“Vi har diskuterat med flera av de allra största bolagen och vi vet att flera följer oss noga”, säger Jan Nilsson vd för Combigene.

Publicerad 1 feb 2017

Combigene: ”Vi diskuterar med globala läkemedelsbolag”

Aktietorgsnoterat bolag i samtal med Big Pharma
Med en definierad läkemedelskandidat, en tydlig strategi och – inte minst – stort intresse från globala läkemedelsbolag ser framtiden minst sagt intressant ut för ett noterat bolag.

Omkring 70 miljoner människor – nästan 1 procent av världens befolkning – lider av den neurologiska sjukdomen epilepsi. Antiepileptiska läkemedel och kirurgi hjälper många. Men drygt 30 procent av de drabbade får inte tillräcklig hjälp. 
– Epilepsi är en allvarlig sjukdom som orsakar stort lidande både för den drabbade och anhöriga. Vår ambition är att Combigenes unika behandlingsmetod ska kunna hjälpa denna grupp av människor, berättar Jan Nilsson vd för Combigene. 
Har definierat läkemedelskandidat
Combigene är noterat på Aktietorget och bolaget arbetar med att ta fram en genterapeutisk behandling mot epilepsi. Bolaget har definierat en läkemedelskandidat som är i preklinisk fas och som har visat sig kunna förhindra epilepsianfall. Till skillnad från vanliga läkemedel mot kroniska sjukdomar som ofta ges livet ut, kan det räcka med en genterapeutisk behandling för att kontrollera en sjukdom. 
Genterapi handlar ofta om att ersätta defekta eller saknade gener. Ofta används så kallade vektorer (en form av viruspartiklar) för att föra in generna. Läkemedelskandidaten, i Combigenes fall, består således av ett virus som inom sig bär en kombination av två gener.  
– Förenklat kan man säga att vi utnyttjar virusets förmåga att binda till en mänsklig cell och sedan föra in genetisk information. Cellen kan sedan producera det ämne som det genetiska materialet kodar för, berättar Jan Nilsson och fortsätter: 
– Vi injicerar direkt in i hjärnan och ger en dos av läkemedelskandidaten som infekterar den del som är drabbad. Prekliniska studier visar att vår metod är framgångsrik. 
Kartan på plats och bra samtal med Läkemedelsverket
I februari, se fakta nedan, genomför Combigene en nyemission om drygt 14 miljoner kronor. Kapitalet ska främst användas för att finansiera det prekliniska arbetet. Nu pågår ett intensivt arbete med att ta projektet vidare till studier på människa, ett omfattande arbete som bland annat omfattar en studie som ska mynna ut i vilken dos som ska ges i de kommande studierna. 
– Resultatet från den studien beräknas komma under detta kvartal. Under året ska vi utvärdera olika tillverkare och därefter bestämma vilken tillverkare vi ska ha. Förhoppningsvis kan vi sedan trycka på knappen och starta tillverkningsprocessen, säger Jan Nilsson. 
För en tid sedan hade Combigene ett möte med Läkemedelsverket angående bolagets plan för genterapeutisk behandling mot epilepsi.
– Mötet gick mycket bra och vi hade en bra diskussion med Läkemedelsverket och vi fick värdefulla synpunkter på vår plan, säger Jan Nilsson vidare. 
Big Pharma vänder blickarna mot genterapi
Genterapi är ett relativt ungt område. År 2012 blev genterapiprodukten Glybera som första genterapiprodukt godkänd för försäljning i Europa, se tabell nedan. En artikel i Regenerative Medicine tar upp potentialen. Till exempel pågår 728 kliniska program, varav 66 befinner sig i fas III. Även de stora läkemedelsbolagen, ”Big Pharma”, har relativt nyligen fått upp ögonen för genterapi, ett intresse som Combigene definitivt har märkt av. 
– Vi har diskuterat med flera av de allra största bolagen och vi vet att flera följer oss noga. De är mycket måna om att positionera sig inom detta framtidsområde, säger han. 
Följer utvecklingen för särläkemedel
Jan Nilsson jämför med utvecklingen för särläkemedel (orphan drugs). Länge verkade särläkemedelsbolag i det dolda och Big Pharmas intresse var svalt. Ett förändrat regelverk och nya läkemedel medförde att proppen mer eller mindre gick ur. Till exempel köptes Swedish Orphan International, numera Sobi, för en rekordsumma. 
– Att genterapi är nästa heta område inom läkemedelsutveckling är uppenbart. I takt med att fler genterapiprodukter blir godkända och fler kommer in i fas III-studier så kommer förvärvstakten att öka, säger Jan Nilsson. 
Jan Nilsson har lång erfarenhet från life science och läkemedelsutveckling, bland annat som vd för det börsnoterade bolaget Tripep, som vd för Lipopeptide och senast kommer han från Neurovive Pharmaceutical. 
– Vi ska hålla ett högt tempo med siktet på att gå in i klinisk fas 2019, slår Jan Nilsson fast. 
 • Fakta: Combigenes nyemission
 • • Volym: 14,2 MSEK
 • • För varje befintlig aktie på avstämningsdagen den 2 februari 2017 erhålls en (1) teckningsrätt. 
 • • Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av två (2) nya aktier till en teckningskurs om 3 SEK per aktie. 
 • • Teckningsperiod: 6 – 20 februari 2017
 • • Handel med teckningsrätter: 6 – 16 februari 2017
 • • Memorandum: Se http://www.combigene.com eller klicka här 
 • • Teckningssedel: Klicka här
 • • Jan Nilsson medverkade på Aktiedagen i Lund den 31 januari som går att se här
 • • I slutet av oktober höll Jan Nilsson ett föredrag på Aktiedagen i Stockholm som går att se här 
 • Fakta: Analyser
 • Små och medelstora bolag följs sällan av analytiker. Därför är det praxis att anlita externa företag för att utföra uppdragsanalyser. Combigene har anlitat två företag: Analysguiden och Arrowhead. 
 • Analysguidens analys  
 • Arrowheads analys 
Ett antal genterapiläkemedel har lanserats i olika länder, tabellen nedan illustrerar detta. Vidare befinner sig ett flertal genterapiläkemedel i den senare fasen av de kliniska studierna.