Erik Hansén, marknadsanalytiker på nätmäklaren IG.

Publicerad 15 okt 2015

”Börstrenden fortsatt negativ – men utrymme för korta affärer”

Förhållandevis optimistisk
”Det fundamentala börsklimatet ser gynnsamt ut nu när värderingarna kommit ned på lägre nivåer. Men trenden är fortfarande nedåt, och det är ännu för tidigt att gå in i aktiemarknaden. Jag vill först se tydligare signaler på att det verkligen har vänt, och där är vi inte än”.

Den säger Erik Hansén, marknadsanalytiker på nätmäklaren IG, när han analyserar det aktuella läget på aktiemarknaden, både den globala och den specifikt svenska.

Hansén pekar bland annat på att den svenska börsens genomsnittliga P/E-tal för nästa år ligger på mycket måttliga 14,5 och att räntorna är fortsatt historiskt låga.

Erik Hansén anser också att de negativa reaktionerna när det gäller Kina är något överdrivna.

– Den kinesiska ekonomin håller på att skifta från att vara export- och industriinriktad till att vara konsumtionsdriven, och det känns som att marknaden lagt lite för stor vikt vid det fallande inköpschefsindexet för industrin, säger han apropå det faktum att marknaderna nyligen föll på en svag siffra från just detta index.

Men Hansén anser ändå att placerare bör vara fortsatt försiktiga. 

– Jag vill se tydligare tecken på att det har vänt, och där är vi inte ännu. Gärna att börserna börjar pendla sidledes och sedan bryter uppåt. Detta brukar ge förutsättningar till flockbeteende. Men just nu är trenden fortfarande negativ, säger han.

Men på lite sikt är Hansén alltså förhållandevis optimistisk. Verkstadsaktier tycker han har fått ”oförtjänt mycket stryk”, och det finns således utrymme för en uppgång längre fram. Industriaktierna brukar ha en stark avslutning på året och bankerna erbjuder hög direktavkastning på nuvarande kursnivåer. 

– Men det något mer optimistiska scenariot gäller för Sverige och Europa. I USA ser det inte lika ljust ut, poängterar Hansén. 

Han pekar bland annat på spekulationerna om en kommande amerikansk räntehöjning från Federal Reserve. För även om en högre amerikansk ränta förmodligen redan ligger i dagens priser så menar Hansén att det kommer att hålla uppe dollarkursen gentemot euron, vilket hämmar de amerikanska företagen medan de europeiska gynnas.

– Och svenska Riksbanken kommer inte tillåta att kronan stärks, tillägger han.

Erik Hansén talar också om historiska säsongsmönster, och dessa säger oss att augusti och inte minst september tenderar att vara svaga börsmånader, medan senhösten brukar vara desto starkare. Men han tror alltså att börsen kommer att vara fortsatt volatil ytterligare en tid innan den eventuellt vänder uppåt.

Men dagens börsklimat är faktiskt attraktivt för en speciell typ av placerare.

– De som är väldigt aktiva på marknaden, till exempel traders hos IG, gynnas ju av stora rörelser eftersom det då finns utrymme att tjäna på korta affärer. Handlar man hos IG är det också lika enkelt att handla för uppgång som för nedgång. Men att handla för nedgång är ofta mycket tuffare för psyket eftersom volatiliteten är mycket högre.

Några avslutande tips för de som agerar på börsen i det kortare perspektivet?  

– Det man måste ha om man handlar kortsiktigt är en tydlig handlingsplan för att undvika att låta känslorna ta överhanden. Blandar man in känslor är det stor risk att irrationella beslut tas. Tänk på tradingen som ett företag med affärsplan, strategi och tydliga riktlinjer för hur man ska agera om en position går emot en. 

Kom ihåg att CFDs är produkter med hävstångseffekt och kan resultera i förluster som överstiger det belopp du initialt investerat. Att handla CFDs passar inte alla så försäkra dig om att du helt förstår vilka risker det innebär.