Publicerad 7 jan 2013

Budgetstupet skymmer positiva USA-nyheter


Trots att budgetstupet i USA inte löstes till fullo över nyårsnatten finns det många ljuspunkter i den amerikanska ekonomin. Det menar Richard Gillham och Peter Andersson på den amerikanska kapitalförvaltaren Legg Mason.

Enligt Richard Gillham,  Managing Director och ansvarig för Produkt Specialist gruppen på Legg Masons London-kontor, har det mediala intresset för det som har kommit att kallas budgetstupet skymt många goda nyheter från USA de senaste månaderna. 
Ingen som har kunskap om arbetet för att stärka de amerikanska statsfinanserna trodde att de värsta farhågorna om budgetstupet skulle besannas, säger han. 
En av våra förvaltare uttalade sig om budgetstupet och sa att ”although Congress is hugely disfunctional they are not suicidal” och det får man nog säga var huvudet på spiken, inflikar Peter Andersson, som är ansvarig for Legg Masons verksamhet i Norden.
Men förhandlingstaktiken kräver att alla parter jobbar in i det allra sista för att hitta en överenskommelse. Därför dröjde det till nyårsnatten innan ledamöterna i den amerikanska kongressen nådde en uppgörelse om att höja skatterna för höginkomsttagare, samtidigt som de sköt upp det svåra beslutet om att skära i statens utgifter i två månader. Världens marknader drog en lättnadens suck, men nu kommer debatten om budgetstupet att fortsätta fram i vår. 
Man kan se det som en nackdel att debatten drar ut på tiden. Men å andra sidan innebär det beslut som nu redan har fattats inte bara att höginkomsttagare får betala mer i skatt. Framför allt innebär det oförändrade skatter för låginkomsttagare. Det får stor betydelse för privatkonsumtionen framöver, säger Richard Gillham. 
En god nyhet är att många av de tillfälliga skatte-lättnader som president Bush införde i samband med finanskraschen 2008 har gjorts permanenta, påpekar Peter Andersson. 
I nyårsnattens överenskommelse fick Demokraterna också igenom att nuvarande arbetslöshetsförsäkring, som beror två miljoner människor, förlängs med ett år. 
Hela debatten om budgetstup och skuldtak handlar egentligen om att stärka de amerikanska statsfinanserna. Något som ofta glöms bort, och som ju bäddar för betydligt ljusare ekonomi framöver.
Vi har redan börjat se flera tecken på förbättring. Exempelvis har huspriserna i USA stabiliserats efter kraschen 2008 och till och med börjat stiga, säger Richard Gillham.
Därmed kan den amerikanska husmarknaden börja normaliseras efter en period av kraftig obalans mellan utbud och efterfrågan. 
Andra ljuspunkter är låga energipriser i USA, särskilt för naturgas, vilket gynnar industrin, samt relativt låga arbetskraftskostnader. Blickar man internationellt har den kinesiska ekonomin nu troligen bottnat ur och centralbankerna världen över agerar för att återskapa hushållens förtroende – vilket i sin tur kommer att påverka företagens investeringsvilja. 
Aktiemarknaden har varit klart undervärderad under lång tid, och även om kurserna nu har börjat stiga finns det fortfarande mycket att hämta, menar Peter Andersson och Richard Gillham. Legg Mason gillar bland annat aktier inom hälsa och läkemedel, en sektor som gynnas av nuvarande demografi med en åldrande befolkning och många lovande forskningsprojekt kring stora sjukdomar som MS och cancer. 
Vi ser också positivt på aktier inom industrierna olja och gas, dock ej genom direkta investeringar i olje eller gasföretag utan i service relaterade bolag i dessa industrier. Vi ser även en hel del goda investeringar inom it, säger Peter Andersson. 
Men inom it-sektorn är vi mer kräsna och det gäller att välja rätt industri och aktie. Företag som har verksamhet inom mobilitet, exempelvis teknik som möjliggör mobil handel, samt molntjänster som bland annat gör det möjligt att lagra datainformation utanför datorn. Vi gillar även en hel del företag som har sin verksamhet inom så kallad ”gammal” teknik. T ex halvledare eller LED ljus som knappast är nya uppfinningar men där hög-kvalitativa och lönsamma bolag hittat nya användningsområden för sina produkter. 
  • Om Legg Mason
  • De första 83 åren ägnade sig företaget uteslutande åt aktiemäkleri. Därefter startade en ny era när bolaget tog steget in i fondbranschen. Firmans första fond fick namnet Legg Mason Capital Management Value Trust och lanserades 1982. Firman har sen vuxit genom organisk tillväxt samt uppköp av andra kapitalförvaltare och har idag $648Mdr under förvaltning, berättar Peter Andersson, ansvarig för Legg Masons verksamhet i Norden sedan 2009.
  • För mer information: www.leggmason.com