 miljoner kronor. Samtidigt kommer Cyxone att ansöka om notering på Nasdaq First North. 
– Syftet är inte bara att ta in nytt kapital. Vi vill också bredda ägandet, säger Stenberg, som ser ytterligare fördelar med att bolaget blir noterat på en officiell marknadsplats. 
– Värderingen av bolaget blir tydligare, vilket kommer att underlätta eventuella företagsaffärer i framtiden, förklarar han.
Kjell Stenberg ser ett eventuellt framtida samarbete med en större resursstark aktör som en möjlighet. Detta inkluderar också möjligheten att bolaget helt eller delvis köps av ett annat företag. 
– Det skulle påskynda utvecklingen mot en produktlansering.  Men det kommer förmodligen inte att ske förrän efter en genomförd fas 1-studie. Då är bolaget mer värt, säger Stenberg, som poängterar att de i sådant här läge måste ha aktieägarnas bästa för ögonen. 
Vad Kjell Stenberg vill betona är att Cyxone som bolag är fokuserat på utveckling av det nya läkemedlet. Forskningsarbetet med det naturliga tillväxtproteinet, cyclotiden, som är basen i T20K, bedrevs vid det Medicinska Universitetet i Wien. Det var när Stenberg och hans kolleger såg potentialen i projektet som de 2015 förvärvade kandidatsubstansen och bildade Cyxone. 
– Vi är fokuserade på utveckling, vilket är den konkreta delen av läkemedelsprocessen. Det är där vi kan göra skillnad. När det gäller själva lanseringen av medlet på marknaden är det mycket möjligt att det görs av ett annat bolag, förklarar Stenberg, som uppskattar att emissionslikviden kommer att räcka i omkring 3 år.
Då den kliniska studien på människor, Fas 1, förväntas kunna genomföras inom tre år så innebär det att finansieringen av bolagets verksamhet under några mycket betydelsefulla år är tryggad.
Värdet av MS-marknaden uppskattas till cirka 20 miljarder dollar, motsvarande närmare 170 miljarder kronor (år 2024). Försäljningen av det i dag mest säljande medlet mot MS, Copaxone, uppgår till drygt 4 miljarder dollar (cirka 32 miljarder kronor) per år, vilket ger en god illustration av potentialen för ett effektfullt medel utan svårare biverkningar. 
 • Emissionen i sammandrag
 • Teckningstid: 13 april – 29 april 2016
 • Teckningspost: 500 units. Varje unit består av 2 aktier samt en teckningsoption av serie TO 1 och en teckningsoption av serie TO 2.
 • Teckningskurs: 10 SEK/unit. Det motsvarar 5 SEK per aktie. Optionerna emitteras vederlagsfritt.  
 • Emissionsvolym: Högst 50 MSEK, vilket motsvarar 2 500 000 units. Initialt 25 MSEK vid full teckning av emissionen och ytterligare totalt 25 MSEK vid fullt nyttjande av teckningsoptionerna.   
 • Teckningsåtaganden: 15 MSEK (60 procent av den initiala emissionslikviden).
 • Pre-money värdering: 40 MSEK
 • Cyxone avser att ansöka om notering av bolagets aktier och teckningsoptioner på Nasdaq First North.  
 •  
 • För mer information om emissionen klicka här.
 • Cyxone medverkar i slutet av april vid informationseventet Biostock Live Roadshow. Läs mer här
 • Fakta – multipel skleros (MS)
 • Multipel skleros (MS) är en autoimmun sjukdom där kroppens eget immunsystem gradvis bryter ner nervernas isoleringsämne som gör att det drabbade organet tappar sin förmåga att fungera normalt. MS-sjukdomen kommer i omgångar med akuta symptom som talsvårigheter, balansproblem, synrubbningar, smärta och onormal trötthet. Det finns cirka 18 000 människor med MS i Sverige och cirka 2,5 miljoner i hela världen. Sjukdomen drabbar dubbelt så många kvinnor som män och förekommer främst i områden närmare polerna. Man känner inte till vad som orsakar sjukdomen men rökning, genetiska faktorer och brist på D-vitamin anses vara riskfaktorer för MS. 
 • Fakta – cyclotider
 • Cyclotid, som utgör basen i T20K, är ett naturligt växtprotein. Farmakologiska effekter av en växt med cyclotider upptäcktes av en norsk läkare under ett Röda Kors-uppdrag i Kongo 1960 när han fann att te gjort på denna växt användes av kvinnor för att underlätta förlossningen. Fram till idag har man funnit mer än hundra naturliga cyclotider från flera olika växtfamiljer. Den cyclotid som ingår i T20K är syntetiskt tillverkad.