“Vi har genomfört justeringar i vår riskprofil för att försöka eliminera exponeringen mot externa faktorer”, berättar förvaltaren Peter Rothausen.

Publicerad 4 okt 2016

Brexit: Fondförvaltare laddar om efter lysande 2015

Vässar fondportföljen
Fonden Danske Invest Europe Long-Short Dynamic hade ett lysande 2015 med 12,9 procent i avkastning, men i år ligger fonden ännu inte på plus. Förvaltare Peter Rothausen ser Brexit som en av orsakerna och samtidigt en möjlighet att vässa riskhanteringen ytterligare.

Danske Invest Europe Long-Short Dynamic har som målsättning att leverera absolutavkastning till sina andelsägare oavsett börsklimat. För att uppnå detta har fonden möjlighet att gå både kort och lång i enskilda bolag, och på så sätt kan förvaltarna fokusera på sektor- eller bolagsspecifika faktorer samtidigt som den generella börsrisken hedgas bort.
Störst exponering mot egna idéer
– Vi ser hela tiden över viktningen mellan olika positioner och har alltid störst exponering mot de idéer som vi tror allra mest på. Vår filosofi är att det är viktigt att våga ta en hög företagsspecifik risk när vi verkligen tror på något, då går det att bli ordentligt belönad när man har rätt, säger Peter Rothausen som är fondens ansvarige förvaltare.
Målsättningen är att leverera 4-8 procent i årlig avkastning oavsett börsklimat, och under 2015 slogs detta med råge då fonden steg med 12,9 procent. Peter Rothausen menar att det var en kombination av positiva faktorer som ledde fram till det framgångsrika resultatet.
– Under 2015 hade vi över 60 procent rätta investeringsval samtidigt som vi lyckades allokera en stor del av kapitalet till vinnande idéer och begränsa förlusterna. Det gav sammantaget en mycket stark utveckling under året, berättar han.
2016 – ett utmanande men lärorikt år
Hittills i år har fonden dock haft större motvind, och avkastningen låg minus drygt 3 procent den 30 september. Fondens avkastning är dock i linje med liknande fonder.
– Till viss del har resultatet i år varit det omvända, då vi inte har haft en lika hög träffsäkerhet. Senaste året hade vi även ett par innehav som steg mer än 100 procent.
En av huvudanledningarna till årets utveckling är turbulensen kring brexit, då flera olika faktorer drabbade fonden negativt.
– Flera av våra långa innehav drabbades av en flykt till säkrare tillgångar även om vinstprognoserna inte förändrades, samtidigt som vi även hade korta positioner i bolag som stod emot nedgången. Det gjorde att vi drabbades dubbelt, förklarar Peter Rothausen. 
Positiv framtidssyn
Sedan nedgången i samband med brexit har fonden dock återhämtat sig då turbulensen även skapade investeringsmöjligheter.
– Vi tog bland annat tillfället i akt att öka fondens innehav i vindkraftstillverkaren Vestas, som sedan steg igen med 25 procent, berättar Peter Rothausen.
Framöver ser han positivt på möjligheterna att hämta ikapp resten av nedgången och leverera fortsatt god avkastning över tid. 
– Vi har noga gått igenom vår strategi efter brexit och har fortsatt stort förtroende för den och vår förmåga som investerare. Så länge vi kan hitta goda investeringsmöjligheter med hjälp av gedigen analys och isolera dessa från andra faktorer kommer vi att kunna leverera en attraktiv avkastning. Det vi har lärt oss av händelserna under året är samtidigt att titta ännu mer på hur vi kan undvika att drabbas av kraftiga, tillfälliga fondflöden. Vi hade redan tidigare ett stort fokus på vår riskhantering, men nu har vi optimerat den ytterligare.
Justerar riskprofilen
Teamet prioriterar nu att minimera misstagen så att de positiva bidragen ger betydande utslag i fondens totala resultat.
– Vi har genomfört justeringar i vår riskprofil för att försöka eliminera exponeringen mot externa faktorer, och vi har även avslutat några mer volatila positioner för att sänka risken. Samtidigt har vi också hittat rätt genom att bland annat positionera oss i fraktbolaget DSV som rapporterade ett starkt resultat under det andra kvartalet. Att undvika misstag kommer att vara fortsatt mycket viktigt framöver, och vi känner att vi är på rätt spår, avslutar Peter Rothausen.
Mer information om fonden Europe Long-Short Dynamic finns på dess fondsida på Danske Invests webbplats som du når här
Disclaimer
Tänk på att historisk avkastning inte är någon garanti för framtida avkastning och att avkastningen även kan bli negativ. Läs mer om risker och kostnader för fonden och se även informationsbroschyr och basfakta för investerare.