Publicerad 5 maj 2020

Bussbolaget inleder internationellt samarbete

Tar in nytt kapital.
Det svenska elbussföretaget Hybricons inledda samarbete med en av världens största busstillverkare ser ut att bli ett riktigt lyft för det Umeå-baserade bolaget. Hybricons vd tvekar inte att beskriva det som en milstolpe i bolagets historia.

– Det här är utan tvekan ett stort steg framåt för Hybricon. Alla som följt vårt bolag de senaste åren vet att vi har jobbat hårt för att få en internationell samarbetspartner, säger Johan Suup, som är vd för Hybricon – ett Umeå-baserat bolag som utvecklar och marknadsför energi- och klimatanpassade elbussar för stadstrafik. 

– Det här ger oss en möjlighet att på allvar konkurrera med de största aktörerna i branschen genom att vi får ett bredare produktsortiment, fortsätter han, och väljer att kalla avtalet för en milstolpe i bolagets historia. 

Det var i slutet av 2019 som Hybricon, som är noterat på Spotlight Stock Market, signerade ett memorandum of understanding med den kinesiska busstillverkaren Xiamen King Long United Automotive Industry Co., Ltd (King Long). Under mars 2020 utmynnade dessa förhandlingar i ett konkret distributionsavtal.

Världens näst största tillverkare

King Long är världen näst största
busstillverkare, och enligt avtalet erhåller Hybricon den exklusiva rätten att
marknadsföra och sälja King Longs bussar i Sverige och Danmark. Dessutom får bolaget
service- och eftermarknadsrättigheterna, vilket bland annat innebär att
Hybricon kommer att anpassa och optimera bussarna till nordiska förhållanden.

– Det är till stor del här vår kompetens ligger, och vi ser avtalet med King Long som ett stort erkännande får vår know-how, säger Suup, som inte minst vill för fram samarbetets möjligheter när det gäller elbussar.

– Eldrivna stadsbussar, anpassade för vinterklimat, är Hybricons nisch, och ett uttalat mål är att vi ska kunna bidra med vår snabbladdningsteknik i framtida utvecklingsprojekt tillsammans med King Long, berättar Suup, som påpekar att King Long är ett av Kinas ledande företag vad gäller utveckling av bussar som drivs med den nya generationens energi.

För att avtalet ska kunna utnyttjas till fullo så krävs nyinvesteringar, och Hybricon tar under maj månad in nytt kapital i en nyemission. 

Kapitaltillskottet ska framförallt göra det möjligt för Hybricon att ta in de första bussarna från King Long, men ska också finansiera kommande marknadsinsatser.

Umeå Kommun förlänger avtal

En ytterligare stark indikation på
att Hybricon är på rätt väg kom när Umeå Kommun i början av året valde att
förlänga avtalet gällande servicen av bolagets elbussar och laddningsstationer.

– Det är utan tvekan ett kvitto på
att vår satsning på att bli ett fulltäckande serviceföretag så här långt har
varit framgångsrik, säger Suup, som menar att nya avtalet med King Long och det
förlängda avtalet med Umeå Kommun mer än väl väger upp för de motgångar som
bolaget hade under fjolåret.

“Det här ger oss en möjlighet att på allvar konkurrera med de största aktörerna i branschen genom att vi får ett bredare produktsortiment”, säger Johan Suup, vd Hybricon.

Erbjudandet i sammanfattning

Teckningsperiod: t.om. 12 maj 2020

Emissionsvolym: 26,2 MSEK

Teckningskurs: 8,5
öre per aktie. Aktierna erbjuds i en unit, var och en bestående av två
nyemitterade aktier. Teckningskursen blir således 17 öre per unit.

Befintliga aktieägare har
företräde.

Emissionen är genom
teckningsförbindelser och emissionsgarantier garanterad till 89,1 procent.

Sista handelsdag med uniträtter: 8 maj 2020.

Läs memorandum

Läs teaser

Hybricons hemsida

Läs mer om King Long

Se och hör Hybricons styrelseordförande Martin Rogersson presentera bolaget och emissionen.