“En ytterligare försvagning av pundet är trolig”, säger Azad Zangana, europeisk marknadsstrateg på Schroders.

Publicerad 28 apr 2016

Brexit håller investerare på tårna

Fokus på Brexit
Många investerare oroar sig för ett brittiskt utträde ur EU och dess potentiella konsekvenser för de finansiella marknaderna. Schroders marknadsstrateg Azad Zangana redogör för några tänkbara scenarier.

– Slutsatserna från de flesta analyser kring ett brittiskt utträde är desamma. Storbritannien spås en lägre långsiktig tillväxtpotential vid en Brexit i jämförelse med att vara kvar, säger Azad Zangana, europeisk marknadsstrateg på Schroders.

Den 23 juni äger folkomröstningen om ett fortsatt brittiskt EU-medlemsskap rum. Flera ministrar i David Camerons regering har redan gjort klart att de kommer verka för ett brittiskt utträde ur unionen. Många investerare har därför börjat fundera på vad en Brexit i praktiken skulle innebära för ränte- och aktiemarknaderna. Storbritannien är bland annat en betydelsefull export- och importdestinations för EU-länderna medan dessa i sin tur hör till den brittiska marknadens viktigaste handelspartners.

– Ett utträde ur unionen skulle medföra konsekvenser både för Storbritannien och de övriga medlemsstaterna. Unionen förlorar en viktig liberal medlem samtidigt som den brittiska regeringen förmodligen kommer att behöva kämpa länge för att återhämta sig från ett sådant resultat, säger Azad Zangana.

Pundet väntas falla ytterligare vid en Brexit
En potentiell konsekvens av ett brittiskt EU-utträde är enligt Azad Zangana ett försvårande av migrationen från EU-länderna, vilket skulle kunna ge en negativ effekt på den brittiska tillväxttrenden. Migrationen från medlemsstaterna är positiv för den brittiska ekonomin. Migranterna är i regel redo att arbeta från dag ett, de betalar skatt och minskar problematiken med den åldrande befolkningen. 
Begränsningar av EU-migrationen skulle bland annat kunna leda till en mindre flexibel arbetsmarknad samt höja sannolikheten för mer påtagliga löne-, inflations- och räntecykler. Det skulle i sin tur kunna medföra fler recessioner samt att internationella investerare kräver en rabatt för den ökade volatiliteten. 

Sammantaget menar Azad Zangana att mycket talar för att en Brexit skulle leda till ett sjunkande pund:

– Under de senaste månaderna har valutan utsatts för sina skarpaste nedskrivningar sedan finanskrisen, vilket bidrar till vår analys om att en ytterligare försvagning av pundet är trolig. Skulle britterna däremot välja att vara kvar i unionen är utsikterna goda för en återhämtning. Vi ser också att många investerare redan har justerat sina exponeringar mot pundet.

Blandade utsikter för finansmarknaderna

När det gäller utsikterna för den brittiska aktiemarknaderna vid ett utträde har Azad Zangana en delad bild. Storbolagslistan väntas kunna dra nytta av ett fallande pund medan listorna för små- och mellanstora bolag har en betydligt större exponering mot intäkter från EU och Storbritannien. Det splittrade scenariot gäller även för räntemarknaderna.

–  Investerare kommer sannolikt att kräva mer betalt för sina krediter. Kreaditspreadarna väntas bli större i samband med att investerare kräver en högre riskpremie för en ökad volatilitet samt en större sannolikhet för förlust. Samtidigt väntas efterfrågan på statsobligationer öka i takt med att investerare söker trygga alternativ när osäkerheten på aktiemarknaden ökar.