Jonas Björkman, vd för Tessin och Erik Nordin projektansvarig på bolaget.

Publicerad 30 apr 2015

Crowdfunding öppnar för direktinvesteringar i fastigheter


Att direktinvestera i fastigheter var länge enbart för kapitalstarka. Men med crowdfunding har fastighetsinvesteringar öppnats för småsparare.

Allt fler fastighetsutvecklare använder sig av crowdfunding. De senaste två åren har finansieringsformen ökat från 20 miljoner dollar till över en miljard dollar på global basis, enligt analyshuset Massolution som bevakar crowdfunding-sektorn. 

– Basel III-direktivet har medfört att bankerna har blivit mer restriktiva i sin utlåning till fastighetsbolagen. De måste därför ha en större andel eget kapital nu än tidigare, säger Jonas Björkman, vd för Tessin, ett bolag inriktat mot crowdfunding inom fastighetssektorn. 

Tessin är Skandinaviens snabbast växande crowdfunding-plattform för fastigheter. Bolaget grundades 2014 av Jonas Björkman, Erik Nordin och Niels Bosma. 

– Vi såg att fastighetsbolag hade ett stort behov av kapital och att bra fastighetsprojekt tyvärr inte kunde genomföras på grund av bristande finansiering. Samtidigt såg vi att många småsparare sökte direktexponering mot fastigheter. Men den möjligheten var stängd eftersom det tidigare krävdes branschkunnande och stora summor för att investera, säger Jonas Björkman och Erik Nordin, projektansvarig på Tessin lägger till:

– Vi insåg snabbt att crowdfunding var en bra lösning för att koppla samman fastighetsprojekt och riskvilligt kapital. 

Nya investeringsmöjligheter

Sedan starten har Tessin förmedlat investeringar på sammanlagt 28 miljoner kronor i olika fastighetsprojekt. I skrivande stund ligger ett projekt om nybyggnation av industrihallar ute där investeringen sker i preferensaktier med ett avkastningsmål om 11 procent över 12 månader.  

Inom kort inleds ett nytt investeringsprojekt. Ett fastighetsutvecklingsbolag som har flera pågående projekt ska emittera en preferensaktie med förutbestämd årlig avkastning om 10 procent. Efter 36 månader kan investerarna antingen bli utlösta mot en premie eller stå kvar som ägare i bolaget.

– Fastigheter är ett attraktivt tillgångsslag som är relativt fristående från börsutvecklingen. Men alla investeringar innebär risk, vilket även gäller fastigheter, säger Erik Nordin och uppmanar intresserade att sätta sig in i fastigheter genom att registrera ett konto på Tessin.se och få  e-boken “9 hemligheter bakom en lyckad fastighetsinvestering”.

Toppfinansiering ger hög ränta

Ett fastighetsbolag som till exempel ska ta in 100 miljoner kronor kan med dagens regelverk ofta låna cirka 60 miljoner från banken. Utöver det kanske bolaget skjuter till 20 miljoner i form av eget kapital. 

– Även om bolaget kan skjuta till de resterade 20 miljonerna så innebär en större egen insats en sämre avkastning på det egna kapitalet. Om de väljer att toppfinansiera det egna kapitalet via Tessin, kan det ge stor utväxling på sista raden. Just därför kan avkastningen för investerarna ligga i spannet 10-15 procent, säger Erik Nordin. 

Men det finns andra aspekter än avkastning. Många som investerar via Tessin gör det även för att vara med och påverka samhällsutvecklingen där de bor. 

– Många fastighetsutvecklare runt om i Sverige har riktigt bra idéer, men saknar de sista pengarna. Det är dessa pengar som vi hjälper fastighetsutvecklarna att hitta. På så sätt kan man som placerare vara med och stötta de projekt som man tycker är bra runt om i Sverige, säger Jonas Björkman. 

Tidigare i år gick Stronghold Invest och NFT Ventures in som delägare i Tessin. Stronghold Invest äger bland annat Niam, Newsec och Datscha och NFT Ventures är ett venture capitalbolag med Bonnier News som största ägare. Kapitalet ska bland annat användas till att befästa och utveckla Tessins position som den ledande mötesplatsen för investerare och fastighetsaktörer, enligt Jonas Björkman. 

  • Fakta: Så investerar du via crowdfunding
  • Du som vill investera i ett fastighetsprojekt börjar med att utforska utbudet av investeringar på tessin.se och registrerar ett konto. Investeringen sker genom att reservera andelar. Sedan blir du kontaktad med information om aktieteckning, betalning och om hur investeringen slutförs. Under investeringen får du löpande information om hur projektet utvecklas. Avkastningen ligger i spannet 10-15 procent och varierar från projekt till projekt.