Publicerad 1 feb 2016

Bred europeisk aktieexponering med stark historik

Slog index med marginal
För den som söker en bred och aktiv exponering mot europeiska aktier med högt fondbetyg i dagens oroliga börsklimat kan fonden Danske Invest Europa vara ett intressant alternativ. Fonden har fyra stjärnor i Morningstar-betyg och slog sitt jämförelseindex med god marginal under 2015.

Europa anses av många bedömare vara en av de mest intressanta aktiemarknaderna för tillfället med spirande ekonomisk tillväxt kombinerat med fortsatta stimulanser från den Europeiska centralbanken. Samtidigt har börsoron fortsatt under början av 2016, och då kan en Europa-fond med bred exponering som Danske Invest Europa vara ett intressant alternativ.

– Den här fonden har idag 55 olika innehav vilket innebär att vi kan sprida riskerna mellan olika bolag och branscher, säger Anders Hornbak som är fondens ansvarige förvaltare.

Även om innehaven är många väljs de ut noga enligt en fundamentalt baserad modell som visat sig fungera väl över tid.

– Vi försöker att skapa en god balans mellan små och stora bolag samt värde- och tillväxtbolag, och i genomsnitt äger vi innehaven i fyra år. På Danske Capital, som är huvudförvaltare av Danske Invests fonder, har vi dessutom ett flertal olika team med olika branschfokus vilket skapar goda möjligheter för oss att hitta de mest attraktiva bolagen till fondens portfölj. Det har vi visat genom att leverera ett resultat i linje med vårt mål att slå jämförelseindex med omkring 2,5 procent per år över tid, fortsätter han.

2015 ett framgångsrikt år

Under förra året var det många av Danske Invest Europas innehav som levererade positiva bidrag till resultatet. Avkastningen för helåret 2015 uppgick till 8,69 procent jämfört med 4,63 procent för jämförelseindex.

– Det starka resultatet inom ett flertal olika sektorer under 2015 visar på bredden och styrkan i vår förvaltningsmodell. Bland annat utvecklades det amerikanska bioteknikbolaget Genmab, försäkringsbolaget Swiss Re, det nederländska bryggeribolaget Heineken och bolaget Pandora, som tillverkar rimligt prissatta lyxprodukter, mycket väl. Vi lyckades även undvika de värsta fallgroparna, bland annat genom att hitta bolag inom oljeservice med en positiv utveckling trots nedgången för oljepriset som stärkte vårt resultat inom energisektorn.

Samtidigt betonar Anders Hornbak att det viktigaste är hur fonden utvecklas över tid.

– Eftersom vi har våra innehav i genomsnitt fyra år är det svårt att veta hur utvecklingen kommer att se ut under ett enskilt år. Det är bättre att titta på ett treårsperspektiv, och där har vi också visat positiva resultat.

Fokus på globalt diversifierade bolag

Anders Hornbak säger sig vara förvånad över de betydande nedgångarna på börsen hittills i år, men har samtidigt arbetat med att skapa en portfölj som klarar sig väl i det nuvarande ekonomiska klimatet.

– Vi försöker att fokusera på bolag som är globalt diversifierade i sin verksamhet, men även dra nytta av att de europeiska konsumenterna är relativt starka. Samtidigt undviker vi bolag som påverkas direkt av en fortsatt nedgång för oljepriset. Ett exempel på ett bolag som passar in väl i dagens ekonomiska klimat är lyxbolaget Pandora som jag nämnde tidigare, de har möjlighet att dra nytta både av ett lågt oljepris och starkare köpkraft hos konsumenterna.  

Sammantaget ser han relativt positivt på utsikterna för den europeiska börsen under resten av 2016.

– Den globala tillväxten ser trots allt relativt god ut. Detta tillsammans med en svagare valutakurs i Europa och fortsatta stödåtgärder från ECB gör att jag ser positivt på de europeiska företagens möjligheter trots svag statistik från USA och Kina de senaste månaderna. Vi har inte genomfört några större förändringar i portföljen sedan årsskiftet utan anser att vår välbalanserade strategi är rätt väg att gå även under 2016, avslutar Anders Hornbak.

Mer information om fonden Danske Invest Europa och dess historiska avkastning finns hittar du här