“För att möta den ökande efterfrågan har vi tidigarelagt flera rekryteringar av operativ personal”, säger Magnus Stuart, styrelseledamot i Cognosec.

Publicerad 1 feb 2016

Cognosecs emission övertecknad tre gånger

Framgångsrik emission
I slutet av förra året genomförde det internationella cybersäkerhetsföretaget Cognosec en nyemission. Intresset var stort och den övertecknades tre gånger. Nyligen blev Cognosecs sydafrikanska dotterbolag världens första ”Intel Service Delivery Specialization Certified Partner”, en certifiering som öppnar för stora möjligheter.

– Det är mycket glädjande att intresset för nyemissionen var så stort och både svenska och utländska privatpersoner, samt utländska aktörer tecknade sig, säger Magnus Stuart, styrelseledamot i Cognosec.

Cognosec har tidigare meddelat att bolaget skulle noteras på First North under december. Men noteringen har skjutits fram i tiden till i februari. Anledningen till förseningen var administrativa problem relaterade till utländska investerare vars värdepappersdepåer inte var kompatibla med svenska. Enligt lagen om penningtvätt måste vissa kontroller genomföras, vilket blir tidskrävande när det handlar om investerare utanför Europa.

– Tyvärr förutsåg vi inte det problemets komplexitet vilket är djupt beklagligt. Om vi hade gjort det, vilket vi med facit i hand borde ha gjort, så hade tidsplanen för noteringen på First North sett annorlunda ut, säger Magnus Stuart och fortsätter:

– Vi har nu kommit till rätta med problemet och bolaget kommer att noteras så snart som möjligt, sannolikt under februari.

Cognosec säkrar viktigt certifiering

Cognosec är ett ledande internationellt cybersäkerhetsföretag. Bolaget är särskilt framgångsrikt när det kommer till lösningar för stora organisationer. Bland Cognosecs kunder finns regeringar, myndigheter, banker och bolag med online-affärer. Merparten av bolagets kunder vill av säkerhetsskäl vara anonyma, men exempel på kunder är Axa, Catella, International Atomic Energy Agency och Opec.

Cognosec har verksamhet över stora delar av världen och en mycket stark position i Sydafrika. Intel är en av de ledande aktörerna inom säkerhet. Att Intel har utsett Cognosecs sydafrikanska dotterbolag till världens första ”Intel Service Delivery Specialization Certified Partner” öppnar för stora möjligheter.

– Certifieringen innebär att vi numera samarbetar i hela världen tillsammans med Intel för att implementera cybersäkerhetslösningar, säger Magnus Stuart och fortsätter: 

– Cognosec är det första företaget i världen som fått denna utmärkelse. Självklart är vi mycket stolta och nöjda över detta. Vår konkurrensfördel kommer att öka markant. För att möta den ökande efterfrågan har vi tidigarelagt flera rekryteringar av operativ personal.

  • Cognosecs bokslutskommuniké
  • Den 25 februari släpper Cognosec sin bokslutskommuniké för 2015. Bolagets finansiella kalender finns här