Publicerad 1 okt 2015

Cybersäkerhetsföretaget Cognosec genomför ägarspridning inför notering

En expansiv marknad
Det internationella cybersäkerhetsföretaget Cognosec genomför en ägarspridning inför den planerade noteringen på First North. Ägarspridningen innebär att 10 miljoner nya aktier emitteras och att 20 miljoner befintliga aktier säljs. Kursen är satt till 50 eurocent (0,5 €).

Cognosec planerar att notera Bolagets aktier på First North i slutet av oktober. Inför den planerade noteringen genomför Cognosec en ägarspridning. Den innebär dels att 20 miljoner befintliga aktier kommer att säljas, dels en nyemission om 10 miljoner aktier.

Som Investerarbrevet tidigare har skrivit om är intresset för Cognosec stort, bland annat har det ansedda holländska private equity-bolaget Ramphastos Investment beslutat att investera minst en miljon euro i bolaget. 

– Förhandsintresset för att investera i Cognosec har minst sagt varit stort, vilket är glädjande, berättar Magnus Stuart, styrelseledamot i Cognosec och bolagets IR-ansvarige.

Teckningstiden sträcker sig från 29 september och fram till den 23 oktober efter en beslutad förlängning. Minsta teckningspost är 1 000 aktier. Bolagets värdering efter genomförd nyemission, pre money, är 122,4 miljoner euro.

Cybersäkerhet en expansiv marknad

Att cyberbrottslighet är ett stort och växande problem råder det ingen tvekan om, enligt Magnus Stuart. Europol har tillsatt en arbetsgrupp, J–CAT, för att stärka kampen mot cyberbrottslighet. Den globala marknaden för cybersäkerhet var värd drygt 76 miljarder dollar år 2014.

– Marknaden för cyber security växer snabbt. År 2023 förväntas den vara värd omkring 165 miljarder dollar, säger Magnus Stuart och lägger till:

– Speciellt myndigheter och större företag prioriterar cyber security. Cognosec har precis tecknat ett avtal på 3,8 miljoner dollar med en ledande finansiell institution i Sydafrika, säger Magnus Stuart och berättar att det är det största avtalet som tecknas inom cyber security i Afrika. 

Kärnan i Cognosecs affärsmodell är att erbjuda företag och organisationer kompletta lösningar kring Cyber Security. Av Bolagets omsättning kommer 86 procent från licensrelaterad försäljning och 14 procent från kvalificerad professionell rådgivning. Cognosecs kunder finns inom näringslivet och i den offentliga sektorn.

  • Fakta: Cognosecs ägarspridning
  • · Erbjudandet riktar sig till allmänheten och institutionella placerare i Sverige, Holland, Österrike, Tyskland och Spanien.
  • · Teckningstid: Fram till 23 oktober.
  • · Emissionsvolym: Totalt omfattar erbjudandet 30 miljoner aktier, d.v.s 15 miljoner euro. 10 miljoner aktier är nyemitterade och 20 miljoner är försäljning av redan existerande aktier.
  • · Teckningskurs: 50 eurocent (0,5 €).
  • · Teckningspost: Minsta post är 1 000 aktier.
  • · Värdering post money: 127,4 miljoner euro.
  • · För prospekt och anmälningssedel, klicka här.