Det amerikanska banksystemet är relativt konservativt. Till exempel använder företag ofta checkar som betalning. Vår uppfattning är att det kommer att ske stora förändringar och Cognosec ska vara med i den förändringsresan, berättar Magnus Stuart, styrelseledamot i Cognosec.

Publicerad 1 jul 2015

Brittiska cybersäkerhetsbolaget Cognosec väljer First North för notering


Cybersäkerhetsföretaget Cognosec ska noteras på First North. Här berättar Magnus Stuart, styrelseledamot i Cognosec, om bolagets framtidsplaner, varför det brittiska bolaget väljer Sverige och First North och om hur bolaget ska växa på den amerikanska marknaden.

Cognosec planerar att notera sig på First North. Noteringen
kommer att ske under sommaren. Att det brittiska bolaget väljer att notera sig
i Sverige är ett strategiskt beslut.

 

– Sverige är ett bra land att notera sig i.
Noteringsprocessen är snabb, effektiv och kostnaderna är rimliga. Det svenska
systemet innebär att utländska ägare får tillgång till sina aktier smidigt. I
Storbritannien är systemet mer komplicerat, bland annat eftersom det saknas ett
gemensamt elektroniskt värdepapperssystem, berättar Magnus Stuart.

 

Magnus Stuart har skotskt påbrå och har arbetat länge i den
finansiella industrin, bland annat i Öresund och Custos. Under många år har han
arbetat på ledande befattningar i projekt utomlands, till exempel i
Storbritannien och Kina.

 

– Sverige ligger i den absoluta framkanten när det gäller
cybersäkerhet. En viktig förklaring till det är att de svenska bankerna redan
på 90-talet utvecklade väl fungerande internetbank. Konkurrensen bankerna
emellan har bidragit till att stärka denna gynnsamma utveckling, säger han.

 

Sveriges starka position har medfört att det finns tillgång
till både ledande teknologi, kvalificerad arbetskraft och medvetna och kunniga kunder.

 

– Vi är ett kunskapsföretag som investerar mycket i våra
medarbetare. De analyser som vi har genomfört visar att det i Sverige och i
övriga skandinaviska länder finns mycket kompetens. Det innebär en strategisk
fördel för oss eftersom det underlättar rekryteringen av nyckelmedarbetare. En
notering i Sverige innebär ett ökat fokus på Cognosec som bolag, berättar Magnus
Stuart.

 

Kärnan i Cognosecs affärsmodell är att på global basis
erbjuda företag och organisationer kompletta lösningar kring cybersäkerhet. Av
bolagets omsättning kommer 86 procent från licensrelaterad försäljning och 14
procent från kvalificerad professionell rådgivning. Cognosecs kunder finns inom
näringslivet och i den offentliga sektorn.

 

Bolagets största marknader är de engelskspråkiga delarna av
södra Afrika, Mellanöstern och Europa.

 

– Vår geografiska närvaro är en följd av vår strategi. Om
man ska vara konkurrenskraftig i vår bransch måste man ha tillgång till
kraftfull teknologi. Vi har ensamrätt på viktiga licenser i exempelvis Afrika
och Mellanöstern, berättar Magnus Stuart och fortsätter:

 

– Dessutom växer dessa marknader mycket snabbt och de använder
de senaste tekniska lösningarna. Det leder i sin tur till en ökad efterfrågan
på lösningar kring cybersäkerhet.

 

Cognosec har även siktet inställt västerut. Fokus ligger på
finansiella institutioner i USA.

 

– Det amerikanska banksystemet är relativt konservativt.
Till exempel använder företag ofta checkar som betalning. Vår uppfattning är
att det kommer att ske stora förändringar och Cognosec ska vara med i den
förändringsresan, avslutar Magnus Stuart.