Publicerad 1 jul 2014

Börsuppgången i USA kan fortsätta i flera år


De amerikanska företagen är i utmärkt form och flertalet viktiga faktorer pekar på en successiv förbättring för den amerikanska ekonomin. Det gör att kapitalförvaltaren Legg Mason förväntar sig en fortsatt uppgångsfas för amerikanska aktier som kan pågå i flera år framöver.

– Det finns
fortfarande mycket kapital som står utanför börsen och inga egentliga tecken på
att uppgångsfasen skulle vara mer än omkring halvvägs, säger Peter Andersson
som är marknadsansvarig i Norden på Legg Mason.

Efter en lång period med stigande aktiekurser och nya
toppnivåer finns det bedömare som börjar ifrågasätta möjligheterna för den
amerikanska börsen att fortsätta gå starkt. Kapitalförvaltaren Legg Mason menar
dock att det snarare är brist på skäl till varför uppgången inte borde
fortsätta.

– Det finns ett antal faktorer som brukar används som
varningssignaler för när en börsuppgång har nått sin topp, bland annat
aktiviteten inom sammanslagningar och uppköp. Denna har visserligen ökat de
senaste åren men är fortfarande långt ifrån historiska toppnivåer. Inte heller
fondflödena talar för att börsen i USA är överhettad. I dagsläget är faktiskt
flödena negativa för aktiefonderna vilket indikerar en viss skepsis till aktier
snarare än överhettning, säger Tristan Camp, investeringsspecialist på Legg
Mason.

Stark utveckling på
bostadsmarknaden

Förutom att det saknas varningstecken för överhettning på den amerikanska
börsen menar Tristan Camp att det finns flera viktiga områden inom den
amerikanska ekonomin som kan ge stöd till utvecklingen framöver. Ett sådant
område är bostadsmarknaden.

– Bostadsbyggandet har kommit igång ordentligt och indikerar
att uppemot 1 miljon nya bostäder kommer att påbörjas under året. Det är en
stor skillnad jämfört med 2007-2011 då bostadsbyggandet var mycket lågt, vilket
samtidigt skapade en stark strukturell efterfrågan på nya bostäder som är
långtifrån mättad. Räntenivåerna är dessutom fortfarande mycket låga, vilket
gör att människor har råd att köpa det som byggs. Och bostadspriserna har
börjat stiga igen från låga nivåer vilket är positivt för köpkraften, säger
Tristan Camp.

Energirevolution som
stärker tillverkningsindustrin

Förutom bostadsmarknaden betonar Legg Mason även styrkan i den amerikanska tillverkningsindustrin
som har fått uppleva ett rejält uppsving i takt med att nya metoder för att
utvinna olja och gas har skapat tillgång till billig energi.

– Den här utvecklingen ger USA en konkurrensfördel gentemot
såväl EU som låglöneländerna i Asien. Utvecklingen är närmast exponentiell och
har skapat många nya arbetstillfällen även för kvalificerad arbetskraft med hög
lön. Samtidigt har denna energirevolution bidragit till att göra USAs ekonomi
mer diversifierad. I dagsläget står konsumtion för 73 procent medan
tillverkningsindustrin endast står för 12 procent, men vi förväntar oss att
denna siffra kommer att öka till 17-18 procent vilket vore mycket hälsosamt för
den amerikanska ekonomin, säger Peter Andersson.

Den starka utvecklingen inom energiområdet har även
potential att stärka de statliga intäkterna i USA, vilket ger regeringen
manöverutrymme om det skulle behövas mer stimulansåtgärder framöver.

– Ett exempel på detta är omfattningen av landets studentlån
som har vuxit kraftigt och som skulle kunna inverka negativt på bostadsmarknaden
om fler människor får svårt att få lån när räntenivåerna stiger. I ett sådant
läge skulle man kunna tänka sig att staten, som är den främsta långivaren,
efterskänker en del av dessa lån som ett sätt att stödja landets ekonomiska
utveckling, menar Peter Andersson.

Starka företag
viktigast för aktiemarknaden

Även om Legg Mason lyfter fram positiva tecken i den amerikanska ekonomin
är Peter Andersson och Tristan Camp noga med att poängtera att det primära för
börsutvecklingen är vinstutvecklingen för de noterade bolagen. Och enligt Peter
Andersson ser dessa bolag mycket starka ut med stabila balansräkningar och goda
finansiella resultat.

– De amerikanska börsbolagen är i utmärkt form och verkar i ett positivt
ekonomiskt klimat som främjar deras utveckling. Skillnaden jämfört med hur det
ser i Europa är stor, och detta är en viktig förklaring till att den
amerikanska börsen värderas högre. Och med tanke på de positiva faktorer som vi
ser, kombinerat med avsaknaden av allvarliga varningstecken, är det sannolikt
att kursutvecklingen fortsätter att vara stark i USA under en relativt lång tid
framöver.