Peckas Naturodlingar använder kretsloppsodling av tomater och fisk. Odlingsmetoden är beprövad och årets tomatskörd är slutsåld.

Publicerad 16 mar 2017

Börsnotering: Framtidens matproduktion finns i Härnösand

– Odlar tomater och fisk i ett kretslopp
Inga gifter, inga utsläpp och inga onödiga transporter. Härnösandsbaserade Peckas Naturodlingar bygger upp en storskalig produktion av hållbara livsmedel året runt. Nu genomförs en emission inför noteringen på NGM.

– I november skördar vi de första tomaterna i vår anläggning i Härnösand. Grossister har redan bokat hela produktionen, berättar Hugo Wikström, vd för Peckas Naturodlingar. 
Odlingsmetod som fungerar
Bolagets namn – Peckas Naturodlingar – kommer från Pecka Nygårds kunskap om kretsloppsodling. Under drygt 20 år har han utvecklat en metod för att odla fisk och tomater i ett kretslopp som på fackspråk benämns akvaponi, se fakta nedan.
– Att metoden fungerar råder det ingen som helst tvekan om. Såväl tomater som regnbågslaxen är hållbart odlade och påverkar inte klimatet negativt, förklarar Hugo Wikström. 
Fokuserar på medvetna konsumenter
I konventionella fiskodlingar tillsätts kemiska preparat för att få bukt med parasiter och fodret bidar till övergödning av haven. Nyligen publicerade Testfakta en undersökning som visade att i över hälften av laxproverna låg halten av bekämpningsmedlet etoxikin lång över gränsvärdena. 
– Det är en viktig anledning till att konsumenter allt mer väljer bort konventionellt odlad fisk och istället väljer ekologiska alternativ. 
– Vi fokuserar på den medvetna konsumenten som väljer att handla bra närodlad mat som odlas hållbart, säger Hugo Wikström.
Fiskmaten som Peckas Naturodlingar ger består av fiskrens och vegetabilier och inga kemiska preparat används. Tomaterna, som ska bli Kravmärkta, odlas också hållbart. 
Kraftigt ökad efterfrågan på ekologiskt 
Efterfrågan på ekologiska livsmedel ökade med nästan 40 procent under 2014, jämfört med året innan. Varje svensk äter 10 kilo tomater per år och endast 20 procent av tomaterna som säljs odlas i Sverige och då främst under sommarhalvåret. Importerade tomater under vinterhalvåret smakar näst intill inget, vilket beror på att de plockas för tidigt. 
– Eftersom vi har produktion året om, och odlar nära kunderna, så kan tomaterna sitta längre på plantan. Det ger en helt annan smak och det är konsumenter beredda att betala väsentligt mer för, berättar Hugo Wikström och fortsätter: 
– Allt fler inser att billiga produkter som har färdats långt har sämre smak. Våra tomater smakar tomat och fisken fisk. 
Mot storskalig produktion
Nu pågår bygget av den första anläggningen i Härnösand som ska producera 200 ton tomater och 20 ton fisk per år. Anläggningen är redan finansierad genom en tidigare emission. Dessutom har Jordbruksverket och Länsstyrelsen i Västernorrland beviljat mångmiljonstöd. Genom bland annat Almi Företagspartner och Norrlandsfonden har bolaget fått lån. 
– Med kapitalet från emissionen ska vi projektera för nya anläggningar i anslutning till storstadsområdena där marknaden är stor och växande, säger Hugo Wikström. 
 • Fakta: Peckas Naturodlingars emission
 • Teckningskurs: 25 kr per B-aktie. Aktierna tecknas i poster om 200 st.
 • Emissionsbelopp: Högst 12 500 000 kronor och lägst 6 250 000 kronor
 • Värdering pre money: 42,5 Mkr
 • Aktieteckning: Senast 2017-04-12
 • Memorandum: Klicka här 
 • Teckningsanmälan: Klicka här 
 • Läs mer på: www.peckas.se
 • Fakta: Så här fungerar kretsloppsodling
 • 1. Odlingsanläggningen består av en fiskbassäng och ett växthus. Foder tillförs till fisken.
 • 2. Det näringsrika vattnet från fisken leds över till en grusbädd med tomatplantor.
 • 3. Tomaterna tar upp näringen samtidigt som bakterier i grusbädden renar vattnet.
 • 4. Det renade vattnet syresätts och återförs till fisken.
 • 5. Det sker inga utsläpp av avloppsvatten. Däremot dunstar en del samt att växterna tar upp vatten. Totalt sett behöver ytterst lite vatten tillföras systemet.
 • 6. 1 kilo fiskfoder ger 1-1,1 kilo fisk och 10-12 kilo grönsaker