Aaron Anderson, Senior Vice-President of Research på Fisher Investments.

Publicerad 1 mar 2017

Bra år stundar för globala marknader

Fortsatt resa uppåt
Med Trump vid rodret känner många investerare osäkerhet. Men Fisher Investments Norden bedömer att globala marknader kommer att fortsätta sin resa uppåt.

– Vi bedömer att sannolikheten är stor att aktiemarknaden kommer att stiga i år, säger Aaron Anderson, Senior Vice-President of Research på Fisher Investments*. 
Ett stort samtalsämne under 2016 var att politiska populister var på frammarsch, vilket Brexit och Donald Trumps seger är två exempel på. Detta fokus på populism kommer troligen att bestå under 2017, bland annat som en följd av valen i Frankrike, Nederländerna och Tyskland. 
– Ibland är verkligheten bättre än vad folk förväntar sig. Populistiska partier har ibland gjort bra ifrån sig i lokala val och EU-val, men inte i nationella val. Förra året oroade sig många för att Spanien skulle välja euro-skeptiska Podemos, men de större partierna vann i slutänden. Samma sak hände i Österrike, berättar Aaron Anderson och lägger till:
– Sannolikheten för en nedgång på den globala marknaden har ökat jämfört med 2016, och det är något vi håller ögonen på. Men risken är i våra ögon relativt liten, och marknaderna kommer högst troligt ha ett bra år, slår han fast. 
Starkt positivt eller negativt, men inte medelmåttigt
Fisher Investments studier visar att första året i en ny amerikansk president mandatperiod ofta har en stark påverkan på de amerikanska aktiemarknaderna.
– Börsen brukar som regel utvecklas mest positivt när en demokratisk president kommer till makten, när investerare ser att kandidaten inte kan eller vill fullfölja mycket av den företagarfientliga politik hen har pratat om fram till valet, säger Aaron Anderson.
När sedan dessa förväntningar inte infrias fullt ut, och investerare inser att de inte har så mycket att oroa sig för stiger aktiemarknaden, förklarar Aaron.
Tar emot Trump som en demokrat
Trots att Donald Trump är republikan bedömer Fisher Investments att marknaden kommer att behandla honom som om en demokratisk president hade vunnit eftersom han är så kontroversiell. 
– Även många traditionella republikanska investerare fruktar Trump eftersom han är emot global handel och för att han är en populist. När de inser att han inte kan göra så mycket som de tidigare fruktat bör aktiemarknaderna stiga, förklarar Aaron.
Övervikt mot USA
Fisher Investments påpekar att amerikanska aktier har varit världsledande i fyra år vilket är länge i historiska mått mätt. De säger också att eurozonens ekonomi är starkare än många anser, och fallande osäkerhet under året kan leda till att Europa tar tillbaka ledarskapet från USA.
Fisher föredrar stora bolag, så kallade mega stocks, och merparten av dessa finns i USA. Dessutom är amerikanska bolag ledande inom sektorn teknologi, som är den sektor som har högst vinstmarginaler. Därtill har amerikanska bolag gott om kapital som kan användas till förvärv och återköp av aktier. 
Läs mer från Fisher Investments Norden här: 9 sätt att undvika investeringsmisstag
 
* Fisher Investments Norden är det namn, som Fisher Investments Europe Limited, bedriver verksamhet med i Sverige och Norge. Fisher Investments Europe Limiteds moderbolag, Fisher Asset Management, LLC, som bedriver verksamhet under namnet Fisher Investments, är grundat i USA och reglerat av den amerikanska Securities and Exchange Commission och fungerar som underleverantör enligt ett outsourcingavtal. Fisher Investments Europe Limited är auktoriserat och reglerat av den brittiska Financial Conduct Authority och erbjuder tjänster i Sverige genom registrering hos Finansinspektionen.