Publicerad 1 mar 2016

Cognosec levererar urstark bokslutskommuniké

Stark rapport
Den 25 februari släppte Cognosec sin rapport för det fjärde kvartalet 2015. Omsättningen för helåret ökade med nästan 70 procent till 17 miljoner euro. Expansionen skedde under god resultattillväxt, vilket är ovanligt inom cybersäkerhetsbranschen.

Cybersäkerhetsbolaget Cognosecs rapport för det fjärde kvartalet visar på en mycket positiv utveckling. 
– Vi lägger ytterligare ett fantastiskt år bakom oss med en omsättningsökning på 68 procent. Det innebär vi befinner oss i det absoluta tätskiktet bland världens cybersäkerhetsbolag, säger Magnus Stuart, styrelseledamot i Cognosec. 
Omsättningen uppgick till 16,8 miljoner euro, jämfört med 2014 års proformasiffror på 10 miljoner euro. Rörelseresultatet landade på 2,4 miljoner euro. För kvartal fyra var omsättningen 4,6 miljoner euro och Ebitda 740 000 euro. 
Tillväxt under lönsamhet
Att växa under lönsamhet är en utmaning för många cybersäkerhetsbolag, vilket de noterade bolagen Advenica och Clavister är exempel på. 
– Trots vår snabba expansion ger vi inte avkall på lönsamheten. Vår affärsmodell är skalbar och innebär även att vi har långa avtal med våra kunder, vilket borgar för finansiell stabilitet, säger Magnus Stuart. 
Cognosecs kunder består främst av statliga myndigheter, globala företag och finansiella institutioner. Av koncernens samlade intäkter kommer två tredjedelar från försäljning av tekniklicenser och en tredjedel från rådgivning. En central del i Cognosecs affärsmodell är att finnas på expansiva marknader. Bolaget har därför dotterbolag i Europa, Sydafrika, Kenya och Förenade Arabemiraten. 
– Vår framgång bygger bland annat på att vi har ett stort och brett produktutbud som vi kan erbjuda globala företag. Det bidrar till att vi förblir konkurrenskraftiga och att vår verksamhet är skalbar, säger Magnus Stuart och fortsätter: 
– Att Intel Security utsåg oss till sin första och hittills enda guldstatuspartner är ett kvitto på vår globala kompetens. 
Ny kompetens i styrelsen
Cognosecs styrelse fick nyligen förstärkning med två nya ledamöter och en suppleant. Anna Petre är chef för juridiska verksamheten vid Svenska Handelskammaren i Göteborg. Björn Elowsson är verksam inom Catella Bank och har innan dess lång erfarenhet från Swedbanks betalkortverksamhet. Dusyant Patel är senior rådgivare åt TeliaSonera och har innan dess erfarenhet från att vara vd inom telekom- och tjänsteföretag. 
I slutet av förra året genomförde Cognosec en nyemission som övertecknades tre gånger. Bolaget ska noteras på First North, men den noteringen har tagit längre tid än planerat. Anledningen är administrativa problem relaterade till utländska investerare vars värdepappersdepåer inte var kompatibla med svenska. 
– Att noteringen har dragit ut på tiden är djupt beklagligt för våra aktieägare. Vi gör dock allt som står i vår kraft för att bolaget ska kunna fullfölja noteringsprocessen så snart som möjligt, avslutar Magnus Stuart.
Läs mer om Cognosec här.