Publicerad 4 feb 2015

Bra läge för Asien och Europa


Söderberg & Partners har släppt en ny fondanalys. Bolagets fondexpert Walter Nuñez lyfter fram Europa och Asien och tipsar om enskilda fonder.

Under fjolåret steg den amerikanska aktiemarknaden kraftigt. Avkastningen för svenska fondsparare blev extra god i och med att den amerikanska dollarn ökade i värde mot den svenska kronan. Men högre värderingar av amerikanska bolag medför att Walter Nuñez manar till försiktighet. 

– USA:s ekonomi är stark och drar den globala ekonomin åt rätt håll. Bolagens goda lönsamhet kommer att hålla i sig. Men problemet är att värderingarna i vissa bolag börjar bli ansträngda, vilket innebär att det kan finnas en nedsida. Dessutom finns det andra marknader som enligt vår bedömning kan utvecklas starkare, säger Walter Nuñez. 

Europa är en sådan marknad. Men hittills har varken den europeiska ekonomin eller börserna uppvisat någon vidare god utveckling. Men det kan ändras. 

– ECB har tryckt ordentligt på gaspedalen till skillnad mot Fed som trappat ned sina penningpolitiska stimulanser. En svag euro och lågt oljepris bidrar också till att börsbolagen förväntas gå bra, säger Walter Nuñez.

Bästa europafonderna

Den fondanalys som Walter Nuñez och hans kollegor har genomfört av Europafonder har mynnat ut i två ”Top pics”: UBS European Opportunities och Invesco Pan European Structured Equity, se faktaruta. 

– Båda fonderna har goda möjligheter att prestera bättre än andra Europafonder den närmaste tiden. UBS:s fond placerar i små och medelstora bolag. Fonden placerar fritt från index och väljer de bolag, sektorer och länder som förvaltaren anser är bäst, säger Walter Nuñez. 

Invescos fond är en bred kvantitativ fond. 

– Den lämpar sig väl på dagens marknad som präglas av en del osäkerhet. Dessutom har även denna fond bra avkastningshistorik och har presterat bättre än genomsnittet kategorin, säger han. 

Asienfonder med potential

En stigande dollar och ett lägre oljepris har drabbat oljeproducerande länder som Brasilien. Ryssland har dessutom påverkats negativt av sanktioner och en rubel i fritt fall. Men det finns även tillväxtmarknader som kan gynnas av det låga oljepriset. Och de finns framför allt i Asien, enligt Walter Nuñez. 

– Många asiatiska bolag gynnas av lägre råvarukostnader som ett lågt oljepris. Det låga oljepriset pressar dessutom ned inflationstrycket, vilket är bra för ett land som till exempel Kina, säger han. 

Templeton Asian Smaller Co och Allianz Emerging Asia Equity är de två Top pics som Walter Nuñez rekommenderar. Templetons fond placerar i värdebolag och ofta framgångsrikt i länder och sektorer som är förbisedda av andra placerare, enligt Walter Nuñez. Allianz fond placerar främst i tillväxtbolag. 

– Båda fonderna har god historik. Allianz fond är bredare än Templetons och placerar främst i de mer unga asiatiska tillväxtländer och har därmed inte lika stort fokus på till exempel Hongkong och Singapore, säger han.

  • Fakta: Söderberg & Partners Top picks
  • • UBS (Lux) ES Eurp Opp Uncons
  • • Invesco Pan European Structured Equity
  • • Templeton Asian Smaller Co
  • • Allianz Emerging Asia Equity