NGM:s vd Roger Peleback tror att det unika intäktsdelningssystemet är till stor nytta för både de listade bolagen och för börsen.

Publicerad 1 sep 2015

Börsen som delar med sig av handelsintäkterna


Många är de bolag som visar ett allt större intresse för börsen NGM. En anledning är med största sannolikhet det system som gör att NGM:s noterade bolag får en del av de intäkter som handeln i just deras aktier genererar. För bolagen kan det betyda extraintäkter på hundratusentals kronor per år.

– Med det här systemet minskar den totala kostnaden för att vara noterad. Samtidigt frigör bolagen kapital som bland annat kan användas till aktiviteter som gör aktien mer synlig och mer likvid. Vi ökar samtidigt medvetenheten hos bolagen om vikten av att jobba aktivt med IR.

Det säger Roger Peleback, som är vd på börsen Nordic Growth Market (NGM). Vad han syftar på är det intäktsdelningssystem som NGM introducerade för ungefär ett år sedan. En fjärdedel av de intäkter som börsen får in i transaktionsavgifter från handeln i en viss aktie går tillbaka till bolaget bakom aktien. Systemet är – såvitt Roger Peleback vet – världsunikt.

Hur mycket pengar kan då ett bolag få in via det här systemet?

– Det varierar givetvis beroende på handelsintensiteten men i normala fall handlar det om några tusenlappar till uppemot 25 000 kronor per månad, säger Peleback, som berättar att det inte är ovanligt att bolag löpande får in mer pengar från intäktsdelningssystemet än vad de betalar i avgifter till NGM för att vara noterade. Samtliga bolag omfattas av systemet, alltså både de som är noterade på NGM:s reglerade marknad NGM Equity och den oreglerade Nordic MTF.

Att det finns stora potentiella vinster för de enskilda bolagen att göra på det här systemet visar en jämförelse med andra börser. Exempelvis skulle de 20 bolag med högst handelsaktivitet på Stockholmsbörsens (Nasdaq:s) First North-lista under det senaste halvåret i genomsnitt haft extra intäkter på ca 400 000 kronor per år om de varit noterade på NGM. Vid en jämförelse med samma kategori bolag på Nasdaq:s Small Cap-lista skulle utfallet hamna över en miljon kronor per år med NGM:s intäktsdelningssystem.

Har systemet också gynnat NGM?

– Ja absolut, även om bara det faktum att vi nu kan hjälpa de bolag som redan valt NGM som börs är fantastiskt kul, så ser vi ett tydligt ökat intresse för våra tjänster. Ofta från bolag som tidigare inte känt till oss eller som uppskattar grundtanken med intäktsdelningen, det vill säga att vi som börs aktivt stöder de noterade bolagen.