Publicerad 1 sep 2017

Chefsstrategen: ”Inget snart börsfall i sikte”

Håller ett vakande öga på USA
Trots en svag sommar, mediokra halvårsrapporter samt höga värderingar kan det finnas mer att hämta på börsen. Det anser Söderberg & Partners chefsstrateg Matthias Gietzelt som även har plockat in en ny favoritaktie bland sina top picks.

– Vi befinner oss sent i konjunkturcykeln, men vi står inte inför en större börsnedgång nu, berättar Matthias Gietzelt. 
Höjde varningsflagg i mars
Redan i mars hissade Matthias Gietzelt varningsflagg för att börsen hade stigit väl mycket och snabbt. Därför viktades andelen aktier ned. Sommarens börsnedgång ser han som naturlig. 
– Varje år kommer en rekyl och i år kom den i somras. När vi blickar framåt ser det på det stora hela bra ut, berättar han.
Håller ögonen på USA…
Börsen får visst stöd av makroekonomin, enligt Gietzelt. Ledande indikatorer som till exempel inköpschefsindex har kommit in väl. 
– Visst finns det risker men sammantaget finns det väldigt lite som säger att tillväxten ska bromsa in de närmaste månaderna, slår han fast. 
…men en av två varningslampor blinkar
USA:s ekonomi går bra. Men det finns två faktorer som Gietzelt håller ögonen på. För det första är USA:s arbetslöshet på en mycket låg nivå, 4,3 procent, vilket är en varningssignal. 
– Historiskt har en så här låg arbetslöshet ofta följts av en recession i USA. En förklaring till det är att den största delen av expansionsfasen då är bakom oss och att bolag börjar bli mer försiktiga i sina anställningar, berättar Gietzelt. 
Den andra faktorn som han håller koll är räntekurvans lutning som visar avkastningen för obligationer med samma kreditvärdighet, men som har olika löptid. Normalt ger en obligation med längre löptid högre ränta än en med kort. Men om det motsatta inträffar – det vill säga att korta obligationer ger högre ränta än långa – så indikerar det att marknaden tror på sämre tider. Det kan inträffa vid toppen av en konjunkturcykel.
– Fortfarande visar räntekurvan på ett starkt konjunkturläge och USA:s börs har i detta läge normalt mer att ge. Men vi håller ett vakande öga på räntekurvan eftersom den håller på att plana ut, berättar Gietzelt. 
Paketresor lyfte inflationen
I Sverige sköt inflationen oväntat fart i augusti. Men en närmare titt på statistiken visar att det till nästan 100 procent berodde på att beräkningen av paketresor förändrades. 
– Det behövs därför fler mätningar för att verkligen kunna slå fast att inflationen ökar. Men sammantaget har sannolikheten för att Riksbanken ska sänka ytterligare minskat, säger han. 
Trots sommarens rekyl på börsen och trots lägre vinstprognoser framstår inte börsen som attraktivt värderad. 
– Sett till de låga räntorna är dagens nivåer rimliga. Det tillsammans med de makroekonomiska faktorerna gör att vi inte räknar med ytterligare sättningar, säger han. 
Nibe in, Trelleborg ut
Söderberg & Partners väljer löpande ut så kallade top picks, aktier som de tror kommer att prestera bra. Nyligen fick Trelleborg – som kom in 2015 och som sedan dess utvecklats starkt – ge plats för Nibe, se faktaruta nedan. Detta trots att Nibe levererade en svag kvartalsrapport. 
– Nibe har gått ned cirka 20 procent sedan toppen. Värderingen känns sund och framtiden lovande, berättar Gietzelt. 
Det var långt ifrån bara Nibe som kom in med en sämre rapport än väntat, vilket är en förklaring till sommarens börsnedgång. Dessutom har vinstprognoserna för svenska börsbolag skruvats ned så kraftigt att vinsterna inte behöver stiga nämnvärt för att motivera värderingarna, enligt Gietzelt. 
 
  • Fakta: Nibe in på listan 
  • Nibe presenterade en något svag kvartalsrapport under föregående vecka. Vår bedömning är dock att det framförallt var något högt ställda förväntningar inom Climate Solutions som bidrog till avvikelsen. Dessutom har verksamheten varit något svårbedömd på grund av kalendereffekter och integrationen av de förvärv som har gjorts. Ljuspunkter fanns i form av utvecklingen för Stoves och Elements och de långsiktigt goda förutsättningarna kvarstår. Den europeiska byggmarknaden fortsätter att förbättras och Nibe har en stark organisk tillväxt drivet av en låg penetrationsgrad av värmepumpar utanför Sverige samtidigt som förvärv kan fortsätta att adderas. Värderingen har fallit tillbaka och relativt andra förvärvsbolag ligger denna närmast i linje samtidigt som den organiska tillväxten är högre. Dessutom är vår bedömning att dollarförsvagningen har varit en bidragande faktor till nedgången där vi ser att denna kan komma att mattas av något. 
  • Källa: Söderberg & Partners